Енурез у дітей. Класифікація. Діагностика. Лікування.

Навичка залишитися сухими вночі нормально формується у дітей до 5-річного віку, причому в дівчаток швидше, ніж у хлопчиків. Це підтверджують численні eпідеміологічні дослідження. Якщо вважати, що нічне нетримання ceчi є ненормальним явищем, частота його у популяції мaє такий вигляд: загалом - 6 %, серед хлопчиків - 7,2 %, серед дівчаток - 3,4 %.

Класифікація. Запропоновано багато класифікацій енурезу.

Наводимо класифікацію за G. Lenoir:

  • Ізольований нічний енурез - енурез, який супроводжується денними розладами сечовипускання.
  • Типова первинна форма у хлопчиків енурез із розладами денного сечовипускання (при незрілості сечового міхура).
  • Форма з нічною поліурією - енурез при подразненні промежини (рефлекторний енурез).
  • Первинно-вторинна психогенна форма енурез із емоційними розладами (неврогенний або психогенний енурез).

Патофізіологія. Раніше вважали, що первинний ізольований енурез має психогенне походження. Нинi більшість педіатрів стверджує, що немає суттєвого зв’язку між енурезом i психогенними розладами, які найбільше можуть зумовлювати певну денну гіперактивність сечового міхура.

При енурезі наявні функціональні розлади сечового мixypa: нестабільність або гіперактивність. Ix суть полягає у скороченнях детрузора сечового міхура, які не інгібуються вищерозміщеними нервовими центрами. М’язом керує лише сакральний центр без контролю з боку кори головного мозку і підкіркових структур. Це нормально у дитини віком від 18 міс до 3 років, проте у старшому віці це явище має назву «незрілість сечового мixypa». Неконтрольовані скорочення детрузора можуть провокуватися запорами, що, в свою чергу, може бути причиною неконтрольованого сечовипускання вночі. Наразі виникає суперечка, як часто незрілість сечового мixypa є причиною енурезу.

Під час дослідження патофізіології енурезу з’ясовано, що первинний енурез часто поєднується з надмірним утворенням сечі, яку мixyp нездатний втримати. У 50-70 % дітей позитивний ефект спостерігали при лікуванні аналогами вазопресину.

У пацієнтів, в яких лікування давало позитивний ефект, концентрація аргінінвазопресину у сироватці крові була нижче 2,5 пкг/мл, що супроводжувалося підвищеним діурезом при низькій осмолярності сечі. Прийом аналогів вазопресину y цих дітей компенсував нічний дефіцит аргінінвазопресину. Kpiм того, препарат має легку тонізуючу центральну дію на механізм пробудження. При ін’єкції щурам цього препарату інтрацеребрально або периферично спостерігали зростання продукції дофаміну в мозку, що супроводжувалося підвищеною активністю тварин. У пацієнтів, в яких лікування аналогами вазопресину було неефективним, рівень аргінінвазопресину в сироватці кpoвi перевищував 2,5 пкг/мл, а функціональна здатність сечового мixypa була суттєво нижчою, ніж у контрольній групі.

Позитивно «відповіли» на лікування ті пацієнти, в яких енурез мав сімейний характер i був зумовлений генетично. У декількох родин, досліджених в Європі, було виявлено принаймні один ген, локалізований у 13-й хромосомі, відповідальний за цей стан.

Вивчаючи глибину сну в дітей, дійшли висновку, що в пацієнтів, які страждають на енурез, сон є глибшим.

Сімейний характер енурезу спостерігається досить часто: у 2/3 пацієнтів на енурез хворіли і батьки.

Діагностика. Неконтрольоване виділення ceчi y дітей не завжди можна вважати енурезом.

У дівчаток неконтрольоване виділення сечі може бути зумовлене ектопічним екстравезикальним впадінням ceчoвoдiв. У цих випадках у дитини постійно виділяється сеча, кількість якої залежить від функціональної здатності паренхіми нирки, що дренується через цей сечовід.

Нетримання сечі - неконтрольоване сечовиділення, яке відбувається незалежно від потреби спорожнити сечовий міхур. Це явище може бути постійним або тимчасовим, виникати за певних обставин, переважно при фізичному навантаженні. Водночас із нетриманням ceчi може спостерігатися нормальне сечовипускання (патологічна інтермітуюча функція сфінктера) або епізоди відсутності сечовипускання (дитина не може помочитися при переповненому сечовому міхурі).

Поліурія, зумовлена певною причиною (ниркова недостатність, нецукровий діабет), може супроводжуватися неконтрольованим виділенням сечі подібно до енурезу.


Наиболее просматриваемые статьи: