Фендивия – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: LTC Lohmann Therapie-Systems AG (Германия)

Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Опиоидные наркотические анальгетики

Трансдермальная терапевтическая система Фендивия (Fendivia)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Фендивия™ — трансдермальный пластырь, обеспечивающий постоянное системное поступление фентанила в течение 72 ч. Фентанил является опиоидным анальгетиком со сродством, главным образом, к опиатным μ-рецепторам ЦНС, спинного мозга и периферических тканей. Повышает активность антиноцицептивной системы, увеличивает порог болевой чувствительности. Препарат преимущественно оказывает обезболивающий и седативный эффекты. Фентанил оказывает угнетающее действие на дыхательный центр, замедляет сердечный ритм, возбуждает центры n.vagus и рвотный центр, повышает тонус гладких мышц желчевыводящих путей, сфинктеров (в т.ч. мочеиспускательного канала, мочевого пузыря и сфинктера Одди), улучшает всасывание воды из ЖКТ. Снижает АД, кишечную перистальтику и почечный кровоток. В крови повышает концентрацию амилазы и липазы; снижает концентрацию соматотропного гормона, катехоламинов, АКТГ, кортизола, пролактина. Способствует наступлению сна (преимущественно в связи со снятием болевого синдрома). Вызывает эйфорию. Скорость развития лекарственной зависимости и толерантности к анальгетическому действию имеет значительные индивидуальные различия. Редко вызывает гистаминовые реакции.

Показания к применению

Хронический болевой синдром сильной и средней выраженности, требующий обезболивания наркотическими анальгетиками:

- боли, вызванные онкологическим заболеванием;

- болевой синдром неонкологического генеза, требующий многократного обезболивания наркотическими анальгетиками (например, невропатические боли, артриты и артрозы, фантомные боли после ампутации конечностей).

Форма выпуска

трансдермальна терапевтична система 25 мкг / год; пакет (пакет) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 50 мкг / год; пакет (пакетик) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 75 мкг / год; пакет (пакетик) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 100 мкг / год; пакет (пакетик) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 12.5 мкг / год; пакет (пакетик) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 100 мкг / год; пакет (пакет) термозварювального 1, пачка картонна 5;
трансдермальна терапевтична система 75 мкг / год; пакет (пакетик) термозварювального 1, пачка картонна 5;

Склад

Трансдермальна терапевтична система 1 шт.

ТТС 12,5 мкг / год: зміст фентанілу - 1,38 мг; пластир площею 4,2 см2; швидкість вивільнення фентанілу - 12,5 мкг / год
ТТС 25 мкг / год: зміст фентанілу - 2,75 мг; пластир площею 8,4 см2; швидкість вивільнення фентанілу - 25 мкг / год

ТТС 50 мкг / год: зміст фентанілу - 5,50 мг; пластир площею 16,8 см2; швидкість вивільнення фентанілу - 50 мкг / год
ТТС 75 мкг / год: зміст фентанілу - 8,25 мг; пластир площею 25,2 см2; швидкість вивільнення фентанілу - 75 мкг / год
ТТС 100 мкг / год: зміст фентанілу - 11,0 мг; пластир площею 33,6 см2; швидкість вивільнення фентанілу - 100 мкг / год

Допоміжні речовини:
зовнішня захисна плівка: поліетилентерефталатна плівка
резервуарний шар: силіконовий адгезивний шар; диметикон (Е900)
мікро резервуари, що містять активний компонент: пропіленгліколь; гіпролоза (Е463)
вивільняє мембрана: етилену і вінілацетату сополімер
шкірно-адгезивний шар: силіконовий адгезивний шар; диметикон (Е900)
захисна видаляється плівка: поліефірна плівка з фторвмістким полімерним покриттям
в пакетах термозварювальних, що складаються з паперу, алюмінію і полиакрилонитрила (ПАН) 1 шт.; в пачці картонній 5 пакетів.

Фармакодинамика

Фендівія ™ - трансдермальний пластир, який забезпечує постійне системне надходження фентанілу протягом 72 годин. Фентаніл є опіоїдним анальгетиком зі спорідненістю, головним чином, до опіатним μ-рецепторів ЦНС, спинного мозку і периферичних тканин. Підвищує активність антиноцицептивної системи, збільшує поріг больової чутливості.

Препарат переважно надає знеболюючий і седативний ефекти. Фентаніл пригнічує дію на дихальний центр, уповільнює серцевий ритм, збуджує центри n.vagus і блювотний центр, підвищує тонус гладких м'язів жовчовивідних шляхів, сфінктерів (у т.ч. сечівника, сечового міхура і сфінктера Одді), покращує всмоктування води з шлунково-кишкового тракту. Знижує артеріальний тиск, кишкову перистальтику і нирковий кровообіг.

У крові підвищує концентрацію амілази і ліпази; знижує концентрацію соматотропного гормону, катехоламінів, АКТГ, кортизолу, пролактину. Сприяє настанню сну (переважно в зв'язку зі зняттям больового синдрому). Викликає ейфорію. Швидкість розвитку лікарської залежності і толерантності до анальгетичної дії має значні індивідуальні відмінності. Рідко викликає гістамінові реакції.

Фармакокинетика

Мінімальна ефективна знеболювальна концентрація в крові у пацієнтів, які не використовувались раніше опіоїдні анальгетики, становить 0,3-1,5 нг / мл.

Всмоктування

Після першої аплікації пластиру концентрація фентанілу в сироватці зростає поступово, вирівнюючись зазвичай між 12 і 24 год, і потім зберігається відносно постійною протягом решти 72-годинного періоду часу. До другої 72-годинної аплікації пластиру досягається постійна концентрація препарату в сироватці, яка зберігається при наступних аплікаціях пластиру того ж розміру. Концентрація фентанілу в крові пропорційна розміру ТТС. Всмоктування фентанілу може дещо відрізнятися в залежності від місць аплікації. Кілька знижене всмоктування фентанілу (приблизно на 25%) спостерігалося в дослідженнях, проведених за участю здорових добровольців, при аплікації пластиру на грудну клітку в порівнянні з аплікацією на верхню частину руки і спину.

Розподіл

Фентаніл зв'язується білками плазми крові на 84%, проникає через гематоенцефалічний бар'єр, плаценту і в грудне молоко.

Біотрансформація

Фентаніл має лінійну кінетику біотрансформації і метаболізується, в першу чергу, в печінці за допомогою ізоферменту CYP3A4. Головний метаболіт фентанілу - норфентаніл - не є активним.

Елімінація

Після видалення пластиру, що містить фентаніл, його сироваткова концентрація знижується поступово. T1 / 2 фентанілу після аплікації ТТС - 17 год (13-22 год) при одноразовому застосуванні і 17-30,8 год після 5 аплікацій тривалістю по 72 год. Тривале всмоктування фентанілу при трансдермальному введенні обумовлює поступове виведення препарату з сироватки в порівнянні з в / в введенням.

Фентаніл виводиться нирками (75% - у вигляді метаболітів і 10% - в незміненому вигляді) і з жовчю (9% - у вигляді метаболітів).

Спеціальні групи пацієнтів. Порушення функції печінки або нирок може викликати підвищення сироваткової концентрації фентанілу. У літніх пацієнтів, виснажених або ослаблених хворих можливе зниження кліренсу фентанілу, що може привести до більш тривалого періоду напіввиведення речовини.

Использование во время беременности

Безпека трансдермальних пластирів, що містять фентаніл, при вагітності не встановлена.

Фентаніл під час вагітності слід використовувати тільки в разі крайньої необхідності. Тривале лікування під час вагітності може викликати синдром відміни у новонароджених.

Фентаніл не слід застосовувати під час родових сутичок і пологів (включаючи кесарів розтин), тому що фентаніл проходить через плаценту і може викликати пригнічення дихання плода або новонародженого.

Фентаніл виділяється в молоко і може викликати седативні ефекти та пригнічення дихання у дитини, яку годують груддю. Отже, при необхідності призначення препарату в період лактації слід припинити грудне вигодовування (на весь час застосування і 72 годин після останнього застосування).

Использование при нарушением функции почек

З обережністю слід застосовувати препарат при нирковій недостатності.

Другие особые случаи при приеме

З обережністю слід застосовувати препарат при печінковій недостатності.

Противопоказания к применению

- Гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин;

- Пригнічення дихального центру, в т.ч. гостре пригнічення дихання;

- Роздратована, опромінена або пошкоджена шкіра в місці аплікації;

- Діарея на тлі псевдомембранозного коліту, обумовленого цефалоспоринами, лінкозамідами, пенициллинами;

- Токсична диспепсія;

- Вік до 18 років;

- Препарат не слід застосовувати для лікування гострого або післяопераційного болю внаслідок відсутності можливості підбору дози в короткий період часу і ймовірності розвитку небезпечного для життя пригнічення дихання;

- Важкі ураження ЦНС;

- Одночасне застосування інгібіторів МАО або прийом протягом 14 днів після їх відміни.

З обережністю: при хронічних захворюваннях легенів; внутрішньочерепної гіпертензії; пухлини мозку; ЧМТ; брадиаритміях; гіпотензії; ниркової та печінкової недостатності; у пацієнтів з печінковою або нирковою колькою (в т.ч. в анамнезі); жовчно-кам'яної хвороби; гіпотиреозі; у літніх, виснажених і ослаблених пацієнтів; гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини до встановлення діагнозу; Загалом важкому стані; доброякісної гіпертрофії передміхурової залози; стриктурах сечовипускального каналу; лікарської залежності; алкоголізмі; суїцидальної нахили; гіпертермії; одночасному прийомі інсуліну, ГКС, гіпотензивних ЛЗ.

Побочные действия

Для опису частоти небажаних ефектів використовуються такі терміни: дуже часто (> 1/10), часто (≥1 / 100, <1/10), нечасто (≥1 / 1000, <1/100), рідко (≥1 / 10000 , <1/1000), дуже рідко (<1/10000), включаючи окремі повідомлення.

Найбільш небезпечним побічною дією є пригнічення дихання.

Психічні розлади: дуже часто - сонливість; часто - седація, сплутаність свідомості, депресія, неспокій, нервозність, галюцинації, нервова анорексія; нечасто - ейфорія, амнезія, безсоння, ажитація; дуже рідко - марення, астенія, статева дисфункція.

З боку нервової системи: дуже часто - гиперсомния, головний біль, запаморочення; часто - мимовільні м'язові скорочення, гіпестезія; нечасто - тремор, парестезія, розлади мовлення; дуже рідко - атаксія, міоклонічні судоми.

Розлади функцій очей: рідко - амбліопія.

З боку серцево-судинної системи: часто - відчуття серцебиття; нечасто - брадикардія, тахікардія, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія; рідко -арітмія, вазодилатація.

З боку дихальної системи: часто - позіхання, риніт; нечасто - диспное, гіповентиляція; дуже рідко - пригнічення дихання (в т.ч. дихальна недостатність, апное і брадіпное), кровохаркання, обструктивне ураження легень, фарингіт, ларингоспазм.

З боку нирок і сечовивідної системи: не часто - затримка сечі, інфекції сечовивідних шляхів; дуже рідко - олігурія, біль у сечовому міхурі, спазм сечоводів.

Загальні розлади: рідко - набряк, відчуття холоду.

Інші побічні дії: нечасто - кон'юнктивіт, втома, нездужання, грипоподібні симптоми.

При тривалому прийомі фентанілу можуть розвинутися толерантність, фізична і психічна залежність, короткочасна ригідність м'язів (в т.ч. грудних). При заміні раніше прописаних опіоїдних анальгетиків на трансдермальний пластир, який містить фентаніл, або в разі раптового припинення терапії може розвиватися синдром відміни, що включає, наприклад нудоту, блювоту, діарею, занепокоєння і тремтіння.

Способ применения и дозы

В / в, в / м. Дорослим при підготовці до операції за 10-15 хв до початку - в / в, 0.05-0.1 мг фентанілу з 2.5-5 мг дроперидола.

Для загальної анестезії - в / в, 0.4-0.6 мг, для підтримки анестезії - в / в, 0.05-0.2 мг через кожні 20-30 хв, для знеболювання після операції - в / м - 0.05-0.1 мг, при необхідності в повторних дозах через 1 або 2 год. Для купірування болю при інфаркті міокарда - 0.1 мг разом з 5 мг дроперидола (протягом 3 хв).

Дітям при підготовці до хірургічної операції - 2 мкг / кг; для загальної анестезії - 10-150 мкг / кг в / в або 150-250 мкг / кг в / м; для підтримки анестезії - 1-2 мкг / кг в / в або 2 мкг / кг в / м.

Дітям до 2 років дози не встановлені. Пластир - місце, на 72 год накладають на плоску поверхню шкіри (нераздраженную, з мінімальним волосяним покривом, при необхідності вимиту чистою водою, без застосування миючих засобів і ретельно висушену) і щільно притискають (місця аплікації чергують). Дозу підбирають індивідуально.

Пацієнтам, які раніше не приймали опіати, - початкова доза 25 мкг / год; при толерантності до опіатів при переході до лікування фентанілом початкова доза розраховують за відповідними таблицями, виходячи з попередньої добової потреби в анальгетика; при використанні дози понад 300 мкг / год можливі додаткові або альтернативні способи введення.

Взаимодействия с другими препаратами

Повинен бути виключений одночасний прийом похідних барбітурової кислоти, тому що вони можуть посилити пригнічення дихання, яке викликається фентанилом.

Супутній прийом інших засобів, що пригнічують ЦНС, включаючи опіоїди, анксіолитики, снодійні засоби, загальні анестетики, похідні фенотіазину, міорелаксанти, антигістамінні препарати з седативною дією, алкоголь може викликати адитивні седативні ефекти; може виникнути гіповентиляція, гіпотонія, глибока седація або кома. Отже, прийом будь-якого з вищевказаних засобів вимагає спостереження за пацієнтом.

Закис азоту збільшує м'язову ригідність; ефект знижує бупренорфін.

Інгібітори МАО підвищують ефект наркотичних анальгетиків, особливо у пацієнтів з серцевою недостатністю. Тому не слід приймати фентаніл протягом всього періоду застосування інгібіторів МАО, а також протягом 14 днів після їх відміни.

Фентаніл має високий кліренс, він швидко і в значній мірі метаболізується, в основному за допомогою цитохрому CYP3A4.

Одночасний прийом сильних інгібіторів CYP3A4 (наприклад ритонавіру, кетоконазолу, ітраконазолу, антибіотиків групи макролідів) з фентанілом, застосовуваним трансдермально, може привести до збільшення концентрацій фентанілу в плазмі. Це може посилити або подовжити як терапевтичну дію, так і побічні реакції, які можуть викликати важке пригнічення дихання. У таких ситуаціях необхідний інтенсивний догляд і більш уважне спостереження за хворим. Комбінований прийом ритонавіру або іншого сильнодіючого інгібітора CYP3A4 з трансдермальним введенням фентанілу не рекомендується, якщо не проводиться ретельне спостереження за пацієнтом.

Підсилює ефект гіпотензивних ЛЗ.

Бупренорфін, налбуфин, пентазоцин, налоксон, налтрексон знижують аналгетичний ефект фентанілу, усувають його пригнічуючий вплив на дихальний центр і можуть індукувати синдром відміни у пацієнтів із залежністю від опіоїдів.

Необхідно зменшити дозу фентанілу при одночасному застосуванні з інсуліном, ГКС та гіпотензивними препаратами.

Міорелаксанти запобігають або усувають м'язову ригідність; міорелаксанти з ваголітичні активністю (в т.ч. панкуронію бромід) знижують ризик брадикардії і гіпотензії (особливо на тлі застосування бета-блокаторів та вазодилататорів) і можуть збільшувати ризик тахікардії та артеріальної гіпертензії; міорелаксанти, що не володіють ваголітичні активністю (в т.ч. сукцинілхолін), не знижують ризик брадикардії і гіпотензії (особливо на тлі обтяженого кардіологічного анамнезу) і збільшують ризик важких побічних ефектів з боку серцево-судинної системи.

Особые указания при приеме

Препарат слід використовувати як частину комплексного лікування болю у пацієнтів за умови адекватної медичної, соціальної та психологічної оцінки їх стану.

Після прояви важких побічних ефектів пацієнт повинен перебувати під наглядом протягом 24 годин після видалення трансдермального пластиру, що містить фентаніл, в зв'язку з тривалим періодом напіввиведення фентанілу.

Як невикористані, так і використані трансдермальні пластирі, що містять фентаніл, повинні зберігатися в недоступних для дітей місцях.

Трансдермальні пластирі не слід розділяти або розрізати на частини, тому що не було встановлено якість, ефективність і безпеку пластиру, розділеного на частини.

Пригнічення дихання

Як і в разі інших сильнодіючих опіоїдів, при використанні трансдермального пластиру, що містить фентаніл, у деяких пацієнтів можливий розвиток пригнічення дихання, і в зв'язку з цим хворі повинні перебувати під наглядом.

Пригнічення дихання може зберігатися після видалення пластиру. Частота прояву пригнічення дихання збільшується при підвищенні дози фентанілу. Нейротропні препарати можуть посилити ефект пригнічення дихання (див. Розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). Пацієнтам з наявними симптомами пригнічення дихання фентаніл слід призначати з особливою обережністю і тільки в малих дозах.

Якщо пацієнту належить пройти процедури, які повністю знімають відчуття болю (наприклад: регіонарна аналгезія), доцільно передбачити можливість розвитку пригнічення дихання. До проведення даних процедур слід знизити дозування фентанілу або замінити його препаратом опіоїдного ряду швидкої або короткої дії.

Хронічні захворювання легенів

У хворих на хронічні обструктивні або інші захворювання легенів фентаніл може викликати більш небезпечні побічні ефекти. У таких пацієнтів опіоїди можуть знижувати дихальну функцію і підвищувати опір в дихальних шляхах.

Лікарська залежність

При регулярному введенні опіоїдів можуть розвиватися толерантність, фізична і психічна залежність, однак вони рідко зустрічаються при лікуванні болю, пов'язаного з пухлинами.

Підвищення внутрішньочерепного тиску

Препарат Фендівія ™ слід з обережністю використовувати у пацієнтів, які можуть бути особливо чутливі до підвищення вмісту CO2. Такими пацієнтами є ті, у яких зазначалося підвищення внутрішньочерепного тиску, порушення свідомості або кома. Фентаніл слід з обережністю призначати пацієнтам з діагностованою пухлиною головного мозку.

Захворювання серця

Фентаніл може викликати брадикардію. Отже, пацієнтам з брадиаритмією препарат Фендівія ™ повинен призначатися з обережністю.

Опіоїди можуть викликати гіпотензію, особливо у пацієнтів з гіповолемією. Тому слід бути обережними при лікуванні хворих з артеріальною гіпотензією та / або гіповолемією.

Порушення функції печінки

Фентаніл метаболізується в печінці, таким чином, у хворих із захворюваннями печінки можлива уповільнена елімінація. Пацієнти з порушеннями функції печінки повинні перебувати під наглядом, і при необхідності дозу препарату для таких пацієнтів слід знижувати.

Порушення функції нирок

Менше 10% фентанілу виводиться нирками у незміненому вигляді, і, на відміну від морфіну, не існує активних метаболітів, що виділяються нирками. Дані, отримані при в / в введенні фентанілу пацієнтам з нирковою недостатністю, говорять про те, що при діалізі обсяг розподілу фентанілу може змінюватися. Це може впливати на сироваткові концентрації препарату. Якщо пацієнти з порушеною функцією нирок отримують фентаніл трансдермально, вони повинні ретельно спостерігатися на наявність ознак токсичності фентанілу, і при необхідності дозу препарату для таких пацієнтів слід знижувати.

Застосування у пацієнтів з підвищеною температурою тіла / знаходяться під впливом зовнішніх джерел тепла

Пацієнтам з підвищеною температурою тіла потрібно особливо ретельний нагляд для виявлення побічних ефектів опіоїдів і, при необхідності, корекція дозування фентанілу. Також пацієнтам потрібно радити уникати впливу на місця аплікації трансдермального пластиру, що містить фентаніл, прямих зовнішніх джерел тепла, таких як грілки, пляшки з гарячою водою, ковдри з підігрівом, нагрівальні лампи, гарячі ванни, джакузі, тому що є ймовірність температурозалежного підвищення вивільнення фентанілу з пластиру.

Перед відвідуванням сауни трансдермальний пластир завжди повинен бути знятий з шкіри. Прийом сауни можливий тільки при заміні трансдермального пластиру (з проміжками в 72 год). Новий пластир повинен накладатися на холодну і абсолютно суху ділянку шкіри.

Застосування у пацієнтів похилого віку. Результати досліджень по внутрішньовенного застосування фентанілу показують, що у літніх пацієнтів знижується кліренс, збільшується період напіввиведення і чутливість до препарату в порівнянні з молодими пацієнтами. Літніх пацієнтів слід ретельно спостерігати на наявність ознак токсичності фентанілу, і, при необхідності, зменшувати дозу препарату.

Застосування у виснажених і ослаблених пацієнтів. У зв'язку з тим, що у виснажених і ослаблених пацієнтів знижується кліренс і збільшується період напіввиведення фентанілу, такі пацієнти потребують ретельного нагляду для виявлення симптомів можливого передозування фентанілу, і, при необхідності, їм слід знижувати дозу препарату.

Слід враховувати можливість розвитку міоклонічних судом. При лікуванні хворих на міастенію гравіс слід вживати запобіжних заходів.

Видалення ТТС

Навіть після використання в трансдермальних пластирах залишаються великі кількості фентанілу. З метою безпеки та екологічної чистоти використані трансдермальні пластирі, також як і невикористані пластирі, повинні бути видалені. Використані трансдермальні пластирі слід скласти липкими поверхнями всередину, що вивільняє мембрана виявилася повністю закритою, і повернути медичного або фармацевтичного персоналу. Невикористані трансдермальні пластирі слід повернути медичного або фармацевтичного персоналу.

Вплив на здатність керувати транспортним засобом або обладнанням. Трансдермальні пластирі, що містять фентаніл, можуть впливати на психічні та / або фізичні функції, необхідні для виконання потенційно небезпечної роботи, такої як керування транспортним засобом або робота з технікою.

Головним чином, це можливо на початку лікування, а також при будь-якій зміні дозування.

Пацієнти повинні проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем, чи дозволено їм керувати транспортним засобом або обладнанням.

В період лікування необхідно утримуватися від занять потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкої реакції.

Не рекомендується вживання алкоголю.

Условия хранения

При температурі 15-25 ° C.

Срок годности

24 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Фендивия Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Фендивия? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Фендивия приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.