Росиглитазон калия – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Gedeon Richter (Венгрия)

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Гипогликемические синтетические и другие средства

Субстанция-порошок Росиглитазон калия (Rosiglitazone potassium)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Является селективным агонистом ядерных рецепторов PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma). У человека эти рецепторы находятся в основных для действия инсулина «тканях-мишенях»: в жировой ткани, в скелетной мускулатуре и печени. Ядерные рецепторы PPARγ регулируют транскрипцию инсулинответственных генов, вовлеченных в контроль над продукцией, транспортом и утилизацией глюкозы. Кроме того, PPARγ-чувствительные гены принимают участие в метаболизме жирных кислот.

Росиглитазон снижает уровень глюкозы в крови, повышая чувствительность рецепторов к инсулину в жировой ткани, скелетных мышцах и печени. Снижает уровень циркулирующего инсулина, подавляет глюконеогенез в печени.

Особенностью, характеризующей патогенез сахарного диабета типа 2, является инсулинорезистентность. Гипогликемическое действие росиглитазона изучалось у лабораторных животных на модели сахарного диабета типа 2, у которых гипергликемия и/или нарушение толерантности к глюкозе являлись следствием резистентности к инсулину «тканей-мишеней». Выявлено, что росиглитазон снижает концентрацию глюкозы в крови и уровень гиперинсулинемии у мышей с генотипом ob/ob (тучность), у мышей с генотипом db/db (диабет) и у крыс линии Zucker с генотипом fa/fa (ожирение). У лабораторных животных антидиабетическое действие росиглитазона проявлялось повышением чувствительности к инсулину клеток печени, поперечнополосатых мышц и жировой ткани. В жировой ткани возрастало выделение инсулинозависимого специфического мембранного переносчика глюкозы GLUT−4. Росиглитазон не вызывал гипогликемии и снижения толерантности к глюкозе у лабораторных животных с диабетом типа 2.

Показания к применению

По данным Physicians Desk Reference (2009), росиглитазона малеат показан для улучшения контроля гликемии у больных сахарным диабетом типа 2 как дополнение к диете и физическим нагрузкам (в качестве монотерапии или в комбинации с сульфонамидом и/или метформином).

Форма выпуска

субстанція-порошок; мішок (мішечок) поліетиленовий двошаровий 1 кг, барабан фібровий 1;

субстанція-порошок; мішок (мішечок) поліетиленовий двошаровий 2 кг, барабан фібровий 1;

субстанція-порошок; мішок (мішечок) поліетиленовий двошаровий 5 кг, барабан фібровий 1;

субстанція-порошок; мішок (мішечок) поліетиленовий двошаровий 10 кг, барабан фібровий 1;

Использование во время беременности

Не слід застосовувати під час вагітності, за винятком випадків, коли очікуваний ефект терапії перевищує потенційний ризик для плоду (адекватних і добре контрольованих досліджень у вагітних жінок не проводили).

У щурів не відзначалося впливу розиглітазону на імплантацію і на ембріон на ранніх термінах вагітності, але вживання його на середніх і пізніх гестаційних строках асоціювався із затримкою росту і смертю плоду у щурів і кроликів. Тератогенного ефекту не спостерігалося при дозах 3 мг / кг у щурів і 100 мг / кг у кроликів (AUC приблизно в 20 * і 75 * раз перевищувала AUC людини відповідно). Відзначено, що розиглітазон викликає патологію плаценти у щурів (у дозі 3 мг / кг / добу). Застосування у щурів під час вагітності та лактації знижує розміри приплоду, неонатальну життєздатність і постнатальний зростання (затримка росту нівелювалася після статевого дозрівання). Доза, не надає ефекту на плаценту, ембріон / плід і потомство, становила 0,2 мг / кг / добу для щурів і 15 мг / кг / добу для кроликів (AUC приблизно в 4 * рази перевищувала AUC людини).

Росиглітазон проникає через плаценту і визначається в тканинах плоду. Клінічна значущість цих спостережень невідома.

Ефект розиглітазону на родову діяльність і пологи не встановлений.

На підставі наявних даних вважається, що зміна рівня глюкози крові під час вагітності асоціюється зі збільшенням частоти вродженої патології і підвищенням неонатальної захворюваності та смертності. Для підтримки рівня глюкози максимально близьким до норми більшість експертів рекомендує використовувати під час вагітності монотерапію інсуліном.
Категория действия на плод по FDA — C.

Годування груддю

Речовини, родинні росиглітазоном, визначалися в молоці щурів. Немає даних про екскрецію розиглітазону малеату з грудним молоком у жінок. Оскільки багато ЛЗ проникають у грудне молоко, розиглітазону малеат не слід призначати годуючим жінкам.

Противопоказания к применению

Гіперчутливість, встановлена серцева недостатність III і IV класу за NYHA.

Побочные действия

У клінічних дослідженнях приблизно 9 тис. пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 лікувалися розиглітазоном малеатом; 6 тис. пацієнтів лікувалися 6 міс. і більше, 3 тис. пацієнтів - 12 місяців і більше.

За даними подвійних сліпих клінічних випробувань у пацієнтів, що знаходилися на монотерапії розиглітазону малеатом (n = 2 526) в порівнянні з плацебо (n = 601), найбільш часто відзначалися такі побічні ефекти (в дужках вказано% зустрічальності в групі плацебо): інфекції верхніх дихальних шляхів 9,9% (8,7), травма 7,6% (4,3), головний біль 5,9% (5,0), біль у попереку 4,0% (3,8), гіперглікемія 3,9 % (5,7), стомлюваність 3,6% (5,0), синусит 3,2% (4,5); діарея 2,3% (3,3), гіпоглікемія 0,6% (0,2).

Анемія і набряки відзначалися більш часто при вищих дозах, були легкого або середнього ступеня тяжкості і зазвичай не приводили до скасування терапії. За даними подвійних сліпих досліджень, анемія розвинулася у 1,9% пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, в порівнянні з 0,7% одержували плацебо, 0,6% отримували сульфонамід і 2,2% отримували метформін.

Набряки розвинулися у 4,8% пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, у порівнянні з 1,3% одержували плацебо, 1,0% отримували сульфонамід і 2,2% - метформін.

В цілому всі побічні ефекти, про які повідомлялося при призначенні комбінації розиглітазону малеату із сульфануламідом та / або метформіном, були аналогічні спостережуваним при монотерапії.

Повідомлення про анемії були частіше при комбінації розиглітазону малеату та метформіну - 7,1% і при комбінації розиглітазону малеат + сульфонамід + метформін - 6,7%, в порівнянні з монотерапією росиглітазоном або комбінацією його з сульфануламідом - 2,3%. Ймовірно, високій частоті повідомлень про анемію в дослідженнях комбінації з метформіном сприяв низький вихідний рівень гемоглобіну / гематокриту у пацієнтів, включених у цю групу (див. Лабораторні відхилення від норми. Гематологія).

Набряки відзначалися частіше при комбінації 8 мг розиглітазону малеату із сульфануламідом (12,4%) у порівнянні з іншими комбінаціями (за винятком комбінації з інсуліном).

У 26-тижневих подвійних сліпих дослідженнях з фіксованою дозою при комбінації розиглітазону малеату та інсуліну з великою частотою повідомлялося про набряки (у отримували інсулін - 5,4%, у отримували розиглітазону малеат в комбінації з інсуліном - 14,7%).

Виникнення або посилення застійної серцевої недостатності зустрічалося у 1% отримували тільки інсулін, у 2% (при дозі розиглітазону малеату 4 мг / добу) і 3% (при дозі розиглітазону малеату 8 мг / добу) отримували комбінацію інсуліну з розиглітазону малеатом.

У контрольованих дослідженнях при комбінованій терапії з сульфануламідом у пацієнтів відзначалися дозозалежні симптоми гіпоглікемії слабкої або середньої ступеня вираженості. Кілька пацієнтів були виключені з досліджень у зв'язку з розвитком гіпоглікемії (<1%) і кілька випадків оцінювалися як важкі (<1%). Гіпоглікемія була найчастішим побічним ефектом в дослідженнях комбінації фіксованої дози інсуліну з розиглітазону малеатом.
Деякі пацієнти через гіпоглікемії були виведені з випробувань (4 з 408, які отримували розиглітазон малеат з інсуліном і 1 з 203, які отримували тільки інсулін). Частота гіпоглікемії, підтвердженої аналізом рівня глюкози в капілярної крові ≤2,78 ммоль / л, була 6% для отримували тільки інсулін, 12 і 14% для отримували комбінацію розиглітазону малеату (4 і 8 мг відповідно) з інсуліном.

Лабораторні відхилення від норми

Гематологія. У пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, спостерігалося дозозалежне зниження середнього рівня гемоглобіну і гематокриту (середнє зниження в кожному випадку було 10,0 г / л для гемоглобіну і 3,3% для гематокриту). Тривалість курсу і величина зниження цих показників у пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат в комбінації з іншими гіпоглікемічними засобами і розиглітазону малеат в якості монотерапії, були ідентичні.

Рівень гемоглобіну і гематокриту до початку лікування був знижений у пацієнтів у дослідженні комбінації з метформіном, що могло сприяти високій частоті повідомлень про анемію в цій групі. Число клітин білої крові також незначно знижувався у пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат. Зниження гематологічних параметрів може бути пов'язано із спостережуваним збільшенням обсягу плазми.

Ліпіди. Під час лікування розиглітазону малеатом спостерігалися зміни ліпідів плазми (див. «Фармакологія» та «Застереження»).

Рівень трансаміназ плазми. У клінічних дослідженнях у 4 598 пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, включаючи приблизно 3600 пацієнтів з річної експозицією, не відзначалося явною лікарської гепатотоксичності або підйому рівня АЛТ.

У контрольованих випробуваннях у 0,2% пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, спостерігалось збільшення рівня АЛТ більш ніж в 3 рази вище верхньої межі норми, у порівнянні з 0,2% для плацебо і 0,5% для препарату порівняння. Гіпербілірубинемія виявлена ​​у 0,3% пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, в порівнянні з 0,9% для плацебо і 1% для препарату порівняння. У клінічній програмі, що включала тривале відкрите категоризуюче дослідження, збільшення рівня трансаміназ більш ніж у 3 рази вище верхньої межі норми склало 0,35% для пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, 0,59% для отримували плацебо і 0,78% для отримували активну комбінацію.

Постмаркетингові повідомлення

У пацієнтів, які отримували тіазолідиндіони, відзначалися серйозні побічні ефекти з / без фатального результату, пов'язані із затримкою рідини (включаючи застійну серцеву недостатність, набряк легенів, плевральний випіт) - див. «Застереження».

Висип, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції, синдром Стівенса-Джонсона відзначалися рідко.
Є також повідомлення про виникнення або загострення діабетичного макулярного набряку зі зниженням гостроти зору (див. «Застереження»).

Способ применения и дозы

Внутрішньо, незалежно від прийому їжі. Тактика гіпогліклімічної терапії строго індивідуальна.

Монотерапія: звичайна початкова доза - 4 мг / добу в 1 або в 2 прийоми. За даними клінічних досліджень, максимальне зниження рівня глюкози в плазмі натщесерце і HbA1c спостерігається при дозі 4 мг двічі на день.

У комбінації з сульфануламідом або метформіном доза останніх не змінюється на початку лікування розиглітазону малеатом.

У комбінації з сульфануламідом рекомендована доза розиглітазону малеату становить 4 мг / добу в 1 або 2 прийоми. При розвитку гіпоглікемії доза сульфонаміду знижується.

У комбінації з метформіном початкова доза розиглітазону малеату становить 4 мг / добу в 1 або 2 прийоми. При цьому ймовірність необхідності корекції дози метформіну через гіпоглікемії низька.

Комбінація з сульфануламідом плюс метформін: звичайна початкова доза розиглітазону малеату - 4 мг / добу в 1 або в 2 прийоми.

При розвитку гіпоглікемії доза сульфонаміду знижується.

Максимально рекомендована доза розиглітазону малеату, яку не слід перевищувати, становить 8 мг / добу в один прийом або розділена на два прийоми.

Передозировка

Наявних даних щодо передозування розиглітазону малеату в людини недостатньо. Розиглітазону малеат добре переносився при одноразовому прийомі добровольцями в дозі до 20 мг. У випадках передозування повинна бути призначена відповідна підтримуюча терапія з урахуванням стану пацієнта.

Взаимодействия с другими препаратами

Ліки, що метаболізуються за участю цитохрому Р450. У дослідженнях in vitro показано, що розиглітазон в клінічно значущих концентраціях не пригнічує жоден з основних ізоферментів цитохрому Р450. Згідно з дослідженнями in vitro, розиглітазон метаболізується, в основному, за участю CYP2C8 і, в меншій мірі, CYP2С9. Інгібітор CYP2C8 (гемфіброзил) може знижувати метаболізм розиглітазону, індуктор (рифампіцин) - підвищувати. У зв'язку з цим, якщо інгібітори або індуктори CYP2C8 призначають або скасовують в період терапії розиглітазону малеатом, може знадобитися коригування дози розиглітазону малеату відповідно до клінічною відповіддю.

Розиглітазону малеат (4 мг 2 рази на добу) не чинив клінічно значущого впливу на фармакокінетику ніфедипіну та пероральних контрацептивів (етинілестрадіол і норетіндрон), які метаболізуються переважно за допомогою CYP3A4.

Глібурид (глібенкламід). При прийомі розиглітазону малеату (2 мг 2 рази на добу) спільно з глібуридом (3,75-10 мг / добу) протягом 7 днів середнє значення рівноважної добової плазмової концентрації глюкози у пацієнтів з цукровим діабетом, стабілізованих на терапії глібуридом, змінювалося.

Глімепірид. Одноразовий прийом глімепіриду не чинив клінічно значущого ефекту на рівноважну фармакокінетику розиглітазону малеату 14 дорослих здорових добровольців. Не виявлено клінічно значущого зниження AUC і Cmax глімепіриду після багаторазового прийому розиглітазону малеату (8 мг 1 раз на добу) протягом 8 днів у дорослих здорових добровольців.

Метформін. Одночасне призначення розиглітазону малеату (2 мг 2 рази на добу) та метформіну (500 мг 2 рази на добу) здоровим добровольцям протягом 4 днів не впливало на рівноважну фармакокінетику ні розиглітазону малеату, ні метформіну.

Акарбоза. Спільне застосування акарбози (100 мг 3 рази на добу) протягом 7 днів у здорових добровольців не робило клінічно значущого впливу на фармакокінетику одноразової дози розиглітазону малеату.

Дигоксин. Прийом розиглітазону малеату (8 мг 1 раз на добу) протягом 14 днів не змінював рівноважну фармакокінетику дигоксину (0,375 мг 1 раз на добу) у здорових добровольців.

Варфарин. Повторюваний прийом розиглітазону малеату не чинив клінічно значущих ефектів на рівноважну фармакокінетику енантіомерів варфарину.

Етанол. Одноразовий прийом помірної кількості алкоголю не підвищував ризик раптового розвитку гіпоглікемії у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2, які отримують розиглітазону малеат.

Ранітидин. Попередній прийом ранітидину (150 мг 2 рази на добу протягом 4 днів) не змінював фармакокінетику ні одноразової пероральної дози, ні однократного в / в введення розиглітазону малеату у здорових добровольців. Ці результати свідчать, що абсорбція розиглітазону при прийомі всередину не змінюється в умовах, що супроводжуються підвищенням pH в ЖКТ.

Гемфиброзил. Одночасне застосування гемфиброзила (600 мг 2 рази на день) і розиглітазону малеату (4 мг 1 раз на день) протягом 7 днів призводило до підвищення AUC розиглітазону малеату в 2 рази в порівнянні з монотерапією розиглітазону малеатом (4 мг 1 раз на день); враховуючи потенційні дозозалежні ефекти розиглітазону малеату, при доповненні терапії гемфіброзилом може знадобитися зниження дози розиглітазону.

Меры предосторожности при приеме

Застійна серцева недостатність і ішемія міокарда.

Розиглітазону малеат, як і інші тіазолідиндіони, при монотерапії або в комбінації з різними протидіабетичнимизасобами, може бути причиною затримки рідини, що, в свою чергу, може викликати або посилити розвиток застійної серцевої недостатності. Після початку терапії розиглітазону малеатом, а також при збільшенні дози необхідний ретельний лікарський контроль стану пацієнтів для виявлення ознак і симптомів серцевої недостатності (включаючи швидке і надмірне збільшення маси тіла, задишку і / або набряки). Якщо ці ознаки і симптоми розвиваються, терапія серцевої недостатності повинна здійснюватися відповідно до діючих стандартів медичної допомоги. Крім того, повинні бути розглянуті припинення або зниження дози розиглітазону малеату.

Прийом розиглітазону малеату не рекомендується пацієнтам з симптоматичною серцевою недостатністю. Розиглітазону малеат протипоказаний пацієнтам з встановленою серцевою недостатністю III або IV класу за NYHA (див. «Протипоказання»).

Мета-аналіз 42 клінічних досліджень (середня тривалість 6 міс, загальне число пацієнтів 14237), у більшості яких порівнювали розиглітазону малеат і плацебо, показав, що застосування розиглітазону малеату асоційоване з підвищенням ризику ішемії міокарда, в т.ч. розвитком стенокардії або інфаркту міокарда. Три інших дослідження (середня тривалість 41 міс, 14067 пацієнтів), при порівнянні розиглітазону малеату і деяких інших пероральних гіпоглікемічних засобів з плацебо, не підтвердили або виключили цей ризик. У своїй сукупності наявні дані про ризик ішемії міокарда не є остаточними.

Застійна серцева недостатність і ішемія міокарда при спільному застосуванні росілітазона малеату та інсуліну.

У дослідженнях, в яких розиглітазону малеат застосовували додатково до терапії інсуліном, збільшувався ризик застійної серцевої недостатності та ішемії міокарда. У зв'язку з цим не рекомендується спільне застосування розиглітазону малеату та інсуліну (див. «Обмеження до застосування»).

У п'яти 26-тижневих контрольованих рандомізованих подвійних сліпих дослідженнях у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 отримували розиглітазону малеату в комбінації з інсуліном 867 пацієнтів, тільки інсулін отримували 663 пацієнта. У ці дослідження були включені пацієнти з тривалим перебігом цукрового діабету і з високою частотою супутньої патології, включаючи периферичну нейропатію, ретинопатію, ІХС, судинні захворювання і застійну серцеву недостатність. У цих клінічних дослідженнях збільшення частоти набряків, серцевої недостатності та інших небажаних явищ з боку серцево-судинної системи зустрічалося частіше у пацієнтів, які отримували комбінацію розиглітазону малеату з інсуліном в порівнянні з інсуліном і плацебо. Серцево-судинні порушення спостерігалися як в групі пацієнтів, додатково отримували розиглітазону малеат у дозі 4 мг / добу, так і в групі, що одержувала 8 мг / сут.

Застосування розиглітазону малеату спільно з нітратами. Великий ризик ішемії міокарда відзначався також у пацієнтів, які на тлі терапії нітратами отримували розиглітазону малеат. У зв'язку з цим не рекомендується спільне застосування розиглітазону малеату і нітратів (див. «Обмеження до застосування»).

Набряки. Розиглітазону малеат повинен бути використаний з обережністю у пацієнтів з набряками. У клінічному дослідженні у здорових добровольців, які отримували 8 мг розиглітазону малеату 1 раз на добу щодня протягом 8 тижнів, відзначався статистично значимий зростанню середнього обсягу плазми в порівнянні з плацебо. За даними контрольованих клінічних випробувань, у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2, які отримували розиглітазону малеат, повідомлялося про розвиток незначних або помірних набряків, ймовірно, дозозалежних. У пацієнтів з уже наявними набряками велика ймовірність розвитку побічних ефектів при використанні комбінованої терапії росиглітазоном малеатом та інсуліном (див. «Побічні дії»).

Збільшення маси тіла. При використанні розиглітазону малеату в якості монотерапії та в комбінації з іншими гіпоглікемічними засобами спостерігається дозозалежне збільшення маси тіла. За даними 26-тижневих випробувань при використанні розиглітазону малеату в дозах 4 і 8 мг / добу в якості монотерапії середнє збільшення маси тіла склало 1,0 і 3,1 кг відповідно. У комбінації з сульфануламідом, метформіном або інсуліном середнє збільшення маси тіла при дозі розиглітазону малеату 4 мг / добу становило 2,2; 0,8 і 4,1 кг відповідно. Механізм збільшення маси тіла неясний, але, можливо, обумовлений затримкою рідини і накопиченням жиру.

У постмаркетингових дослідженнях повідомлялося про поодинокі випадки незвично швидкого збільшення маси тіла. У таких пацієнтів слід оцінювати накопичення рідини і пов'язані з цим побічні ефекти (виражені набряки, застійна серцева недостатність).

Ліпіди. Рекомендується визначати рівень ЛПВЩ і тригліцеридів до початку лікування і моніторувати їх рівень надалі.

Вплив на печінку. У попередніх клінічних дослідженнях +4598 пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, що включали приблизно 3600 пацієнтів з річної експозицією, не було повідомлень про лікарської гепатотоксичності або підйомі рівня АЛТ. У попередніх контрольованих випробуваннях у 0,2% пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, відзначався підйом АЛТ більш ніж в 3 рази вище верхньої межі норми в порівнянні з 0,2% для плацебо і 0,5% для препарату порівняння. Підвищення АЛТ у пацієнтів, які отримували розиглітазону малеат, була оборотною і не мало чіткого причинного зв'язку з використанням цього ЛЗ.

У постмаркетинговомуу досвіді призначення розиглітазону малеату були отримані повідомлення про розвиток гепатиту та підвищенні рівня печінкових ферментів в 3 і більше разів вище верхньої межі норми. Не встановлено чіткого причинного зв'язку між рідкісними випадками печінкової недостатності зі сприятливими або летальними наслідками і використанням розиглітазону малеату. До отримання результатів додаткових великомасштабних тривалих контрольованих клінічних досліджень і додаткових даних по постмаркетинговій безпеки, у всіх пацієнтів рекомендовано контролювати рівень печінкових ферментів до початку терапії розиглітазону малеатом.

У разі виявлення вихідного підвищення рівня ферментів більш ніж в 2,5 рази вище верхньої межі норми розиглітазону малеат не призначають. У пацієнтів з нормальним початковим рівнем ферментів після початку лікування рекомендується контролювати рівень трансаміназ кожні 2 місяці протягом перших 12 міс, а потім періодично. Пацієнти з незначним підвищенням рівня печінкових ферментів (перевищення нормальних значень ≤2,5) на початку або протягом лікування розиглітазону малеатом повинні бути обстежені для виявлення причин. Необхідно з обережністю починати або продовжувати терапію розиглітазону малеатом при незначному підвищенні рівня печінкових ферментів; таким пацієнтам необхідний більш частий контроль їхнього рівня для оцінки динаміки показників. У всіх випадках підйому АЛТ більш ніж в 3 рази перевищує верхню межу норми у пацієнтів, які отримують розиглітазону малеат, необхідно терміново повторити цей аналіз. Якщо рівень АЛТ дійсно перевищує верхню межу норми більш ніж у 3 рази, то розиглітазону малеат має бути скасований.

Якщо у пацієнта розвиваються симптоми, що дозволяють запідозрити порушення функції печінки (нудота нез'ясованої, блювання, біль у животі, стомлюваність, анорексія та / або поява темної сечі), то необхідно взяти аналіз на печінкові ферменти. Рішення про продовження терапії розиглітазону малеатом у цих пацієнтів повинно грунтуватися на клінічних даних і оцінці лабораторних змін. Якщо спостерігалася жовтяниця, то розиглітазону малеат має бути скасований.

Макулярний набряк. У постмаркетингових дослідженнях повідомлялося про розвиток або загострення діабетичного макулярного набряку у деяких хворих на цукровий діабет, які отримували розиглітазону малеат або інші тіазолідиндіони (див. «Побічні дії»). У деяких пацієнтів це проявлялося нечіткістю зору або зниженням гостроти зору, у деяких пацієнтів макулярний набряк був діагностований час проведення офтальмологічного обстеження. У більшості пацієнтів, у яких був діагностований макулярний набряк, до того часу відзначалися периферичні набряки, у деяких пацієнтів після відміни терапії стан поліпшувався. Хворим на діабет слід регулярно проходити офтальмологічне обстеження і при виникненні несприятливих симптомів з боку зору відразу звертатися до офтальмолога.

Переломи. У 4-6-річному порівняльному дослідженні (ADOPT) контролю глікемії при монотерапії у пацієнтів з нещодавно діагностованим цукровим діабетом типу 2 було відзначено збільшення частоти переломів кісток у жінок, що приймали розиглітазону малеат. Протягом 4-6-літнього періоду частота переломів кісток у жінок становила 9,3% (60/645) при лікуванні розиглітазону малеатом у порівнянні з 3,5% (21/605) для глібенкламіду і 5,1% (30/590 ) для метформіну. Це збільшення частоти переломів було відзначено після першого року лікування і зберігалося протягом всього дослідження. Більшість повідомлень стосувалося переломів передпліччя, кисті і стопи (що відрізняється від спостерігаються при постменопаузальному остеопорозі - наприклад, переломи стегна або хребта). Не спостерігалося збільшення частоти переломів у чоловіків, які отримували розиглітазону малеат.

Лабораторні показники. Необхідно періодично вимірювати рівень глюкози крові натще і НbА1с для оцінки терапевтичного ефекту від лікування. У всіх пацієнтів до початку терапії розиглітазону малеатом і періодично в ході лікування необхідно перевіряти рівень печінкових ферментів (див. «Побічні дії». Рівень трансаміназ плазми).

Гематологія. При призначенні розиглітазону малеату в якості монотерапії або в комбінації з іншими гіпоглікемічними засобами в контрольованих клінічних дослідженнях спостерігалось дозозалежне зниження гемоглобіну і гематокриту у дорослих пацієнтів. Ці зміни можуть бути пов'язані зі збільшенням обсягу плазми, спостерігатися при лікуванні росиглітазоном малеатом (див. «Побічні дії». Лабораторні відхилення від норми).

Овуляція. Застосування розиглітазону малеату, як і інших тіазолідиндіонів, може призвести до овуляції у деяких жінок з ановуляторним циклом в пременопаузі. Ці жінки схильні до ризику виникнення вагітності на фоні лікування розиглітазону малеатом, тому жінкам в пременопаузі рекомендується адекватна контрацепція. Цей можливий ефект спеціально не вивчався у клінічних дослідженнях і частота його появи невідома.

Хоча зміни гормонального балансу відзначалися в доклінічних дослідженнях (див. «Фармакологія». Канцерогенність, мутагенність, вплив на фертильність), клінічна значимість їх невідома. У разі порушення менструального циклу, слід оцінити можливий ризик і очікувану користь від продовження терапії розиглітазону малеатом.

Інформація для пацієнтів

Пацієнти повинні бути проінформовані про наступне.

Розиглітазону малеат не рекомендується пацієнтам з симптомами серцевої недостатності.

Пацієнти з вираженою серцевою недостатністю (клас III і IV по NYNA) не повинні приймати розиглітазону малеат.

Результати ряду клінічних досліджень показують, що лікування розиглітазону малеатом асоційоване з підвищенням ризику ішемії міокарда (в т.ч. стенокардія, інфаркт міокарда), особливо у пацієнтів, які застосовують інсулін або нітрати.

Розиглітазону малеат не рекомендується пацієнтам, застосовують інсулін або нітрати.

Терапія цукрового діабету типу 2 включає дотримання дієти. Обмеження калорійності їжі, зниження маси тіла і фізичні вправи необхідні для правильного лікування, оскільки це допомагає підвищити чутливість тканин до інсуліну. Це важливо не тільки на початку лікування цукрового діабету, але і в подальшому для підтримки ефективності лікарської терапії.

Важливо дотримуватися рекомендованої дієти і регулярно контролювати рівень глюкози крові і глікозильованого гемоглобіну. Пацієнти повинні бути повідомлені, що для помітного зниження рівня глюкози крові потрібно близько 2 тижнів, а для повного ефекту від 2 до 3 міс.

Пацієнти повинні бути поінформовані, що необхідно виконувати аналіз крові для оцінки функції печінки до початку лікування та кожні 2 місяці протягом перших 12 місяців терапії і потім періодично. Пацієнти, у яких виникли незрозумілі нудота, блювота, біль у животі, стомлюваність, анорексія, потемніння сечі, повинні негайно повідомити про ці симптоми лікаря.

Пацієнти, у яких спостерігаються ненормально швидке збільшення ваги, набряки, утруднення вдиху або інші симптоми серцевої недостатності на фоні прийому розиглітазону малеату, також повинні негайно повідомити про це свого лікаря.

Розиглітазону малеат можна приймати незалежно від прийому їжі.

При його використанні в комбінації з іншими гіпоглікемічними засобами, пацієнта і членів його сім'ї необхідно інформувати про ризик розвитку гіпоглікемії, її симптоми і лікування, а також умовах, що привертають до її розвитку.

Незважаючи на те, що гормональний дисбаланс був виявлений в доклінічних дослідженнях (див. «Фармакологія». Канцерогенність, мутагенність, вплив на фертильність), клінічна значимість цього явища невідома. Якщо виникають раптові порушення менструальної функції, то необхідно переглянути очікуваний позитивний ефект від продовження лікування розиглітазону малеатом.

Условия хранения

При температурі 15–30 °C.

Срок годности

60 мес.


Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Росиглитазон калия Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Росиглитазон калия? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Росиглитазон калия приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.