Другие новости

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Клінічні особливості. Лікування (продовження...)

Ультраструктурні необоротні зміни у нервовій системі , клі тинах головного мозку відбуваються через 5-10 хв після остаточного припинення кровообігу (В. А. Неговський і співавт., 1979). Проведення ефективної реанімації тільки в ці хвилини дозволяє відновити серцеву діяльність, дихання та функції центральної нервової системи.

Для профілактики РКС необхідно вживати первинних запобіжних заходів: боротьба з палінням, АГ, гіперхолестеринемією. Якщо підвищена активність симпатоадреналової системи, слід уникати вживання алкогольних напоїв, фізичного перенапруження. Доцільно застосовувати невеликі дози (3адреноблокаторів. Необхідною є корекція електролітних порушень.

Головна мета лікування хворих на ІХС полягає у покращанні якості та збільшенні тривалості їхнього життя.

Методи лікування хворих на ІХС

1. Медикаментозна терапія:

  • антиангінальні засоби (нітрати та близька до них група саднонімів, (3адреноблокатори, антагоністи кальцію);
  • антикоагулянти (гепарин, фраксипарин, еноксипарин, варфарин);
  • антиагреганти (аспірин, тиклопідин, клопідогрел);
  • тромболітичні препарати (стрептокіназа, урокіназа, аністреплаза, актилізе, алтеплаза);
  • інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ - каптоприл, еналаприл та ін.);
  • гіполіпідемічні препарати (ніацин, ловастатин та ін.).

2. Екстракорпоральні методи зниження рівнів у крові загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів (ТГ) - гемосорбція, плазмаферез, ентеросорбція.

3. Хірургічне лікування: черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика (ЧТКА); - аортокоронарне шунтування (АКШ).

4. Усунення і корекція факторів ризику.

Щоб виршити питання щодо вибору антиангінального препарату для терапії хворих на ІХС, слід враховувати як форму та перебіг ІХС, так і всі можливі дії того чи іншого препарату.

Одне з основних місць у лікуванні хворих на ІХС посідають нітрати. В гладком’язових клітинах судин, у тому числі коронарних артерій, нітрати взаємодіють з SH-групами (нітратними рецепторами), утворюючи оксид азоту (NO), який за структурою та дією подібний до ендотеліального розслаблюючого фактора (ЕРФ). Нітрати розширюють артеріоли та периферичні вени, знижують загальний периферичний судинний опір, зменшують венозне повернення (переднавантаження), а також розширюють легеневі судини, що сприяє зниженню опору в малому колі кровообігу та приводить до регресії симптомів у разі набряку легенів, зменшують кінцевий діастолічний опір і об’єм шлуночків, завдяки чому зменшується потреба міокарда в кисні. Нітрати розширюють коронарні артерії та запобігають їхньому спазму, зменшують діастолічне напруження стінки шлуночків, внаслідок чого покращується коронарний кровоплин у зоні шемії.

Для кардіологічних хворих є такі 3 основні органічні препарати нітратів: нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат, ізосорбіду 5мононітрат.

Для запобігання нападів стенокардії у плановому лікуванні застосовують різні форми нітратів пролонгованої дії: 2%ну нітрогліцеринову мазь; нашкірні аплікації пластиру; аплікації пластинок на верхні ясна динітросорбілонгу, в яких міститься 20-40 мг нітрогліцерину, а антиангінальна дія триває 68 год; прийом всередину ізосорбіду динітрату - 20-60 мг 3 рази/добу, ізосорбідумононітрату - 20 мг 2 рази/добу.

Всі препарати розчину нітрогліцерину концентровані, для в/в крапельного введення їх розводять до 0,01%-го розчину напередодні введення; 5 мл 1%го розчину нітрогліцерину розводять у 500 мл ізотонічного розчину хлориду натрію (в 1 мл 0,1 мг = 100 мкг, а в 1 краплі - 5 мкг нітрогліцерину).

У випадках раптового припинення прийому нітратів пролонгованої дії може виникнути синдром відміни (ускладнюється перебіг стенокардії), тому за умови поліпшення стану хворого, застосування нітратів слід усувати поступово.

Побічні дії нітратів: головний біль, тахікардія, зниження АТ, почервоніння шкіри.

Протипоказання до призначення нітратів: шок, колапс, гіпотензія, інсульт, закрита кутова глаукома. Лікування нітратами пролонгованої дії розвиває толерантність до них. Бажано робити перерви в їх прийомі 1-2 год/добу, а при розвитку толерантності їх припиняють приймати протягом 3-5 днів. У ці дні призначають молсидомін.
Передать в Facebook Передать в Twitter Stumble It Передать по почте Еще...


Наиболее просматриваемые статьи: