Пухлини легенів і бронхів. Причини. Симптоми. Діагностика. Лікування

Рак легенів - злоякісна легенева пухлина. Доброякісні пухлини спостерігаються рідко. Первинна карцинома будьякого органа, особливо грудей, матки, яєчок, яєчника, щитоподібної залози, може призвести до виникнення легеневих метастазів так само, як і остеогенна та інші саркоми.

Рак легенів

Епідеміологія. Рак легенів є причиною понад 50 % випадків смертності від злоякісних пухлин у чоловіків, серед яких він більш поширений, ніж серед жінок, хоча ця різниця останнім часом зменшилася. В Україні захворювання на рак легенів посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності серед чоловіків, що становить майже 25 % випадків. Найчасті ше рак легенів виникає в осіб віком від 50 до 75 років.

Етіологія. Куріння є причиною більшості випадків раку легенів, причому ризик прямо пропорційний кількості випалених цигарок і вмісту в них смоли. Наприклад, коефіцієнт смертності від раку легенів для тих, хто курить, у 40 разів перевищує відповідний коефіцієнт для тих, хто не курить. У містах рівень захворюваності дещо вищий, ніж у сільській місцевості, очевидно, внаслідок забруднення атмосфери. Частота захворювання на рак легенів збільшується у випадку легеневого фіброзу, спричиненого вдиханням азбесту.

Патогенез. Рак легенів походить із бронхіального епітелію або слизових залоз. Коли пухлина закупорює великий бронх, це призводить до легеневого колапсу й інфекції, і симптоми виникають рано. Проте пухлина периферичного бронха може досягти дуже великих розмірів, не спричинюючи появи жодних ознак. У такій пухлині, що належить до сквамозного типу, може розвинутися центральний некроз та утворитися порожнина, а її рентгенографічні ознаки будуть подібні до відповідних ознак легеневого абсцесу.

Бронхіальна карцинома охоплює плевру безпосередньо або шляхом лімфатичного розповсюдження. Вона може також простягатися всередину стінки грудної клітки і спричиняти сильний біль, діючи на міжреберні нерви або плечове сплетення. Пухлина лімфатичних вузлів або її метастази можуть поширитись до середостіння і подіяти на діафрагмальний та лівий зворотний гортанний нерви. Лімфатичне розповсюдження можливе як до підключичних, так і до середостінних лімфатичних вузлів. Метастази, що переносяться з кровотоком, найчастше спостерігаються у печінці, кістках, мозку, наднирковій залозі та шкірі. Навіть невелика первинна пухлина може стати причиною розповсюджених метастатичних відкладань. На час визначення діагнозу карцинома дрібноклітинного типу нерідко виходить за межі легенів.

Класифікація

Розрізняють такі клінікоанатомічні форми раку легенів:

1. Центральний рак легенів (поліпоподібний, ендобронхіальний, перибронхіальний, розгалужений).

2. Периферичний рак легенів (вузловий, порожнинний, пневмонієподібний).

3. Атипові форми раку легенів (рак Панкоста, медіастинальна форма раку, первинний карциноматоз легенів).

Клінічні ознаки

Симптоми, зумовлені пухлиною бронха

Кашель належить до найбільш поширених ранніх ознак пухлини бронхів. За наявності вторинної бактеріальної інфекції харкотиння буде гнійним. Рак легенів сам по собі не призводить до утворення харкотиння, проте у пацієнтів часто існує супровідний хронічний бронхіт, пов’язаний з курінням.

Кровохаркання. Кровохаркання - частий симптом пухлини, яка походить з великих центральних бронхів, однак спостерігається рідше у випадку периферичних пухлин. Повторюване слабке кровохаркання є загальною характерною ознакою раку легенів. Пухлини з центральним розташуванням проростають у великі легеневі судини і спричиняють сильне кровохаркання, що нерідко призводить до смерті .

Задишка. Задишка трапляється тоді, коли пухлина закупорює великий бронх, спричиняючи колапс (ателектаз) частини або усієї легені. До раптової задишки може також призвести великий плевральний випіт.

Стридор. Стридор виникає в тому випадку, коли збільшення пухлини призводить до стискування великих бронхів та нижнього кінця трахеї.


Наиболее просматриваемые статьи: