Застосування препарату Ербісолультрафарм в лікуванні ецидивного простого герпесу слизової оболонки порожнини рота і губ

Курченко А.І., Регурецька Р.А. Драннік Г.М.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ

Серед захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР) у осіб молодого віку, вірусні ураження займають провідне місце. Прояви рецидивного простого герпесу (РПГ) слизової рота часто мають атиповий перебіг, що спричиняє певні труднощі при діагностиці та лкуванні.

Метою нашого дослідження є підвищення ефективності комплексного лікування РПГ СОПР і губ на основі вивчення цитокінового фону периферійної крові хворих та його корекції із застосуванням вітчизняного імуномодулюючого препарату ЕрбісолУльтрафарм.

Під нашим спостереженням знаходилось 105 осіб молодого віку, хворих на РПГ СОПР і губ. При формуванні дослідної групи (37 осіб) та виборі методу лікування враховували клінічні ознаки захворювання, частоту рецидивів, їх тривалість, тривалість захворювання, схильність до наростання частоти рецидивів та зміни цитокінового фону : IFN, TNF, IL-4, IL10. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб аналогічного віку, які протягом тривалого часу (більше 10 років) не мали рецидиву герпесу.

Рівень сироваткових цитокінів (IFN, TNF, IL-4, IL10) визначали за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA). Для визначення концентрації цитокінів використовували методики та набори тестсистем фірм "Immunotech " та "Diaclone " (Франція).

Під час рецидиву простого герпесу спостерігається значне (у 2,5 рази) збільшення концентрації цитокінів, що виробляються Th 2 типу (IL-4 50,3±0,8 pg/ml; IL10 67,2±2,2 pg/ml) відносно контрольної групи (відповідно 20,1±1,7 pg/ml та 55,1±3,2 pg/ml, р<0,01) та зменшення (у 4,0 рази) рівня показників цитокінів, що продукуються Th 1го типу (IFN-y до 0,5±0,2 pg/ml, TNF-a до 0,3±0,2 pg/ml) в сироватці крові хворих в порівнянні з контрольною групою (р<0,05).

В комплексному лікуванні всім хворим 1-ої дослідної групи (30 осіб) призначали курс тільки етіотропної терапії (ацикловир 200мг 5 разів на добу протягом 5 днів), а в 2-ій дослідній групі (37 осіб) призначали курс етіотропної терапії (ацикловир 200мг 5 разів на добу протягом 5 днів) та імуномодулятор Ербісол-Ультрафарм по 2мл в/м протягом 10 днів.

Під час курсу медикаментозного лкування відмічалась швидка епітелізація ерозій. У найбільшої кількості хворих 2 групи 16 осіб (15,24%) після 2-3х днів комплексного лікування починалася епітелізація елементів уражень. Повністю вона завершувалася після 5-6 днів лкування. В 1 групі при лікуванні тільки етіотропним препаратом Ацикловір епітелізація в основному наступала після 7-8 днів у 17 (16,19%) хворих. Це дозволяє стверджувати про досить високу репаративну активність та вагомий вплив на стимуляцію репаративних процесів препарату Ербісолу-Ультрафарм з противірусною дією.

Рівень продукції цитокінів клітинами периферійної крові хворих на РПГ після проведеної терапії з використанням препарату ЕрбісолУльтрафарм становив для IL-4 32,1±0,1 pg/ml, IL10 58,1±1,2 pg/ ml, IFN-y 1,5±0,3 pg/ml і для TNF-a 0,8±0,2 pg/ml відповідно. Дані по казники значно вищі ніж у осіб, що отримували тільки етіотропне лку вання (група 1): IL-4 40,1±0,8 pg/ ml, IL10 61,0±0,1 pg/ml, IFN-y 0,6±0,1 pg/ml і TNF-a 0,9±0,1 pg/ml (р<0,01).

Після проведеного курсу лкування за розробленими схемами, в 1 групі, де використовували Ацикловір тривалість рецидиву практично не змінилась: до лікування 7,6±0,8 днів, а після лікування 6,9±1,3 днів. При використанні ЕрбісолуУльтрафарм у комплексній терапії: до лікування рецидив тривав 14,01±0,1 днів, а після лікування 8,7±0,3 днів. Тобто в 2ій дослідній групі відмічалось скорочення трива лості рецидиву в 1,6 разів порівняно з тривалістю до лкування (р<0,05).

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що використання препарату ЕрбісолуУльтрафарм викликає збільшення рівня продукції IFN-y клітинами периферійної крові й тим самим сприяє змщенню балансу Тh1/Тh2 убік переважання Тh1 відповіді. Клінічно це приводить до пригнічення рецидиву.
Наиболее просматриваемые статьи: