Интегрилин – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Schering-Plough Corp. (USA)

Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Антиагреганты

Раствор для внутривенного введения Интегрилин (Integrilin)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Предупреждает связывание фибриногена, фактора Виллебранда и др. адгезивных лигандов с гликопротеиновыми IIb/IIIa рецепторами тромбоцитов.

Показания к применению

Острый коронарный синдром: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда без зубца Q (профилактика летального исхода и повторного инфаркта миокарда); проведение чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики — ЧТКА (предотвращение тромботической окклюзии пораженной артерии и острых ишемических осложнений — смерть, инфаркт миокарда).

Форма выпуска

розчин для внутрішньовенного введення 2 мг / мл; флакон (флакончик) скляний 10 мл, коробка (коробочка) картонна 1;
розчин для внутрішньовенного введення 0.75 мг / мл; флакон (флакончик) скляний 100 мл, коробка (коробочка) картонна 1;
розчин для внутрішньовенного введення 0.75 мг / мл; флакон (флакончик) 100 мл з тримачем для флакона, коробка (коробочка) картонна 1;

Склад

1 мл розчину для ін'єкцій або інфузій містить ептіфібатіда 2 або 0,75 мг відповідно; у флаконах по 10 або 100 мл.

Фармакодинамика

Антиагрегантний препарат, інгібітор агрегації тромбоцитів. Блокатор глікопротеїнових IIb / IIIa рецепторів тромбоцитів. Являє собою синтетичний циклічний гептапептид, що містить 6 амінокислот і меркаптопропіоніловий залишок - дезаміноцістеініл. Є інгібітором агрегації тромбоцитів, що належить до класу аргінін-гліцин-аспартат-міметиків. Пригнічує агрегацію тромбоцитів, попереджаючи зв'язування фібриногену, фактора Віллебранда та інших адгезивних лігандів з глікопротеїновими IIb / IIIa рецепторами тромбоцитів.

При в / в введенні ептифібатид викликає пригнічення агрегації тромбоцитів ex vivo з використанням аденозин дифосфата і інших агоністів, які індукують агрегацію тромбоцитів, ступінь якого залежить від дози і концентрації препарату. Ефект ептіфібатіда спостерігається негайно після в / в введення болюсної дози 180 мкг / кг.

При в / в інфузії в дозі 2 мкг / кг / хв такий режим забезпечить більш ніж 80% інгібування агрегації тромбоцитів ex vivo, при фізіологічній концентрації кальцію, у більш ніж 80% пацієнтів.

Інгібування агрегації тромбоцитів є оборотним; через 4 години після припинення інфузії функція тромбоцитів відновлюється більш ніж на 50% в порівнянні з вихідним рівнем.

Ептифібатид не робить помітного впливу на протромбіновий час і активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ).

Найбільший ефект від застосування Інтегриліну очікується у пацієнтів з високим ризиком розвитку інфаркту міокарада протягом перших 3-4 днів після нападу стенокардії, включаючи випадки проведення черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики (ЧТКА).

Інтегрилін призначений для використання з ацетилсаліциловою кислотою та нефракціонованим гепарином.

Фармакокинетика

Фармакокінетика ептіфібатіда має лінійний і дозозалежний характер при струминному введенні в дозі від 90 до 250 мкг / кг і інфузії зі швидкістю від 0.5 до 3 мкг / кг / хв.

Всмоктування і розподіл

При інфузії препарату в дозі 2 мкг / кг / хв середня концентрація ептіфібатіда в плазмі встановлюється в межах 1.5-2.2 мкг / мл у пацієнтів із захворюваннями коронарних артерій, потім трохи знижується і досягає рівноважних значень протягом 4-6 год. Cmax в плазмі досягається швидше, якщо інфузії передує болюсне введення в дозі 180 мкг / кг.

Ступінь зв'язування ептіфібатіда з білками плазми людини становить близько 25%. Vd - 185-260 мл / кг.

Метаболізм і виведення

T1 / 2 ептіфібатіда з плазми становить приблизно 2.5 год, кліренс - 55-58 мл / кг / год. У здорових людей частка ниркового кліренсу від загального кліренсу становить близько 50%. Велика частина ептіфібатіда виводиться з сечею в незміненому вигляді і у вигляді метаболітів. У плазмі людини основні метаболіти не виявлені.

Использование во время беременности

Немає адекватних даних про застосування Інтегриліну у вагітних жінок.

Дослідження на тваринах не вважаються достатніми для судження про вплив Інтегриліну на вагітність, ембріональний розвиток, пологи або постнатальний розвиток. Потенційний ризик для людини не вивчений. Інтегрилін не повинен застосовуватися в період вагітності, за винятком випадків крайньої необхідності.

Даних про те, чи проникає Інтегрилін в грудне молоко, немає. Рекомендується припинити грудне вигодовування при застосуванні Інтегриліну.

Использование при нарушением функции почек

Пацієнти з порушенням функції нирок з нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без зубця О, що вимагає і не вимагає ЧТКА, з легкими порушеннями функції нирок (КК ≥50 мл / хв) Інтегрилін може призначатися в стандартних дозах. У пацієнтів з помірними порушеннями функції нирок (КК ≥30 мл / хв і <50 мл / хв) доза Інтегриліну для інфузії повинна становити 1 мкг / кг / хв. Клінічних даних щодо застосування Інтегриліну у пацієнтів з важкими порушеннями функції нирок (КК <30 мл / хв) і пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, недостатньо для рекомендації застосування препарату у даній категорії пацієнтів.

Другие особые случаи при приеме

Досвід застосування Інтегриліну у пацієнтів з порушенням функції печінки дуже обмежений, у зв'язку з чим Інтегрилін таким пацієнтам слід призначати з обережністю.

Противопоказания к применению

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; геморагічний діатез в анамнезі або виражені патологічні кровотечі в попередні 30 днів, виражена артеріальна гіпертензія (сад вище 200 мм.рт.ст. або ДАТ вище 110 мм.рт.ст.) на тлі антигіпертензивної терапії; великі хірургічні втручання протягом попередніх 6 тижнів, інсульт в попередні 30 днів або геморагічний інсульт (в анамнезі), поточне або заплановане застосування ін. інгібітора рецепторів IIb / IIIa для парентерального введення, залежність від гемодіалізу у зв'язку з нирковою недостатністю.

Побочные действия

Більшість небажаних реакцій при застосуванні Інтегриліну пов'язані з розвитком кровотеч, серцево-судинними порушеннями.

Кровотечі

При застосуванні Інтегриліну малі кровотечі спостерігаються дуже часто (> 1/10) (13.1% - Інтегрилін, 7.6% - плацебо). Малі кровотечі виявлялися спонтанною вираженою гематурією, спонтанним гематемезисом, втратою крові зі зниженням гемоглобіну більш ніж на 3 г / дл або більше ніж на 4 г / дл у разі, коли локалізація кровотечі не була визначена. Випадки кровотечі спостерігалися частіше у пацієнтів, які отримують одночасно гепарин при проведенні ЧТКА, при цьому активований час згортання крові перевищував 350 сек.

Масивні кровотечі спостерігалися також дуже часто (> 1/10), при цьому частіше в групі Інтегриліну, ніж в групі плацебо (10.8% і 9.3%, відповідно). Масивні кровотечі виявлялися внутрішньочерепними крововиливами, зниженням концентрації гемоглобіну більш ніж на 5 г / дл.

Випадки розвитку важких або кровотеч, що загрожують при застосуванні Інтегриліну спостерігалися часто (> 1/100, <1/10) (1.9% - Інтегрилін, 1.1% - плацебо). Інтегрилін в декілька підвищує потреби в гемотрансфузії (11.8 - Інтегрилін, 9.3% - плацебо). У підгрупі пацієнтів, які перенесли ЧТКА, великі кровотечі спостерігалися частіше: в 9.7% при застосуванні Інтегриліну і 4.6% в групі плацебо.

Тромбоцитопенія

У дослідженні ESPRIT частота випадків тромбоцитопенії (число тромбоцитів менше 100 000 / мм 3 або зниження їх числа на 50% і більше від вихідного рівня) склала 1.2% проти 0.6% у групі плацебо. В інших дослідженнях частота тромбоцитопенії була на рівні плацебо.

Інші небажані явища

Частота серйозних небажаних явищ, які пов'язані з кровотечею (артеріальна гіпотонія), при застосуванні Інтегриліну не відрізняється від такої при застосуванні плацебо. Часто (> 1/100, <1/10, спостерігалися у ≥2% у всіх групах) виникали реакції, пов'язані з основним захворюванням, такі як фібриляція передсердь, гіпотензія, застійна серцева недостатність, зупинка серця, шок, шлуночкова тахікардія / фібриляція.

За даними, отриманими з постмаркетингових спонтанних повідомлень, спостерігалися такі небажані реакції.

З боку системи згортання: дуже рідко - фатальна кровотеча (в основному церебральні і внутрішньочерепні кровотечі), легенева кровотеча, гостра тяжка тромбоцитопенія, гематома, анемія.

З боку імунної системи: дуже рідко - анафілактичні реакції.

З боку шкіри і підшкірно-жирової клітковини: дуже рідко - висип, реакції в місці введення, такі як кропив'янка.

Зміни лабораторних показників є наслідком відомих фармакологічних властивостей Інтегриліну, наприклад, пригнічення агрегації тромбоцитів.

Таким чином, зміни лабораторних показників, що характеризують кровотечу (наприклад, час кровотечі), спостерігаються часто і є очікуваними. Не було відмінностей у показниках, що характеризують функцію печінки (ACT, АЛТ, білірубін, ЛФ) і функцію нирок (концентрація креатиніну в плазмі, залишковий азот сечовини) при застосуванні Інтегриліну і при застосуванні плацебо.

Способ применения и дозы

Застосовується як правило спільно з аспірином і гепарином.

Гострий коронарний синдром

В / в болюсно 180 мкг / кг, потім у вигляді безперервної інфузії по 2 мкг / кг / хв (при рівні креатиніну сироватки нижче 2 мг / дл) або 1 мкг / кг / хв (при рівні креатиніну сироватки 2-4 мг / дл ) тривалістю до 72 год (або до виписки зі стаціонару, якщо вона відбувається раніше). У разі проведення хворому ЧТКА за невідкладними показниками інфузію слід продовжувати ще протягом 18-24 год після втручання (максимальна загальна тривалість терапії - 96 годин).

ЧТКА

Перед початком маніпуляції в / в болюсно 180 мкг / кг потім у вигляді безперервної інфузії по 2 мкг / кг / хв (при рівні креатиніну сироватки нижче 2 мг / дл) або 1 мкг / кг / хв (при рівні креатиніну сироватки 2-4 мг / дл), через 10 хв вводять ще 180 мкг / кг у вигляді болюса. Інфузію продовжують протягом 18-24 год або до моменту виписки хворого зі стаціонару якщо вона відбувається раніше, але не менше 12 год.

Передозировка

Інформація про передозування Інтегриліну дуже обмежена. Даних про серйозні порушення, пов'язані з випадковим передозуванням при струменевому або краплинному введенні, а також при перевищенні кумулятивної дози, немає.

Повідомлялося про 9 пацієнтів, які в рамках клінічного дослідження PURSUIT отримали болюсну дозу і / або інфузійну дозу, більш ніж в 2 рази перевищила рекомендовану. При цьому не спостерігалося незупинених кровотеч у жодного з пацієнтів; одному пацієнту було проведено аортокоронарне шунтування, і у нього спостерігалася тільки помірна кровотеча; ні у одного пацієнта не спостерігалося внутрішньочерепних кровотеч.

Потенційно передозування Інтегриліну може викликати кровотечу.

Лікування: оскільки ептифібатид характеризується коротким T1 / 2 і високим кліренсом, дія препарату може бути швидко зупинено шляхом припинення введення.

Взаимодействия с другими препаратами

Інтегрилін не викликає збільшення ризику великих і малих кровотеч при одночасному застосуванні з варфарином і дипиридамолом. У пацієнтів, які мають значення протромбінового часу 14.5 сек, які отримують Інтегрилін одночасно з варфарином, не відзначалося підвищення ризику розвитку кровотеч.

Є обмежені дані використання Інтегриліну у пацієнтів, які отримують тромболітичні препарати. Немає підтверджених даних, які свідчать про те, що Інтегрилін підвищує ризики розвитку великих і малих кровотеч, пов'язаних з тканинним активатором плазміногену як у пацієнтів, що піддаються ЧТКА, так і у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Однак, в клінічних дослідженнях Антигріпин підвищує ризик кровотеч при призначенні зі стрептокіназою у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. У дослідженні за участю 181 пацієнта з гострим інфарктом міокарда Інтегрилін (доза болюсной ін'єкції досягала 180 мкг / кг, яку треба буде інфузії - до 2 мкг / кг / хв до 72 год) призначався одночасно з стрептокіназою (1.5 млн ОД більше 60 хв). У разі максимальної швидкості інфузії (1.3 мкг / кг / хв і 2 мкг / кг / хв) застосування Інтегриліну асоціювалося з підвищенням частоти випадків кровотечі і потреби в трансфузіях в порівнянні з монотерапією стрептокінази.

Спеціальних досліджень з вивчення фармакокінетичної взаємодії Інтегриліну з іншими препаратами не проводилось.

При проведенні клінічних досліджень не було виявлено фармакокінетичної взаємодії між Інтегриліном і такими часто використовуваними у хворих на серцево-судинних захворюваннях препаратами, як амлодипін, атенолол, атропін, каптоприл, цефазолін, діазепам, дигоксин, дилтіазем, діфенгідрамін, еналаприл, фентаніл, фуросемід, гепарин, лідокаїн, лізиноприл, метопролол, мідазолам, морфін, нітрати, ніфедипін, варфарин.

Меры предосторожности при приеме

З обережністю призначають при підвищеному ризику кровотеч, в т.ч. в літньому віці і при низькій масі тіла. Необхідний постійний контроль за ділянками можливої кровотечі, в т.ч. місцем введення катетера, артеріальної, венозної або інший пункції (ризик кровотечі максимальний в місцях артеріального доступу при проведенні ЧТКА).

При необхідності проведення екстреного або планового хірургічного втручання інфузію препарату припиняють. Слід утриматися від застосування препарату в педіатричній практиці, оскільки безпечність та ефективність його застосування у дітей не визначені.

Особые указания при приеме

Інтегрилін призначений для використання тільки в умовах стаціонару.

Інтегрилін є антитромботичним засобом, переважною агрегацію тромбоцитів; тому всі пацієнти повинні бути ретельно обстежені для виявлення можливих кровотеч, особливо жінки, пацієнти похилого віку, а також хворі з низькою масою тіла.

Ризик кровотечі найбільш великий в місці артеріального доступу у хворих, яким проводиться ЧТКА.

Необхідно ретельно контролювати місця можливої кровотечі (в т.ч. місця введення катетера). Слід мати на увазі можливість кровотечі з шлунково-кишкового тракту і сечостатевих шляхів, а також позачеревинних кровотеч.

У період застосування Інтегриліну необхідно обмежити проведення артеріальних і венозних пункцій, в / м ін'єкцій, а також використання сечових катетерів, інтубаційних трубок і назогастральних зондів. Для в / в доступу не слід використовувати вени, що не підлягають компресії (підключична, яремна).

Якщо при застосуванні Інтегриліну виникає серйозна кровотеча, яку не вдається зупинити шляхом накладення пов'язки, що давить, слід негайно припинити введення як Інтегриліну, так і інших нефракціонованих гепаринів.

При застосуванні Інтегриліну ризик кровотечі найбільш великий в місці введення катетера в стегнову артерію при проведенні ЧТКА.

Слід з обережністю проводити пункцію стегнової артерії і переконатися в тому, що пунктирована тільки її передня стінка. Інтродьюсер з стегнової артерії можна видалити після відновлення коагуляційної функції до норми (активований час згортання крові - менше 180 сек, зазвичай через 2-6 год після відміни гепарину).

Після видалення інтродьюсера слід провести гемостаз з подальшим ретельним наглядом до виписки зі стаціонару.

Інтегрилін пригнічує агрегацію тромбоцитів, але не впливає на їх життєздатність. При призначенні Інтегриліну спостерігалися випадки тромбоцитопенії, включаючи гостру тяжку тромбоцитопенію. У клінічних дослідженнях було показано, що частота розвитку тромбоцитопенії була невисокою і схожою з такою у пацієнтів, які отримували плацебо. Необхідно проводити моніторинг кількість тромбоцитів протягом 6-годинного періоду після початку застосування Інтегриліну, і, в подальшому, не менше 1 разу / добу протягом усього часу лікування, а також негайно, в разі появи ознак тенденції до розвитку несподіваної кровотечі.

Якщо у хворого відзначено зниження кількості тромбоцитів нижче 100 000 / мм 3, то введення Інтегриліну і нефракціонованого гепарину слід припинити і здійснити необхідні лікувальні заходи.

Рішення про необхідність трансфузії тромбоцитів повинно грунтуватися на клінічній оцінці, індивідуально для кожного випадку. Якщо у пацієнта в анамнезі відзначалися випадки тромбоцитопенії при застосуванні інших парентеральних інгібіторів глікопротеїнових IIb / IIIa рецепторів тромбоцитів, то необхідно особливо ретельне спостереження.

Для пацієнтів з нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без зубця Q з масою тіла понад 70 кг рекомендована болюсна доза становить 5000 ОД, подальша постійна інфузія 1000 ОД / год. Для пацієнтів з масою тіла менше 70 кг болюсна доза становить 60 ОД / кг, подальша інфузія 12 ОД / кг / год. АЧТЧ має моніторувати до досягнення значень 50-70 сек, тому що при досягненні значень АЧТЧ більше 70 сек може підвищуватися ризик кровотечі.

При введенні Інтегриліну можливо оборотне 5-кратне підвищення часу кровотечі, цей показник повертається до початкового рівня протягом 2-6 годин після припинення введення препарату.

При проведенні ЩО у пацієнтів з нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда без зубця Q необхідно контролювати активований час згортання крові (його значення повинні бути в межах 300-350 сек). При перевищенні значення активованого часу згортання крові 300 сек, застосування гепарину слід припинити і не відновлювати зниження значення менше 300 сек. До початку застосування Інтегриліну для виявлення можливих порушень гемостазу рекомендується визначення протромбінового часу, АЧТЧ, концентрації креатиніну в сироватці, числа тромбоцитів, гемоглобіну, гематокриту.

Останні три показники слід безперервно моніторувати протягом 6 секунд після початку терапії, потім як мінімум 1 раз / добу на всьому протязі терапії (або частіше в разі зниження показників).

При зниженні числа тромбоцитів нижче 100 000 / мм 3 слід проводити повторні аналізи для виключення псевдотромбоцитопеніі; введення гепарину слід припинити. При проведенні ЧТКА необхідно також визначення активованого часу згортання крові.

Імунна відповідь / вироблення антитіл до Інтергріліну спостерігалися в поодиноких випадках при первинному призначенні і рідко - при повторному призначенні препарату. Є обмежений досвід повторного призначення Інтегриліну. У випадках відновлення лікування Інтегриліном не очікується зменшення терапевтичного ефекту.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами

Інтегрилін призначений для застосування в умовах стаціонару. Немає даних про випадки застосування Інтегриліну у амбулаторних пацієнтів.

Условия хранения

В захищеному від світла місці, при температурі 2-8 ° C.

Срок годности

36 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Интегрилин Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Интегрилин? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Интегрилин приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.