Релпакс – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Pfizer Manufacturing Deutschland (Германия)

Действующие вещества
  • Не указано. См. инструкцию

Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Серотонинергические средства

Таблетки пероральные Релпакс (Relpax)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Элетриптан является представителем группы селективных агонистов серотониновых сосудистых 5-HT1B- и нейрональных 5-HT1D-рецепторов. Элетриптан также обладает высоким сродством к 5-HT1F-рецепторам и оказывает умеренное действие на 5-HT1A-, 5-HT2B-, 5-HT1E- и 5-HT7-рецепторы.

В сравнении с суматриптаном, элетриптан проявляет значительно большую селективность в отношении серотониновых рецепторов, расположенных в сонных артериях, чем в отношении серотониновых рецепторов, расположенных в коронарных и бедренных артериях. Способность элетриптана суживать внутричерепные кровеносные сосуды, а также его ингибирующее действие в отношении нейрогенного воспаления может обусловливать его противомигренозную активность.

Показания к применению

Купирование приступов мигрени с аурой или без ауры.

Форма выпуска

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг; блістер 2, пачка картонна 1;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг; блістер 2, пачка картонна 2;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг; блістер 2, пачка картонна 3;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг; блістер 2, пачка картонна 1;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг; блістер 2, пачка картонна 2;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг; блістер 2, пачка картонна 3;

таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг; блістер 2, пачка картонна 4;

Фармакокинетика

Всмоктування

Після прийому всередину Елетриптан швидко і досить повно всмоктується в ШКТ, абсорбція становить близько 81%. Абсолютна біодоступність при прийомі всередину у чоловіків і жінок становить близько 50%. Tmax в плазмі, в середньому, становило 1,5 год після прийому внутрішньо. У діапазоні терапевтичних доз від 20 до 80 мг фармакокінетика елетриптану характеризується лінійною залежністю.

Cmax елетриптану і AUC підвищувалися приблизно на 20-30% при прийомі препарату після вживання жирної їжі. При прийомі всередину під час нападу мігрені AUC зменшувалася приблизно на 30%, а Tmax в плазмі крові збільшувалася до 2,8 год.

При регулярному застосуванні (20 мг 3 рази на добу) протягом 5-7 днів фармакокінетика елетриптану залишалася лінійної з передбачуваною кумуляцією. При призначенні в більш високих дозах (40 мг 3 рази на добу і 80 мг 2 рази на добу) протягом більше 7 днів кумуляція елетриптану перевищувала очікувану (приблизно на 40%).

Розподіл

Vd Елетриптан при внутрішньовенному введенні становіть 138 л, что вказує на хороший Розподіл в тканинах. Елетріптан помірно зв'язується з білкамі плазми крови (примерно на 85%).
Метаболізм. Дослідження in vitro свідчать про те, що первинний метаболізм елетриптану відбувається під дією ізоферменту CYP3A4 цитохрому Р450 в печінці. Цей факт підтверджується підвищенням концентрації елетриптану в плазмі крові при одночасному прийомі еритроміцину, який є потужним селективним інгібітором ізоферменту CYP3A4. Дослідження in vitro демонструють також, що ізофермент CYP2D6 вносить певний внесок у метаболізм елетриптану, хоча в клінічних дослідженнях не виявлено ефекту поліморфізму цього ферменту на фармакокінетику елетриптану.

Ідентифіковано 2 основних циркулюючих метаболіту, частка яких становить значну частину загальної радіоактивності плазми крові після введення елетриптану, міченого ізотопом вуглецю С14.

В експериментах in vitro метаболіт, що утворюється в результаті N-окислення, не володів активністю, в той час як метаболіт, що утворюється в результаті N-деметилювання, по активності був порівнянний з елетріптаном. Третій компонент радіоактивної плазми не ідентифіковано.

Вважають, що він являє собою суміш гідроксильованих метаболітів, які також виводяться нирками та через кишечник.

Концентрація активного N-деметильованого метаболіту в плазмі крові становить всього 10-20% від концентрації елетриптану і, відповідно, не вносить значного внеску в його терапевтичний ефект.

Виведення

Загальний кліренс елетриптану з плазми крові після внутрішньовенного введення становить у середньому 36 л / год, а період напіввиведення (Т1 / 2) - близько 4 годин. Середній нирковий кліренс після прийому всередину становить близько 3,9 л / год. Частка ненирковий кліренсу становить близько 90% від загального кліренсу; це свідчить про те, що Елетриптан виводиться, головним чином, у вигляді метаболітів нирками і через кишечник.

Фармакокінетика у особливих груп пацієнтів

Стать

Результати мета-аналізу клініко-фармакологічних досліджень і популяційного фармакокінетичного аналізу свідчать про те, що стать не має клінічно значущого впливу на концентрацію елетриптану в плазмі крові.

Літні люди (старше 65 років). У літніх людей (65-93 роки) виявлено невелику і статистично недостовірне зниження кліренсу елетриптану на 16% і статистично значуще збільшення Т1 / 2 (приблизно з 4,4 до 5,7 год) порівняно з цими показниками у молодих людей. Ефект елетриптану на АТ у літніх людей може бути більш вираженим у порівнянні з пацієнтами більш молодого віку.

Порушення функції печінки. У хворих з порушенням функції печінки (стадії А і В за класифікацією Чайлда) виявлено статистично достовірне збільшення AUC (на 34%) і Т1 / 2, а також невелике збільшення Cmax (на 18%), однак ці зміни не є клінічно значущими.

Порушення функції нирок. У хворих з легким (Cl креатиніну 61--89 мл / хв), помірним (Cl креатиніну 31-60 мл / хв) або вираженим (Cl креатиніну <30 мл / хв) порушенням функції нирок не виявлено статистично достовірних змін фармакокінетики елетриптану або ступеня його зв'язування з білками плазми крові.

Использование во время беременности

Досвіду клінічного застосування Релпакса у вагітних жінок немає. У дослідженнях на тваринах препарат не чинив тератогенної дії. Релпакс слід призначати тільки в тих випадках, коли очікувана користь для матері значно перевищує можливий ризик для плоду.

Релпакс виводиться з грудним молоком у жінок. При одноразовому прийомі Релпакса в дозі 80 мг виведення з грудним молоком протягом 24 ч склало в середньому 0,02% від прийнятої дози. Ризик впливу препарату на новонародженого можна звести до мінімуму, якщо не годувати його грудьми протягом 24 годин після прийому елетриптану.

Противопоказания к применению

- Підвищена чутливість до елетріптану або будь-якого іншого компонента препарату;

- Тяжкі порушення функції печінки;

- Вік до 18 років (дані щодо ефективності і безпеки застосування препарату у цій віковій групі обмежені);

- Одночасний прийом з інгібіторами CYP3A4 (кетоконазол, ітраконазол, еритроміцин, кларитроміцин, джозаміцин) та інгібіторами протеази (ритонавір, індинавір і нелфінавір).

- Як і у інших агоністів рецепторів 5-гідрокситриптаміну I типу (5-HT1), нижчеперелічені протипоказання до застосування елетриптану обгрунтовані його фармакодинамічні властивості:

- Неконтрольована артеріальна гіпертензія;

- ІХС (стенокардія, стенокардія Принцметала, перенесений інфаркт міокарда, підтверджена безсимптомна ішемія міокарда) або підозра на її наявність;

- Оклюзійні захворювання периферичних судин;

- Порушення мозкового кровообігу або транзиторна ішемічна атака в анамнезі;

- Спільне застосування з іншими агоністами 5-HT1-рецепторів;

- Протягом 24 год до або після прийому елетриптану не можна застосовувати ерготамін або похідні ерготаміну, в т.ч. метісергід (див. розділ «Взаємодія»);

- Купірування геміплегіческой, офтальмоплегической або базилярної мігрені;

- Рідкісні спадкові захворювання (непереносимість лактози, дефіцит лактази або глюкозо-лактозная мальабсорбція).

З обережністю:

- Серотоніновий синдром: при одночасному застосуванні елетриптану з іншими препаратами, що володіють серотонинергической активністю, такими як СИОЗС і селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (СІОЗСН), необхідно дотримуватися обережності, тому в окремих випадках були повідомлення про розвиток серотонінового синдрому при одночасному прийомі елетриптану та інших серотонінергічних препаратів;

- Застосування препарату в дозі понад 40 мг у пацієнтів з порушенням функції нирок (тому у таких пацієнтів ефект елетриптану Наадам посилюється).

Побочные действия

В цілому, Релпакс® переноситься добре. Зазвичай побічні ефекти носять тимчасовий характер, слабко або помірно виражені і проходять самостійно, без додаткового лікування. Частота і тяжкість побічних реакцій у пацієнтів, які приймають препарат однієї дозування двічі для купірування нападу подібні таким у пацієнтів, що приймають його одноразово. Основні побічні ефекти, зареєстровані при лікуванні Релпаксом®, є типовими для всього класу агоністів 5-HT1-рецепторів.

У пацієнтів, що приймають Релпакс® в терапевтичних дозах, спостерігалися такі побічні реакції (з частотою ≥1% і вище в порівнянні з плацебо). Ці явища були розподілені по наступних категоріях відповідно до частоти: часто - ≥1 / 100 до <1/10; нечасто - ≥1 / 1000 до <1/100; рідко - ≥1 / 10000 до <1/1000.

Інфекції: часто - фарингіт та риніт; рідко - інфекції дихальних шляхів.

Порушення з боку лімфатичної системи: рідко - лімфаденопатія.

Порушення харчування та обміну речовин: нечасто - анорексія.

Психічні порушення: не часто - порушення мислення, ажитація, сплутаність свідомості, деперсоналізація, ейфорія, депресія, безсоння; рідко - емоційна лабільність.

Порушення з боку нервової системи: часто - сонливість, головний біль, запаморочення, відчуття поколювання або інші порушення чутливості, гіпертонус м'язів, гіпестезія, міастенія; нечасто - тремор, гіперестезія, атаксія, гіпокінезія, порушення мови, ступорозное стан, порушення смакових відчуттів.

Порушення з боку органа зору: нечасто - порушення зору, біль в очах, світлобоязнь і порушення сльозовиділення; рідко - кон'юнктивіт.

Порушення з боку органів слуху і рівноваги: часто - вертиго; нечасто - біль у вухах, дзвін у вухах.

Порушення з боку ССС: часто - прискорене серцебиття і тахікардія; рідко - стенокардія, підвищення артеріального тиску, брадикардія, шок.

Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: часто - відчуття сорому у горлі, нечасто - диспное, позіхання; рідко - астма і зміна тембру голосу.

Порушення з боку травної системи: часто - біль у животі, нудота, сухість у роті та диспепсія; нечасто - діарея, глосит; рідко - запор, езофагіт, набряк язика, відрижка.

Порушення з боку гепатобіліарної системи: рідко - гіпербілірубінемія, підвищення активності АСТ.

Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини: часто - підвищене потовиділення; нечасто - висип, свербіж; рідко - шкірні захворювання, кропив'янка.

Порушення з боку кістково-м'язової системи, сполучної і кісткової тканин: часто - біль у спині, біль у м'язах; нечасто - біль у суглобах, артроз і біль в кістках; рідко - артрит, міопатія, міалгія, судоми.

Порушення з боку сечовидільної системи: нечасто - порушення з боку сечовипускального тракту (прискорене сечовипускання, поліурія).

Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: рідко - біль у молочних залозах, менорагія.

Загальні порушення: часто - відчуття тепла або припливи жару до обличчя, озноб, астенія, симптоми з боку грудної клітки (біль, відчуття стиснення, тиску); нечасто - загальна слабкість, набряклість обличчя, спрага, периферичні набряки.

У постмаркетингових дослідженнях повідомлялося про перерахованих нижче небажані ефекти:

Порушення з боку імунної системи: алергічні реакції.

Порушення з боку нервової системи: рідкісні випадки непритомних станів.

Порушення з боку судинної системи: артеріальна гіпертензія.

Порушення з боку травної системи: як у і деяких інших 5-HT1B / 1D-агоністів, були отримані рідкісні повідомлення про ішемічному коліті, блювоті.

Способ применения и дозы

Всередину. ковтаючи цілими, запиваючи водою.

При появі мігренозного головного болю Релпакс слід приймати якомога раніше, проте препарат ефективний і на більш пізній стадії нападу мігрені.

Дорослим (18-65 років). Рекомендована початкова доза становить 40 мг.

Якщо головний біль поновлюється протягом 24 год: якщо мігренозна головний біль купірується, проте потім поновлюється протягом 24 год, то Релпакс можна призначити повторно в тій же дозі.

Якщо необхідна друга доза, її слід приймати не раніше, ніж через 2 години після першої дози.

При відсутності ефекту: якщо перша доза Релпакса не приводить до зменшення головного болю протягом 2 год, то для купірування нападу не слід приймати другу дозу, тому в клінічних дослідженнях ефективність такого лікування не доведена. При цьому хворі, у яких не вдалося купірувати напад, можуть дати ефективний клінічний відповідь при наступному нападі.

Якщо прийом препарату в дозі 40 мг не дозволяє домогтися адекватного ефекту, то при наступних нападах мігрені може бути ефективною доза 80 мг.

Добова доза не повинна перевищувати 160 мг.

У хворих з легким або помірним порушенням функції печінки зміна дози не потрібна.

Передозировка

Симптоми: розвиток артеріальної гіпертензії та інших порушень з боку ССС.

Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія. Оскільки T1 / 2 елетриптану становить близько 4 год, у разі передозування препарату спостерігати хворих слід протягом, щонайменше, 20 год або до зникнення клінічних симптомів передозування. Вплив гемодіалізу та перитонеального діалізу на концентрацію елетриптану в плазмі крові невідомо.

Взаимодействия с другими препаратами

Вплив інших лікарських препаратів на фармакокінетику елетриптану

При одночасному призначенні еритроміцину (1000 мг) і кетоконазолу (400 мг), є потужними специфічними інгібіторами ізоферменту CYP3A4, Cmax елетриптану збільшувалася в 2 і 2,7 рази відповідно, а AUC елетриптану - в 3,6 і 5,9 рази відповідно.

При цьому T1 / 2 елетриптану збільшувався з 4,6 до 7,1 год при застосуванні еритроміцину і з 4,8 до 8,3 год - при застосуванні кетоконазолу (див. Розділ «Фармакокінетика»). Таким чином, Релпакс® не слід застосовувати в комбінації з потужними інгібіторами ізоферменту CYP3A4, зокрема кетоконазолом, ітраконазолом, еритроміцином, кларитроміцином, джозаміцину та інгібіторами протеази (ритонавіром, індинавіром і нелфінавіром).

Взаємодія Релпакса з бета-адреноблокаторами, трициклічними антидепресантами, СИОЗС і флунаризином не виявлено, проте результати спеціальних клінічних досліджень міжлікарських взаємодій поки недоступні (за винятком пропранололу).

Популяційний фармакокінетичний аналіз клінічних досліджень показав, що наступні лікарські препарати навряд чи впливають на фармакокінетику елетриптану: бета-адреноблокатори, трициклічні антидепресанти, СИОЗС, естрогенвмісні гормональні замісні препарати, естрогенвмісні пероральні контрацептивні препарати і БКК.

Оскільки Елетриптан не є субстратом МАО, фармакокінетична взаємодія Релпакса® та інгібіторів МАО малоймовірно, і спеціальні дослідження їх взаємодії не проводилися.

При одночасному застосуванні пропранололу в дозі 160 мг, верапамілу в дозі 480 мг або флуконазолу в дозі 100 міліграм Cmax елетриптану збільшувалася в 1,1, 2,2 і 1,4 рази, а AUC - в 1,3, 2,7 і 2 , 0 рази відповідно. Ці зміни не є клінічно значущими, тому вони не супроводжувалися підвищенням артеріального тиску або збільшенням частоти небажаних явищ в порівнянні з застосуванням одного елетриптану.

Прийом кофеїну / ерготаміну всередину через 1 і 2 год після прийому Релпакса® призводить до невеликого, але аддитивному підвищенню АТ, яке можна було передбачити на підставі фармакологічних властивостей цих препаратів. У зв'язку з цим препарати, що містять ерготамін або ерготаміноподобние засоби, зокрема дигідроерготамін, не слід призначати протягом 24 годин після прийому Релпакса, Релпакс® можна призначати не раніше ніж через 24 години після прийому ерготаміносодержащіх препаратів.

Вплив елетриптану на інші ЛЗ

У терапевтичних дозах не виявлено вплив (інгібування або індукування) препарату на систему цитохрому Р450.

Взаємодія з серотонінергічними препаратами

Одночасне застосування агоністів 5-НТ-рецепторів, в т.ч. елетриптану, з препаратами, що володіють серотонінергічною активністю, такими як СИОЗС і СІОЗСН, може підвищити ризик розвитку серотонінового синдрому. У випадку клінічної необхідності одночасного застосування елетриптану і серотонінергічних препаратів слід дотримуватися обережності. Таких пацієнтів слід ретельно спостерігати, особливо на початку лікування і при збільшенні дози кожного препарату.

Особые указания при приеме

Не рекомендується застосування Релпакса в поєднанні з потужними інгібіторами ізоферментів CYP3A4, зокрема кетоконазолом, ітраконазолом, еритроміцином, кларитроміцином, джозаміцину та інгібіторами протеази, такими як ритонавір, індинавір і нелфінавір (див. «Взаємодія»).

Як і інші агоністи 5-HT1-рецепторів, Релпакс слід застосовувати тільки в тих випадках, коли діагноз мігрені не викликає сумніву. Релпакс, як і інші агоністи 5-HT1-рецепторів, не слід призначати для лікування атипових головних болів, які можуть бути пов'язані з серйозними захворюваннями (інсульт, розрив аневризми), коли звуження судин головного мозку може бути шкідливим.

Релпакс® не слід призначати без попереднього обстеження хворим, у яких ймовірна наявність серцево-судинних захворювань або підвищений ризик їх розвитку. Системного вивчення елетриптану у хворих з серцевою недостатністю не проводилось. Застосування елетриптану, як і інших агоністів 5НТ1-рецепторів, у цих пацієнтів не рекомендується.

Релпакс ефективний у лікуванні мігрені з аурою і без аури і мігрені, супутньої менструальному циклу. Релпакс, що приймається під час появи аури, не перешкоджає розвитку головного болю, тому його слід приймати тільки під час фази головного болю.

У клінічних дослідженнях встановлено, що Релпакс є ефективним також для купірування симптомів, що супроводжують мігрень, таких як нудота, блювання, фотофобія, фонофобію, і в лікуванні повернення головного болю протягом нападу.

Релпакс® не слід приймати профілактично.

При застосуванні Релпакса в терапевтичних дозах 60 мг і більше реєстрували невелике і минуще підвищення артеріального тиску. Більшою мірою воно підвищувалося у пацієнтів з порушенням функції нирок і літніх людей.

Вплив на здатність керувати автомобілем та механізмами

У деяких хворих сама мігрень або прийом агоністів 5-HT1-рецепторів, включаючи Елетриптан, можуть супроводжуватися сонливістю або запамороченням. При виконанні завдань, що вимагають підвищеної уваги, таких як водіння автомобіля і робота зі складною технікою, слід проявляти обережність під час нападів мігрені і після прийому Релпакса.

Условия хранения

Список Б.: При температурі не вище 30 ° C.

Срок годности

36 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Релпакс Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Релпакс? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Релпакс приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.