НовоНорм – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Novo Nordisk Producao Farmaceutica do Brasil (Бразилия)

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Гипогликемические синтетические и другие средства

Таблетки пероральные НовоНорм (NovoNorm)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Пероральный гипогликемический препарат нового поколения короткого действия. Быстро снижает содержание глюкозы в крови, стимулируя выделение инсулина поджелудочной железой.

Показания к применению

Сахарный диабет типа 2 при неэффективности диетотерапии, физических нагрузок и снижения массы тела.

У пациентов с сахарным диабетом типа 2 репаглинид также может применяться в комбинации с метформином или тиазолидиндионами в случаях, когда не удается добиться удовлетворительного контроля гликемии с помощью монотерапии репаглинидом, метформином или тиазолидиндионами.

Форма выпуска

Таблетки 1 табл.
репаглінід 0,5 мг
1 мг
2 мг

в блістері 15 шт., в пачці картонній 2 або 6 блістерів.

Фармакодинамика

Пероральний гіпоглікемічний препарат нового покоління короткої дії. Швидко знижує вміст глюкози в крові, стимулюючи виділення інсуліну підшлунковою залозою. Зв'язується на мембрані β-клітин зі специфічним для даного препарату білком-рецептором. Це призводить до блокування АТФ-залежних калієвих каналів і деполяризації клітинної мембрани, що, у свою чергу, сприяє відкриттю кальцієвих каналів. Надходження кальцію всередину β-клітини стимулює секрецію інсуліну.

У хворих цукровим діабетом типу 2 інсулінотропної реакції спостерігається протягом 30 хв після прийому препарату всередину. Це забезпечує зниження рівня глюкози в крові протягом усього періоду прийому їжі. При цьому рівень репаглініду в плазмі швидко знижується, і через 4 години після прийому препарату в плазмі пацієнтів з діабетом типу 2 виявляються низькі концентрації препарату. Дозозалежне зниження рівня глюкози в крові відзначається у пацієнтів з діабетом типу 2 при призначенні репаглініду в діапазоні доз від 0,5 до 4 мг. Репаглінід слід приймати перед прийомом їжі за 0-30 хв (препрандіально дозування).

Фармакокинетика

Репаглінід швидко абсорбується з ШКТ, що супроводжується швидким підвищенням концентрації препарату в плазмі. Cmax в плазмі досягається протягом 1 год після прийому. Після досягнення Cmax вміст у плазмі швидко знижується, і репаглінід повністю виводиться з організму протягом 4-6 год. T1 / 2 репаглініду становить приблизно 1 год. Фармакокінетика репаглініду характеризується середньою абсолютною біодоступністю, рівної 63% (коефіцієнт варіабельності дорівнює 11%), низьким VSS (30 л) - відповідно до розподілу у внутрішньоклітинній рідині, а також швидкою елімінацією з крові.

У клінічних дослідженнях була виявлена ​​висока межіндивідуальна варіабельність (60%) концентрації репаглініду в плазмі. Внутрішно індивідуальна варіабельність знаходиться в межах від низької до помірної (35%). Оскільки титрація дози репаглініду проводиться в залежності від відповіді на терапію, межіндивідуальна варіабельність не впливає на ефективність терапії.

Репаглінід в організмі людини характеризується високим ступенем зв'язування з білками плазми (понад 98%).

Репаглінід повністю метаболізується, переважно ізоферментом CYP2C8, але також, хоча і в меншій мірі - ізоферментом CYP3A4, і при цьому не було ідентифіковано метаболітів, що надають клінічно значущу гіпоглікемічну дію.

Репаглінід та його метаболіти виводяться переважно кишечником. Менше 2% препарату виявляється в калі в незміненому вигляді. Невелика частина (приблизно 8%) від введеної дози виявляється в сечі, переважно у формі метаболітів.

Ниркова недостатність

Фармакокінетичні параметри репаглініду при одноразовому прийомі та в стані рівноваги оцінювали у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 і порушенням функції нирок різного ступеня тяжкості.

Значення AUC і Cmax були однаковими у пацієнтів з нормальною функцією нирок і у пацієнтів з легкого та середнього ступеня тяжкості нирковою недостатністю (середні значення становили 56,7 нг / мл · год в порівнянні з 57,2 нг / мл · год і 37,5 нг / мл в порівнянні з 37,7 нг / мл відповідно) .

У пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок відзначалися підвищені значення AUC і Cmax (98,0 нг / мл · год і 50,7 нг / мл відповідно), однак це дослідження виявило наявність лише слабкої кореляції між концентрацією репаглініду і кліренсом креатиніну.

Видається, що пацієнтам з порушеною функцією нирок немає необхідності проводити корекцію початкової дози. Однак подальше збільшення дози у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 у поєднанні з важким порушенням функції нирок, при якому потрібне проведення гемодіалізу, слід проводити з обережністю.

Печінкова недостатність

Було проведено відкрите дослідження, що передбачає одноразовий прийом репаглініду 12 здоровими добровольцями, а також 12 пацієнтами з хронічним захворюванням печінки (ХЗН), яке класифікувалося за шкалою Child-Pugh, a також за значенням кліренсу креатиніну. У пацієнтів із середньотяжким або тяжким порушенням функції печінки виявлялися більш високі і зберігалися більш тривалий час концентрації загального і незв'язаного репаглініду в сироватці, ніж у здорових добровольців (AUC у здорових добровольців - 91,6 нг / мл · год; AUC у пацієнтів з ХЗН - 368,9 нг / мл · год; Cmax у здорових добровольців - 46,7 нг / мл, Cmax у пацієнтів з ХЗН - 105,4 нг / мл). Значення AUC статистично корелювало з кліренсом кофеїну.

Відмінностей по концентрації глюкози між цими групами не виявлялося. Таким чином, при прийомі звичайних доз репаглініду у пацієнтів з порушеною функцією печінки будуть досягатися більш високі концентрації репаглініду і його метаболітів, ніж у пацієнтів з нормальною функцією печінки. Отже, у пацієнтів з порушеною функцією печінки репаглінід потрібно застосовувати з обережністю. Також слід збільшувати інтервали між корекціями дози, щоб більш точно оцінити відповідь на терапію.

Использование во время беременности

Дослідження у вагітних жінок і годуючих матерів не проводилися. Тому безпека застосування препарату НовоНорм ® у вагітних жінок не вивчена. Дослідження на тваринах показали, що він не чинив тератогенної дії. Препарат виявлявся в молоці експериментальних тварин. Приймати НовоНорм ® при вагітності та в період годування груддю не рекомендується.

Противопоказания к применению

- відома підвищена чутливість до репаглініду або до компонентів препарату;

- цукровий діабет типу 1;

- діабетичний кетоацидоз, діабетична прекома і кома;

- інфекційні захворювання, великі хірургічні втручання та інші стани, які потребують проведення інсулінотерапії;

- вагітність і період годування груддю;

- тяжкі порушення функції печінки;

- одночасне призначення гемфіброзила (див. розділ «Взаємодія»).

Клінічні дослідження у пацієнтів віком молодше 18 років і старше 75 років не проводилися.

З обережністю (необхідність більш ретельного спостереження) слід застосовувати при порушенні функції печінки легкого та середнього ступеня, гарячковому синдромі, хронічній нирковій недостатності, алкоголізмі, загальному важкому стані, неповноцінному харчуванні.

Побочные действия

Найбільш частими побічними ефектами є зміни концентрації глюкози в крові, тобто гіпоглікемія.

Частота таких реакцій залежить, як і при застосуванні будь-якого виду терапії цукрового діабету, від індивідуальних факторів, таких як харчові навички, доза препарату, фізичне навантаження і стрес.

Нижче наведені побічні ефекти, що спостерігалися при застосуванні репаглініду та інших пероральних гіпоглікемічних засобів. Усі побічні ефекти розподілені по групах згідно частоти розвитку, визначеної, як: часто (≥1 / 100 до <1/10); нечасто (≥1 / 1000 до <1/100); рідко (≥1 / 10000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10000) і невідомо (неможливо оцінити на основі наявних даних).

Порушення з боку імунної системи: дуже рідко - алергічні реакції. Можуть виявлятися реакції генералізованої гіперчутливості або імунологічні реакції, такі як васкуліти.

Невідомо - гіперчутливість. Можуть виявлятися реакції гіперчутливості, такі як свербіж, висипання, кропив'янка.

Порушення з боку обміну речовин: часто - гіпоглікемія; невідомо - гіпоглікемічна кома, гіпоглікемія з втратою свідомості.

Як і при застосуванні інших гіпоглікемічних засобів, при застосуванні репаглініду може розвиватися гіпоглікемія. Гіпоглікемія може проявлятися наступними симптомами: відчуття тривоги, запаморочення, підвищене потовиділення, тремор, відчуття голоду, труднощі сконцентрувати увагу.

Ці реакції в більшості випадків бувають неважкими і їх можна усунути прийомом вуглеводів. При важких реакціях (гіпоглікемія з втратою свідомості, гіпоглікемічна кома) може знадобитися медична допомога, зокрема, в / в введення декстрози (глюкози). Однак такі реакції зустрічаються вкрай рідко, неможливо визначити їх частоту, виходячи з наявних даних. Ризик розвитку гіпоглікемії може зростати при взаємодіях репаглініду з іншими ЛЗ (див. Розділ «Взаємодія»).

Порушення з боку органа зору: дуже рідко - розлади зору.

Зміни концентрації глюкози в крові можуть призводити до розладів зору, особливо на початковому етапі терапії гіпоглікемічними препаратами. Однак, зазвичай ці зміни носять тимчасовий характер.

Порушення з боку ССС: рідко -сердечно-судинні захворювання.

Ризик серцево-судинних захворювань підвищується при цукровому діабеті типу 2. Дані одного епідеміологічного дослідження припускають підвищений ризик розвитку гострого коронарного синдрому у пацієнтів, які отримували репаглінід, в порівнянні з пацієнтами, які отримували похідне сульфонілсечовини, але не в порівнянні з пацієнтами, які отримували метформін або акарбозу. Однак, причинно-наслідковий зв'язок не встановлений.

Порушення з боку травної системи: часто - біль у животі, діарея; дуже рідко - блювання, запор; невідомо - нудота.

Скарги на порушення з боку травної системи - біль у животі, діарея, нудота, блювота і запор відзначалися в ході клінічних досліджень. Однак частота і тяжкість цих симптомів не відрізнялися від таких при застосуванні інших пероральних препаратів, що стимулюють секрецію інсуліну.

Порушення з боку печінки і жовчовивідних шляхів: дуже рідко - порушення функції печінки.

У дуже рідкісних випадках, повідомлялося про тяжких порушеннях функції печінки, однак, причинно-наслідковий зв'язок з репаглінідом встановлена ​​не була.

Дуже рідко - підвищення активності печінкових ферментів.

На тлі лікування репаглінідом були відзначені окремі випадки підвищення активності печінкових ферментів. У більшості випадків ці підвищення були незначними і носили тимчасовий характер, і лише дуже невелике число пацієнтів припиняли терапію через підвищення активності печінкових ферментів.

Способ применения и дозы

Всередину

Призначається як доповнення до дієти та фізичних навантажень для зниження концентрації глюкози крові; прийом препарату повинен бути приурочений до прийомів їжі.

Приймають перед основними прийомами їжі. Рекомендується приймати препарат за 15 хв до основного прийому їжі, але не більше ніж за 30 хв. Пацієнти, у яких можливі пропуски прийому їжі (або додаткові прийоми їжі), повинні отримати інструкцію відповідно про пропуск (або додатковому прийомі) дози препарату. Доза підбирається індивідуально для кожного пацієнта залежно від концентрації глюкози в крові. Крім контролю концентрації глюкози в крові, який здійснює сам пацієнт, також необхідно, щоб концентрацію глюкози в крові періодично визначав лікар, що дозволить встановити мінімальну ефективну дозу для даного пацієнта. Концентрація глікозильованого гемоглобіну також є показником відповіді пацієнта на терапію. У пацієнтів з цукровим діабетом типу 2, у яких цукровий діабет зазвичай добре контролюється за допомогою дієти, в періоди тимчасової втрати глікемічного контролю може виявитися достатнім проведення короткого курсу терапії репаглінідом.

У разі одночасного застосування з іншими ЛЗ - див. Розділи «Взаємодія» і «Особливі вказівки».

Початкова доза. Рекомендована початкова разова доза перед основним прийомом їжі становить 0,5 мг. Корекція дози проводиться 1 раз на тиждень або 1 раз на 2 тижні (при цьому орієнтуються на концентрацію глюкози в крові як на показник відповіді на терапію). Якщо пацієнт переходить з іншого орального гіпоглікемічного кошти на лікування препаратом НовоНорм ®, то рекомендована початкова доза перед кожним основним прийомом їжі повинна бути 1 мг.

Максимальні дози

Рекомендована максимальна разова доза перед основними прийомами їжі становить 4 мг. Сумарна максимальна добова доза не повинна перевищувати 16 мг.

Пацієнти, які вже отримували раніше інші пероральні гіпоглікемічні препарати. Переклад пацієнтів з терапії іншими пероральними гіпоглікемічними препаратами на терапію репаглінідом можна здійснювати відразу. Разом з тим, не виявлено точного співвідношення між дозою репаглініду і дозою інших гіпоглікемічних препаратів. Рекомендована максимальна початкова доза для пацієнтів, які переводяться на репаглінід, становить 1 мг перед кожним основним прийомом їжі.

Комбінована терапія

Репаглінід може призначатися в комбінації з метформіном або тіазолідиндіонів в разі неадекватного контролю концентрації глюкози в крові на монотерапію метформіном, Тіазолідиндіони або репаглінідом. При цьому використовується така ж початкова доза репаглініду, як і при монотерапії. Потім дозу кожного препарату коригують залежно від досягнутої концентрації глюкози в крові.

Особливі групи пацієнтів (див. Розділ «Особливі вказівки»).

Не рекомендується призначати репаглінід особам молодше 18 років у зв'язку з відсутністю достатнього обсягу даних за його безпеки та ефективності у цієї групи пацієнтів.

Передозировка

У клінічному дослідженні пацієнти з цукровим діабетом типу 2 отримували репаглінід в щотижня збільшується дозі від 4 до 20 мг 4 рази на день (з кожним прийомом їжі) протягом 6 тижнів. Крім бажаного зниження концентрації глюкози в крові, спостерігалися поодинокі побічні реакції, які не впливають на профіль безпеки препарату.

Завдяки збільшенню калорійності раціону в даному дослідженні гіпоглікемія не спостерігалося, однак відносне передозування може проявлятися як надмірне зниження концентрації глюкози в крові з розвитком симптомів гіпоглікемії (запаморочення, підвищене потовиділення, тремор, головний біль та ін.). У разі появи цих симптомів слід вжити відповідних заходів щодо підвищення концентрації глюкози в крові (прийняти всередину декстрозу або продукти, багаті вуглеводами). При важкій гіпоглікемії (втрата свідомості, кома) в / в вводять декстрозу.

Взаимодействия с другими препаратами

Необхідно брати до уваги можливу взаємодію репаглініду з препаратами, що впливають на метаболізм глюкози.

Репаглінід метаболізується переважно під впливом ізоферментів CYP2C8 і CYP3A4. Репаглінід активно поглинається печінкою (аніон-транспортує білок ОАТР1В1). Найбільш важливим ізоферментом, які беруть участь у метаболізмі репаглініду, є CYP2C8, a CYP3A4 відіграє меншу роль, проте його відносний внесок може підвищуватися у випадках, коли відбувається інгібування ізоферменту CYP2C8. Отже, метаболізм, і таким чином кліренс репаглініду, можуть змінюватися під впливом препаратів, які впливають, інгібуючи або індукуючи ізоферменти цитохрому Р450. Особливу обережність слід дотримуватись при одночасному застосуванні з репаглінідом інгібіторів ізоферментів CYP2C8 і CYP3A4. Інгібітори ОАТР1В1 (наприклад циклоспорин) також можуть підвищувати концентрацію репаглініду в плазмі.

Наступні лікарські засоби можуть посилювати та / або пролонгувати гіпоглікемічну дію репаглініду:

Гемфиброзил, триметоприм, рифампіцин, кларитроміцин, кетоконазол, ітраконазол, циклоспорин, інші гіпоглікемічні препарати, інгібітори МАО, неселективні бета-адреноблокатори, інгібітори АПФ, саліцилати, нестероїдні протизапальні, октреотид, алкоголь і анаболічні стероїди.

Дослідження з лікарською взаємодією у здорових добровольців показали, що одночасне застосування гемфиброзила (по 600 мг 2 рази на добу) - інгібітора ізоферменту CYP2C8 і ОАТР1В1 - і репаглініду (одноразово в дозі 0,25 мг) призводило до збільшення значення AUC репаглініду в 8,1 раз, значення Сmax в 2,4 рази, а також до збільшення T1 / 2 з 1,3 до 3,7 год, що могло призводити до посилення і пролонгації гіпоглікемічної дії репаглініду. У зв'язку з цим, одночасне застосування гемфиброзила і репаглініду протипоказано (див. Розділ «Протипоказання»).

При одночасному застосуванні триметоприму (по 160 мг 2 рази на добу) - слабкого інгібітора ізоферменту CYP2C8 - і репаглініду (одноразово в дозі 0,25 мг) відзначалося незначне збільшення AUC, Cmax і T1 / 2 (в 1,6, 1,4 і 1,2 рази відповідно), але при цьому не реєструвалося статистично значимого впливу на концентрацію глюкози в крові. Однак подібне відсутність фармакодинамічного ефекту виявлялося в субтерапевтичних дозах репаглініду. Оскільки профіль безпеки подібної комбінації не оцінює в дозах, що перевищують 0,25 мг для репаглініду і 320 мг для триметоприму, при одночасному застосуванні цих препаратів слід дотримуватися обережності.

Якщо все ж виникла необхідність в одночасному застосуванні цих препаратів, слід здійснювати ретельний контроль концентрації глюкози в крові, а також клінічне спостереження.

Рифампіцин, що є потужним індуктором ізоферменту CYP3A4, а також ізоферменту CYP2C8, є одночасно індуктором та інгібітором метаболізму репаглініду. Коли в ході дослідження пацієнти спочатку отримували рифампіцин (600 мг) протягом 7 днів, а потім, на 7-й день до терапії додали репаглінід (4 мг одноразово), було зареєстровано зниження AUC на 50% (наслідки поєднання індукції і інгібування). У тому випадку, коли репаглінід призначався через 24 годин після останньої дози рифампіцину, реєструвалося зниження AUC репаглініду на 80% (тобто виявлялося тільки индуцирующее вплив).

При одночасному застосуванні рифампіцину та репаглініду може знадобитися корекція дози репаглініду, яка повинна ґрунтуватися на результатах ретельного контролю концентрації глюкози в крові; контроль повинен проводитися на початку терапії рифампіцином (гостре інгібування); після введення дози (змішане вплив - інгібування і індукція); потім при скасуванні рифампіцину (тільки індукція), і, нарешті, приблизно через один тиждень після відміни рифампіцину, коли индуцирующее дію рифампіцину вже більше не проявляється.

Вплив кетоконазолу, що є прототипом потужних інгібіторів ізоферменту CYP3A4, на фармакокінетику репаглініду вивчалося на здорових добровольцях. При призначенні кетоконазолу (по 200 мг / добу), одночасно з репаглінідом (у дозі 4 мг одноразово) було зареєстровано збільшення середнього системного впливу репаглініду (AUC і Cmax) в 1,2 рази, при цьому концентрації глюкози в крові змінювалися менш ніж на 8 %.

Взаємодія з ітраконазолом (інгібітором ізоферменту CYP3A4) у дозі 100 мг також вивчалося на здорових добровольцях, і було показано збільшення AUC в 1,4 рази. При цьому не спостерігалося скільки-небудь значного впливу на концентрацію глюкози у здорових добровольців.

При дослідженнях на здорових добровольцях спільне застосування 250 мг кларитроміцину, який внаслідок механізму дії є потужним інгібітором ізоферменту CYP3A4, відзначалося незначне збільшення системного впливу репаглініду (AUC збільшувалася в 1,4 рази, а Cmax - в 1,7 разів), при цьому середнє значення AUC інсуліну в сироватці збільшувалося в 1,5 рази, а Cmax - в 1,6 рази. Точний механізм цієї взаємодії неясний.

Циклоспорин (100 мг) - інгібітор ізоферменту CYP3A4 і потужний інгібітор ОАТР 1В1 - збільшував Cmax репаглініду (0,25 мг) в 1,8 раз і AUC в 2,5 рази в дослідженнях на здорових добровольцях.
β-адреноблокатори можуть маскувати симптоми гіпоглікемії.

Одночасне застосування циметидину, ніфедипіну, естрогенів або симвастатину (всі ці препарати є субстратами ізоферменту CYP3A4) з репаглінідом не робило значущого впливу на фармакокінетичні параметри репаглініду.

Репаглінід клінічно значуще не впливає на фармакокінетичні властивості дигоксину, теофіліну або варфарину в стабільному стані при застосуванні у здорових добровольців. Таким чином, немає необхідності в корекції доз цих препаратів при сумісному застосуванні з репаглінідом.

Наступні речовини можуть послаблювати гіпоглікемічну дію репаглініду:

Пероральні контрацептиви, рифампіцин, барбітурати, карбамазепін, похідні тіазиду, кортикостероїди, даназол, гормони щитовидної залози і симпатоміметики.

Спільне застосування пероральних контрацептивів (етинілестрадіол / левоноргестрел) не призводить до клінічно значимої зміни загальної біодоступності репаглініду, хоча максимальні концентрації репаглініду досягаються раніше.

Репаглінід клінічно значуще не впливає на біодоступність левоноргестрелу, проте не може бути виключено його вплив на біодоступність етинілестрадіолу.

У зв'язку з цим, в період застосування або скасування цих препаратів пацієнти, які вже отримують репаглінід, повинні перебувати під ретельним наглядом для своєчасного виявлення порушень глікемічного контролю.

Особые указания при приеме

Репаглінід показаний при незадовільному контролі глікемії і збереженні симптомів цукрового діабету на тлі дієтотерапії та фізичних вправ.

Оскільки репаглінід є препаратом, стимулюючим секрецію інсуліну, він може викликати гіпоглікемію. При комбінованій терапії ризик гіпоглікемії підвищується.

У пацієнта з досягнутою стабілізацією цукрового діабету за допомогою якого-небудь гіпоглікемічного препарату вплив якого-небудь стрессорного фактора, наприклад, гарячки, травми, інфекції, або хірургічного втручання, може призвести до погіршення контролю глікемії. У таких випадках може знадобитися відміна репаглініду і тимчасове призначення інсулінотерапії.

Гіпоглікемічний ефект пероральних гіпоглікемічних препаратів у багатьох пацієнтів з часом слабшає. Це може бути обумовлено як прогресуванням тяжкості перебігу цукрового діабету, так і ослабленням відповіді на препарат. Даний феномен відомий як «вторинна резистентність», і його слід відрізняти від «первинної резистентності», при якій препарат виявляється неефективний у конкретного пацієнта вже при першому призначенні. Перед тим, як розцінювати ситуацію у пацієнта як «вторинну резистентність», слід провести корекцію дози, а також перевірити точність виконання пацієнтом рекомендацій по дієті і фізичних навантажень.

У пацієнтів з виснаженням, а також пацієнтів, які отримують неповноцінне харчування, необхідна обережність при виборі початкової і підтримуючої дози, і її титрации щоб уникнути гіпоглікемічних реакцій (див. Розділ «Спосіб застосування та дози»).

Окремі клінічні дослідження за участю пацієнтів молодше 18 і старше 75 років не проводилися.

Особливі групи пацієнтів

Печінкова недостатність

Призначення звичайних доз репаглініду у пацієнтів з порушеною функцією печінки може призводити до більш високих концентрацій репаглініду та його метаболітів у плазмі, ніж у пацієнтів з нормальною функцією печінки.

У зв'язку з цим, репаглінід не слід призначати пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки (cм. Розділ «Протипоказання»), а пацієнтам з іншими порушеннями функції печінки репаглінід слід призначати з обережністю. Щоб повною мірою оцінити відповідь на терапію, слід подовжити інтервали між корекціями дози (див. Розділ «Фармакокінетика»).

Ниркова недостатність. Хоча виявляється лише слабкий зв'язок між концентрацією репаглініду і кліренсом креатиніну, загальний кліренс в плазмі у пацієнтів з тяжким ураженням нирок знижується. Оскільки у пацієнтів з цукровим діабетом та ураженням нирок чутливість до інсуліну підвищена, підбір дози таким пацієнтам слід проводити з обережністю (див. Розділ «Фармакокінетика»).

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами. Здатність пацієнтів до концентрації та швидкість реакції можуть порушуватися під час гіпоглікемії і гіперглікемії, що може становити небезпеку в тих ситуаціях, коли ця здатність особливо необхідна (наприклад при керуванні автотранспортом або роботі з машинами і механізмами).

Пацієнтам необхідно рекомендувати вжити заходів для попередження розвитку гіпоглікемії і гіперглікемії при керуванні транспортними засобами і роботі з механізмами. Це особливо важливо для пацієнтів з відсутністю або зниженням вираженості симптомів-провісників розвивається гіпоглікемії або з частими епізодами гіпоглікемії. У цих випадках слід розглянути доцільність виконання подібних робіт.

Условия хранения

Список Б.: У сухому місці, при температурі 15-25 ° C.

Срок годности

60 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата НовоНорм Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат НовоНорм? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата НовоНорм приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.