Вплив ентеросорбента "Біле вугілля " (aerosil) на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом

Соцька Я.А., Фролов В.М., Санжаревська І.В.

ДЗ "Луганський державний медичний університет " Відомо, що прогресування запального процесу при хронічному вірусному гепатиті С (ХВГС) функціонально залежить від складних взаємодій цитокінів (ЦК), як системи, яка контролює процеси реалізації імунної і запальної реактивності організму, що потребує розробки ефективних патогенетично обгрунтованих методів лікування таких хворих. Нашу увагу привернула можливість використання у лікуванні хворих на ХВГС низького ступеня активності (НСА), сполучений з хронічним некалькульозним холециститом (ХНХ) ентеро сорбції з використанням сучасного кремнезньомного ентерособенту "Біле вугілля " (AEROSIL). Обсте жено дві групи хворих на ХВГС НСА, сполучений з ХНХ основна (46 хворих), які додатково до загальноприйнятої терапії отримувала "Біле вугілля " по 34 таблетки 34 рази на добу у проміжках між прийомами їжі та група зіставлення (40 пацієнтів), яка отримувала лише загальноприйняті засоби. У хворих обох груп вивчали дина мку ЦК сироватки крові методом ІФА. До лкування в основній групі обстежених концентрація ІL1p була в 2,42 рази вище норми, рівень ІL2 в 1,86 рази, ФНПа в 1,81 рази та ІL6 в 1,89 рази вище норми. Рівень протизапального ЦК ІL4 був зниженим в середньому в 1,48 разів стосовно норми, що свідчило про превалювання прозапальних ЦК над протизапальними. У пацієнтів з групи зіставлення концен трація ІL1р була вище норми в середньому в 2,39 рази, ІL2 в 1,81 рази, ФНПа в 1,78 рази, ІL6 в 1,88 рази, вміст ІL4 був знижений в групі зіставлення в середньому в 1,45 рази. При повторному вивченні цитокінового профілю сироватки крові (ЦПК) хворих після завершення лкування була встановлена позитивна динамка вмісту ЦК при застосуванні ентеросорбенту "Біле вугілля ". Так, в основній групі обстежених концентрація ІL1p складала 19,7±1,6 пг/мл, що було в межах верхньої границ норми (Р>0,1), рівень ІL2 досяг верхньої межі норми 21,4±1,8 пг/мл (Р>0,1), вміст ФНПа становив 40,8±2,4 пг/мл, що вірогідно не відрізнялось від норми (Р>0,1), концентрація ІL6 складала 26,2±2,1 пг/мл, що відповідало верхній межі норми (Р>0,1); рівень ІL4 підвищився відносно початкового значення в середньому в 1,47 рази і досяг нормальних показників 46,7±1,3 пг/мл (Р>0,1). У групі зіставлення спосте ріга лася суттєво менша позитивна динамка рівня ЦК у сироватці крові, тому вивчені показники в цей період обстеження вірогідно відрізнялися від норми.

Дійсно, рівень ІL1p в середньому в 1,63 рази перевищував відповідний показник норми (Р<0,01), ІL2 в 1,65 рази вище норми (Р<0,05), ФНПа в 1,42 рази (Р<0,05), ІL6 в 1,57 рази вище норми (Р<0,01), в той же час ІL4 в 1,23 рази нижче норми (Р<0,05). Отже, отримані дані дозволяють вважати патогенетично обгрунтованим, клінічно доцільним та перспективним включення сучасного кремнезньомного ентерособенту "Біле вугілля "до програми лікувальних заходів у хворих на ХВГС НСА, сполучений з ХНХ, особливо при виявленні порушень з боку ЦПК.
Наиболее просматриваемые статьи: