Наркоманія та токсикоманія (продовження...)

 • Синдром психічної залежності:
  а) психічний потяг - виявляється у постійних думках по наркотик, піднесеному настрої перед вживанням, роздратованості та незадоволеності при відсутності наркотика.
  б) Здатність до досягнення психічного комфорту в стані інтоксикації - витікає з наявності психічного потягу. Так, якщо здорова людина радіє з різних приводів у житті, то наркоман - лише від вживання наркотика. Лише у стані ін токсикації він ві дчуває прилив сил, підвищення працездатності, зникнення турбот і тривог. Слід відзначити, що ризик розвитку наркоманій є високим у людей з емоційною неврівноваженістю, незадоволених собою і своїм соціальним становищем.
 • С индром фізичної залежності:
  а) Компульсивний потяг - нездоланне прагнення до наркотизації, яке сягає інтенсивності ві тальних потягів, таких як голод, спрага. Він визначає настрій хворого, диктує його поведінку, усуває самоконтроль. Компульсивний потяг, на відміну від психічного, супроводжується вегетативними розладами: розширення зіниць, гіпергідроз, сухість у роті,
  тремор. Цей потяг є показником фізичної потреби у прийомі дози наркотика.
  б) Здатність до досягнення фізичного комфорту в стані інтоксикації - при сформованій фізичній залежності хворий переконаний, що відчуття комфорту можливе тільки у стані ін токсикації. Без цього він не може зосередитись, працездатність різко знижена, самопочуття вкрай погане, і тільки наступна доза наркотика здатна усунути ці симптоми.
  в) Абстинентний синдром (синдром відміни) - найбільш яскравий прояв фізичної залежності. Це сукупність соматичних, нейро-вегетативних та психічних порушень, що виникає після припинення наркотизації за умов наркотичної залежності. Загальні ознаки абстинентного синдрому (АС) однакові для рзних форм наркоманій - в його клініці переважають симптоми психічних та нейро-вегетативних розладів; визначеність цих проявів залежить від тривалості захворювання (у наркоманів зі стажем прояви АС менш виражені, але їх загальний стан значно тяжчий); психопатологічна симптоматика містить у собі особливості індивідуальності хворого; симптоми АС полегшуються або зникають при вживанні дози наркотика. Слід відзначити, що хворі суб’єктивно дуже важко переносять прояви
  абстиненції, але об’єктивно їх стан не такий тяжкий. Тому не слід звертати зайвої уваги на примхи хворих у даному стані, єдине, про що слід пам’ятати - це можливість загострення супутніх захворювань.
 • Синдром психотоксичної дії наркотика:
  а) Зміни психічної діяльності при одноразовому вживанні наркотичної речовини.
  б) Зміни особистості при тривалому вживанні.
 • Синдром зміни сомато-неврологічних функцій: складається з різноманітних сомато-вегетативних та неврологічних порушень.
 • Перебіг наркоманій

  В перебігу наркоманій та токсикоманій виділяють наступні стадії:

  1. Стадія донозологічного вживання наркотиків. В літературі існує багато термінів, які означають вживання наркотиків без залежності від них: наркотизм, епізодичне вживання, аддиктивна поведінка, проблемне вживання, зловживання. Такий діагноз ставлять у тих випадках, коли внаслідок вживання наркотиків у пацієнта виникають проблеми на роботі, у навчанні, сім’ї; в ситуаціях, коли таке вживання заборонене (за кермом автомобіля), або призвело до неприємностей із законом чи до втрати здоров’я. Обов’язковою умовою при цьому є відсутність залежності.
  2. Стадія психічної залежності (І стадія наркоманії) характеризується появою синдрому психічної залежності. Пригнічуються захисні реакції на передозування, відзначається підвищення толерантності, з’являється соціальна дезадаптація, яка більш виражена у підлітків.
  3. Для стадії фізичної залежності (ІІ стадія наркоманії) характерне формування синдрому фізичної залежності, ознаки хронічної інтоксикації, зміна картини сп’яніння, висока толерантність, зростаюча соціальна дезадаптація та анозогнозія (відсутність усвідомлення власного хворобливого стану). На І-ІІ стадіях анозогнозія обумовлена переважно соціально-психологічними факторами. В цей час, особливо у підлітків і акцентуйованих та психопатичних особистостей, анозогнозія характеризується переоцінкою вживання наркотиків (прагнення виділитися у компанії), у подальшому вона має характер психологічного захисту (виправдовування вживання наркотиків, впевненість, що
   багато людей також вживає наркотичні речовини), і лише на ІІІ стадії захворювання причиною анозогнозії є розвинута енцефалопатія.
  4. Стадія енцефалопатії (ІІІ стадія наркоманії) характеризуєтся зміною форми сп’яніння (замість ейфорічного та стимулюючого наркотик справляє нормалізуючий ефект), спадом толерантності, затяжним АС, ознаками хронічної інтоксикації та кахексії, апатією, наявністю ознак органічного ураження ЦНС. Ця стадія зустрічається не часто, тому що більшість наркоманів до неї не доживають.

  Наиболее просматриваемые статьи: