Характеристика імунного статусу жінок з персистуючими урогенітальними інфекціями

Гнатко О.П.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ

Проблема запальних захворю вань органів малого тазу (ЗЗОМТ) незважаючи на суттєві досягнен ня у вивчені етіології, патогене зу та терапії продовжують зай мати провідне місце в структурі гінекологічної захворюванності і відмічаються у 60-65% всіх гінекологічних хворих. Етіологічна структура урогенітальних інфекцій постійно змінюється, але основними збудниками запальних захворювань урогенітального тракту у жінок залишаються хламідіі, уреаплазми, мкоплазми, віруси, які зустрічаються переважно в асоціаціях і стають причиною вторинних імунодефіцитів, сприяючи формуванню хронічних, рецидивуючих запальних процесів статевих органів у жінок.

Метою дослідження стало визначення характеристики імунного статусу жінок з персистуючими урогенітальними інфекціями.

Матеріал і методи дослідження: обстежено 68 жінок репродуктивного віку з урогенітальними інфекціями тривалістю від 2 до 5 років. Контрольна група становила 20 здорових жінок. В обстежені використані клінікоанамнестичні, інструментальні, лабораторні методи. Імунологічні методи включали визначення Т лімфоцитів (СD3+) та їх субпопуляцій:Т-хелперів (СD4+), Т-супресорів (СD8+); Влімфоцитів (СD19+); вмісту IgM, G, A; рівня цитокінів IL1, IL10, TNF-a, INFy

Результати дослідження. У всіх пацієнток з ЗЗОМТ при комплексному обстежені діагностований вторинний імунодефіцит, на що вказували відповідні зміни імунної системи: зниження відносної кількості СD3+ клітин до 35,4±0,3 проти 44,0±0,8% в контролі (р<0,05), СD4+ 20,3±0,8 проти 28,6±0,5% (р<0,05), збільшення СD8+ до 25,7±0,3 проти 21,1±0,4% (р<0,05), зміни величини імунорегуляторного індексу (СD4+/ СD8+) 0,83±0,01 проти 1,4±0,03 (р<0,05); збільшення кількості СD19+ до 39,9±0,8 проти 27,0±0,4% (р<0,05); зміни рівнів IgМ до 1,6±0,1 проти 1,3±0,1г/л, IgG до 30,3±1,4 проти 11,5±1,2 г/л (р<0,05), IgА 1,4±0,2 проти 0,06±0,003г/л; Відмічено суттєве змінення рівнів про та протизапальних цитокінів: підвищення IL1 до 9,3±0,3 проти 3,0±0,1 пг/мл, TNF-a 31,6±1,1 проти 13,3±0,4 (р<0,05).

Висновки: На основі даних анамнезу, клінколабораторних та імунологічних досліджень визначено характер імунологічних змін при персистуючих урогенітальних інфекціях у жінок репродуктивного віку, що є важливим у виборі раціональних підходів до лікування.
Наиболее просматриваемые статьи: