Другие новости

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Причини. Симптоми. Діагностика. Лікування.

За сучасними уявленнями до гострих коронарних синдромів(ГКС) відносять нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда без патологічного зубця Q та Q - інфаркт міокарда. В останні роки було показано, що нестабільна стенокардія й інфаркт міокарда, незважаючи на розходження в їхніх клінічних проявах, є наслідками того самого патофізіологічного процесу, а саме розриву або ерозії атеросклеротичної бляшки в поєднанні з тромбозом, що приєднується, і емболізацією більш дистально розташованих ділянок судинного русла.

У зв'язку з цим, нестабільна стенокардія й інфаркт міокарда, що розвивається, у даний час об'єднані терміном гострий коронарний синдром (ГКС ). Гострий коронарний синдром попередній діагноз, що дозволяє лкареві визначити невідкладні лкувальні й організаційні заходи. Відповідно, величезне значення має розробка клінічних критеріїв, що дозволяють лікареві приймати своєчасні рішення і вибирати оптимальне лікування, в основі якого лежать оцінка ризику розвитку ускладнень і цільовий підхід до призначення інвазивних утручань. У ході створення таких критеріїв усі гострі коронарні синдроми були розділені на дві групи-що супроводжуються і не супроводжуються стійким підйомом сегмента ST.

При гострому коронарному синдромі без підйому сегмента ST мова йде про пацієнтів з болями в грудній клітці і змінами на ЕКГ, що свідчать про гостру ішемію (але не обов'язково про некроз) міокарда. У таких хворих часто виявляються стійка або минуща депресія сегмента ST, а також інверсія, зплощення або псевдонормалізація зубців Т.

Крім того, зміни ЕКГ при гострому коронарному синдромі без підйому сегмента ST можуть бути неспецифічними або зовсім відсутніми. Нестабільна стенокардія (НС) відображає такий перебіг ІХС , при якому в результаті патологічного процесу ризик виникнення інфаркту міокарда або раптової смерті значно вищий, ніж при стабільній стенокардії.

НС - неоднорідна група ішемічних синдромів, що за своїми клінічними проявами і прогностичному значенні займають проміжне місце між основними клініко-морфологічними формами ІХС - стабільною стенокардією напруження й інфарктом міокарда.

На відміну від ІМ не супроводжується змінами маркерів некрозу міокарда. Етіопатогенез гострого коронарного синдрому.

За клініко-морфологічними проявами ГКС має визначену подібність з непроникаючим гострим інфарктом міокарда, у зв'язку з чим диференціальна діагностика цих станів у ряді випадків є досить скрутною. До дійсного часу стало очевидним, що причини прогресуючого перебігу ІХС обумовлені змінами атеросклеротичної бляшки, ендотелію і тромбоцитів.

Найбільш важливим механізмом розвитку гострої коронарної недостатності, включаючи НС, вважають розрив атеросклеротичної бляшки в коронарній артерії з наступним утворенням тромбу і посиленням тенденції до коронароспазму.

При патоморфологічних дослідженнях у 95% раптово померлих хворих ІХС виявляють надриви атеросклеротичної бляшки з відкладенням тромботичних мас. Таким чином, патоморфологічною основою НС є "ускладнена тромбозом атеросклеротична бляшка". Ризик розриву в більшій мірі обумовлений не розміром бляшки, а її складом. Частіше розриваються бляшки з пухким ядром, що містить велику кількість ліпідів, і тонким поверхневим шаром. У них звичайно менше колагену і гладком’язевих клітин (ГМК) і більше макрофагів.

Фактори, що сприяють ушкодженню атеросклеротичної бляшки, можна розділити на зовнішні й внутрішні. До перших відносяться: артеріальна гіпертензія, підвищення симпатоадреналової активності, вазоконстрикція, наявність градієнта тиску до і після стенозу, високий рівень ЛПНП, тригліцеридів, молекул фібриногену, фібронектину, фактора Віллєбранда. Одним з факторів дестабілізації атеросклеротичної бляшки останнім часом вважають її запалення.

Думають, що причиною запальної реакції може бути інфекція, викликана хламідіями, гелікобактером, вірусами. До внутрішніх факторів розриву атеросклеротичної бляшки відносять перевага ліпідного ядра, зниження кількості ГМК і синтезу коллагена, активацію макрофагів. Про значення інших факторів у розвитку НС говорить відсутність розривів бляшок у 40% осіб, що померли від гострої коронарної недостатності, і їхня наявність у 10-25% хворих, що померли від причин, не зв'язаних із захворюваннями серця.
Передать в Facebook Передать в Twitter Stumble It Передать по почте Еще...


Наиболее просматриваемые статьи: