Другие новости

Дисплазія кульшового суглоба та вивих стегна

Особливої уваги потребує патологія кульшового суглоба, бо не втрачає актуальності твердження, яке висунув понад 100 років тому Anders: «Питання про патогенез природженого вивиху стегна є предметом жвавої суперечки». Про причини природженого вивиху стегна (ПВС) сперечалися ще за часів Hippocrates, який стверджував, що ПВС це наслідок травми.

На цьому грунтується його травматична теорія про виникнення патології. З точки зору В. Я. Віленського, «пологова травма може в окремих випадках призвести до вивиху стегна», а В. О. Маркс з цього приводу пише, що «серед немовлят, народжених кульшовим кінцем, вивих трапляється у 10 разів частіше».

Dupuitren запропонував механічну теорію, в основу якої покладено спостереження про більшу частоту ПВС у тих випадках, коли на плід під час вагтності постійно діють механічні чинники багатопліддя, маловоддя тощо. Свою точку зору він доводив тим, що дислокація вдвічі частіше буває у лівому кульшовому суглобі, ніж у правому, оскільки частіше трапляється перша позиція плода, при якій лівий кульшовий суглоб передлежить до передньої черевної стінки вагітної, отже, можлива постійна додаткова механічна дія на нього.

Pravaz вважає, що ПВС є наслідком запального процесу, Paletta вади первинної закладки, Stockard дії тератогенних факторв у період органогенезу, Andren дисфункції ендокринних залоз вагітних жінок, Нumbert паралічу м’язів, що оточують кульшовий суглоб.

Переважно ПВС виявляється у дівчаток (у 57 разів частіше, ніж у хлопчиків), що стало підставою для виникнення теорії спадковості, яка була найбільш поширена у фашистській Німеччині. Навіть у 1936 р. на Кенігсберзькому конгресі ортопедів німецькі вчені запропонували ввести закон про стерилізацію, посилаючись на спадковий характер ПВС і на те, що люди з ПВС не можуть виконувати військові обов’язки. Mau вважав, що це проблема політична і «треба стерилізувати і вилікуваних від ПВС людей».

Hilgenreihner запропонував термін «дисплазія кульшового суглоба» і наполягав, що природжена дисплазія первинна, вона призводить до вивиху як вторинного явища, але інколи може і не супроводжуватися вивихом.

Barta стверджує: «Не дивлячись на зростання наших знань, етіологія захворювання не встановлена й до сьогодні». Численність існуючих теорій свідчить про те, що відповідь на питання «Чому буває ПВС?» не може бути однозначною, а проблема природженої дисплазії і недорозвинення кульшового суглоба залишається однією з центральних в ортопедії і найважчою проблемою профілактики інвалідності.

Її актуальність обумовлена як частотою патології, так і частотою виразних проявів дисплазії кульшового суглоба. Природжений вивих стегна посідає друге місце серед природжених деформацій опорнорухового апарату: одне з 60 немовлят народжується з нестабільними кульшовими суглобами, а у 75 % дорослих з коксартрозом причиною є дисплазія (А. П. Крисюк).

Цікавою є географічна розповсюдженість ПВС: серед населення Європи він частіше трапляється в Німеччині та у слов’янських народів; у країнах Азії й Африки дуже рідко. У чому ж причини такої географії? На це питання можуть дати відповідь такі статистичні дані (І. І. Мирзоєва): у новонароджених із патологією кульшового суглоба дисплазія спостерігається в 74 % випадків, підвивих 15 %, вивих 11 %; у дітей 1 2 років підвивих 2,3 %, вивих 97,7 %. Отже, вивихи і підвивихи формуються у післянатальному періоді внаслідок дисплазії. Їх географічна «гніздність» здебільшого обумовлена побутом і традиціями, які впливають на післянатальне формування кульшового суглоба.

Сучасна точка зору більшості ортопедів зводиться до того, що при патології кульшових суглобів дисплазія є первинною. Це передхвороба, яка може призвести до підвивиху, вивиху, коксартрозу (М. В. Волков, Е. Ф. Лордкіпанідзе, С. П. Меженіна, Я. Б. Куценок, О. Н. Гудушаурі й співавт.).

Провокувати змщення у кульшовому суглобі можуть натальні (10 %) та післянатальні (90 %) чинники. Головний натальний чинник це слідова дизадаптація, а саме пологи при тазовому передлежанні, які супроводжуються спинальною травмою у зоні поперекового потовщення, наслідком чого є млявий моно, парапарез (О. Ю. Ратнер). До натально обумовлених вивихів можна віднести і патологію, що виникає при міотонічному синдромі.

Післянатальна дизадаптація у кульшовому суглобі є наслідком нелікованої дисплазії і, як правило, проявляється, коли дитина починає ходити не підготовлені до статики елементи кульшового суглоба набирають положення дислокації (О. Н. Гудушаурі). У переважній більшості випадків йдеться не про природжений, а про диспластичний вивих стегна, який розвивається вторинно, на грунті дисплазії і є наслідком неуважності лікаря та батьків, невизначеної та нелікованої дисплазії. Виняток становлять тератологічні вивихи, дійсно природжені, які супроводжуються іншими множинними природженими вадами і формуються на ранніх етапах ембріогенезу.
Передать в Facebook Передать в Twitter Stumble It Передать по почте Еще...


Наиболее просматриваемые статьи: