Аритміії. Причини. Симптоми. Діагностика. Лікування

Під серцевими аритміями слід розуміти зміни нормальної частоти, регулярності та послідовності скорочень. Загальною патофізіологічною основою виникнення порушень серцевого ритму є дистрофія та анатомічні зміни міокарда. Велике значення у генезі аритмій має порушення електролітного обміну. Загальні причини аритмій можуть бути такими:

1) захворювання серцево-судинної системи - набуті та природжені;

2) порушення регуляції серцево-судинної системи при захворюваннях інших органів і систем (ураження кишкового тракту, жовчнокам’яна хвороба, хіатальна грижа, плевроперикардіальні спайки, ураження ЦНС, при ендокринних захворюваннях);

3) фізичні та хімічні впливи, що порушують регуляцію серцевої діяльності: підвищена чутливість до кофеїну, нікотину, алкоголю тощо; гіпоксія, гіпо і гіпертермія, травми, вібрація, лікарські впливи, іонізуюча радіація;

4) ідіопатичні порушення ритму, при яких не вдається визначити конкретну причину аритмій.

Класифікація порушень ритму і провідності серця (затверджена на VI Національному Конгресі кардіологів України, 2000)

І. Порушення утворення імпульсу:

1. Синусова тахікардія (більше 90 комплексів за 1 хв);

 • синусова брадикардія (менше 60 комплексів за 1 хв);
 • синусова аритмія;
 • зупинка (відмова) синусового вузла;
 • вислизуючі комплекси та ритми (передсердні, з АВ
 • сполучення, шлуночкові);
 • АВ-дисоціації;
 • міграція надшлуночкового водія ритму.

2. Екстрасистолія (передчасна деполяризація):

 • передсердна;
 • атріовентрикулярна;
 • шлуночкова: поодинока (до 30 за 1 год);
 • часта (30 і більше за 1 год);
 • алоритмія (бі, три, квадригемінія);
 • поліморфна;
 • парна;
 • рання (R на Т).

3. Тахікардії: реципрокні;

 • ектопічні;
 • хронічні;
 • пароксизмальні;
 • надшлуночкові (синоатріальна,
 • атрі альна, атріовентрикулярна);
 • шлуночкова: нестійка (від 3 шлуноч кових комплексів до 30 с);
 • стійка (понад 30 с);
 • постійнозворотна.

4. Фібриляція (миготіння) і тріпотіння передсердь:

 • пароксизмальна;
 • персистуюча;
 • постійна;
 • брадисистолічна (частота шлуночкових скорочень менш ніж 60 за 1 хв);
 • тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень понад 90 за 1 хв).

5. Фібриляція та тріпотіння шлуночків.

II. Порушення проведення імпульсу: синоаурикулярні блокади; атріовентрикулярні блокади: І ст., ІІ ст. (І та ІІ типів), ІІІ ст.; внутрішньошлуночкові блокади (однопучкові, двопучкові, трипучкові).

III. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу: парасистолія (передсердна, з АВ з’єднання, шлуночкова).


Наиболее просматриваемые статьи: