Нові можливості лікування ремітуючого розсіяного склерозу

Л.І.Соколова

Національний медичний університет, м. Київ

Найчастшим захворюванням центральної нервової системи (ЦНС) у молодих людей є розсіяний склероз (РС). Головним принципом його лкування є вплив на імунну систему за допомогою різних класів імунотропних препаратів.

Лікування ремітуючого варіанту перебігу, з якого у більшості пацієнтів розпочинається хвороба, передбачає лквідацію загострення за допомогою переважно пульстерапії метилпреднізолоном, і в подальшому призначення тривалого багаторічного лкування препаратами, що змінюють перебіг захворювання (ПЗПЗ). Розробка препаратів цього напрямку займає левову частку у пошуках ліків для РС. Усі ПЗПЗ розділяють на декілька ліній терапії: до першої належать препарати бетаінтерферонів і глатирамеру ацетату (ГА), до другої більш потужні наталізумаб і фінголімод, до третьої препарати, які знаходяться у стадії вивчення.

Якщо препарати першої лінії мають досить широкий вплив на імунну систему, то ліки другої та, особливо, третьої ліній є більш селективними з вузько спрямованою дією на певні клітини або навіть на певний рецептор. Так, засоби антигеннеспецифічної імунотерапії бетаінтерферони забезпечують пригнічення проліферації Тклітин, синтезу прозапальних цитокінів та уінтерферону, зменшення синтезу аФНО макрофагами та мікроглією, підвищення рівня протизапальних цитокінів (інтерлейкін4,10) та ін. ГА забезпечує конкуренцію і заміщення антигенів нейробілків у механізмах антигенпрезентації, створення ГАспецифічних Тсупресорних клітин, що перехресно реагують з основним білком мієліну. До препаратів другої лінії відносять моноклональне антитіло до однієї з молекул адгезії (альфа4 бета1інтегринів) на поверхні Тлімфоцитів, яка відповідає за прикріплення лімфоцитів до ендотелію і має виршальне значення для проходження ними гематоенцефалічного бар`єру Ще одним новим і ефективним препаратом другої лінії є нещодавно зареєстрований в Україні фінголімод (Геленія), який є модулятором рецептору сфінгозин1фосфату і перешкоджає виходу аутореактивних лімфоцитів з лімфовузлів та зменшує, таким чином, проникнення цих лімфоцитів у ЦНС. Таблетована форма Гіленії має безумовні переваги для тривалого лкування.

Таким чином, сьогодні арсенал препаратів для лікування ремітуючого РС досить широкий. Призначаючи ці лки, потрібно враховувати особливості їхнього впливу на імунну систему, можливості розвитку побічних реакцій і зручність для тривалого використання.
Наиболее просматриваемые статьи: