Імунологічний статус жінок з перенесеною позаматковою вагітністю на тлі хламідійної інфекції

Гнатко О.П., Островська СО.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ

Впродовж останніх 10 років спостерігається зростання випадків позаматкової вагітності (ПВ) більш ніж в 2 рази. Радикальна операція видалення маткової труби, яка була донедавна основним методом лкування трубної вагітності, призводить до розвитку безплідності в 70-80% хворих, що зумовлює соціальне значення проблеми. ПВ частше зустрічається у жінок 20-40 років, коли репродуктивна активність найбільш висока. Серед причин розвитку ПВ запальні процеси стоновлять 45-80%. Відмічається швидкий ріст числа неспецифічних запальних захворювань геніталій, особливо інфекції що передаються статевим шляхом (ІПСШ). За даними більшості дослідників наявність хламідій та гонококів вважається основним етіологічним фактором розвитку ПВ. Хламідійна інфекція частіше розвивається на тлі пригніченої імунологічної реактивності і поглиблює імунопатологічні зміни в організмі.

Метою роботи було визначення імунологічного стану жінок з перенесеною позаматковою вагітністю, які страждали на хламідійну інфекцію статевих органів.

Матеріал і методи дослідження: обстежено 46 жінок репродуктивного віку з перенесеною позаматковою вагітністю, які в анамнезі мали вказівки на хламідійну інфекцю статевих органів. В дослідження крім клінколабораторних, інструментальних, гістологічних методів включено імунологічне обстеження (визначення за допомогою моноклональних антитіл основних популяцій та субпопуляцій лімфоцитів: активності фагоцитозу: концентрації сироваткових імуноглобулінів М,G,А, ЦІК, титру специфічних антихламідійних антитіл до Chl. troch. з використанням імуноферментного аналізу, виявлення хламідійного антигену в шкрібках слизових за допомогою ПЛР), яке визначало імунологічний статус пацієнток через 2 місяці після перенесеної позаматкової вагітності.

Результати дослідження. Отримані дані свідчили про наявність змін імунного статусу пацієнток за різними типами вторинного імунодефіциту: лімфоцитарний тип відмічено у 817,4%), гуморальний у 4(8,7%), фагоцитарнй у 20(43,5%), комбінований у 14(30,4%). Співставлення імунного статусу з клінічними проявами різного перебігу хламідійної інфекції після операції визначало подальшу лкувальну тактику.

Висновки: визначення імунного статусу у жінок з перенесеною позаматковою вагітністю на тлі хламідійної інфекції визначає подальшу лкувальну тактику в залежності від репродуктивних задач.
Наиболее просматриваемые статьи: