Нолипрел А – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Les Laboratoires Servier

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Ингибиторы АПФ в комбинациях

Таблетки пероральные Нолипрел А (Noliprel A)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Периндоприл — ингибитор АПФ, блокирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II, устраняет его вазоконстрикторное действие и стимулирующее влияние на секрецию альдостерона. Способствует восстановлению эластичности крупных артериальных сосудов, уменьшает гипертрофию левого желудочка, давление в легочных капиллярах. Вторично повышает активность ренина плазмы. У больных с хронической сердечной недостаточностью уменьшает гипертрофию миокарда, снижает избыточное количество субэндотелиального коллагена, нормализует изоферментный профиль миозина; нормализует работу сердца, снижая преднагрузку и постнагрузку. Снижает давление наполнения левого и правого желудочков, снижает ОПСС, умеренно урежает ЧСС, усиливает региональный кровоток в мышцах.

Показания к применению

эссенциальная артериальная гипертензия;

пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2 (для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со стороны почек) и макрососудистых осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний).

Форма выпуска

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг + 0,625 мг.

За 14 або 30 таблеток у флаконі з поліпропілену, забезпеченому дозатором і пробкою, що містить вологовбирний гель.

По 1 флакону (по 14 та / або 30 таблеток) або по 3 флакона (по 30 таблеток) з інструкцією по медичному застосуванню в пачці картонній з контролем першого розкриття.

Упаковка для стаціонарів: по 30 таблеток у флаконі з поліпропілену, забезпеченому дозатором і пробкою, що містить вологовбирний гель.

За 3 флакона по 30 таблеток з інструкціями для медичного застосування в пачці картонній з контролем першого розкриття.

За 30 флаконів по 30 таблеток в картонному піддоні для флаконів з інструкціями для медичного застосування в коробці картонній з контролем першого розкриття.

Фармакодинамика

Ноліпрел А - комбінований препарат, що містить периндоприлу аргінін і індапамід. Фармакологічні властивості препарату Ноліпрел® А поєднують в собі окремі властивості кожного з компонентів.

1. Механізм дії

Комбінація периндоприлу та індапаміду посилює антигіпертензивну дію кожного з них.

Периндоприл

Периндоприл - інгібітор ферменти, что перетворює ангіотензин I в ангіотензин II (інгібітор АПФ).
АПФ, або кініназа, є екзопептідази, яка здійснює як перетворення ангіотензину I в судинозвужувальну речовину ангіотензин II, так і руйнування брадикініну, що володіє судинорозширювальну дію, до неактивного гептапептіда.

У результаті периндоприл:
- Знижує секрецію альдостерону;
- За принципом негативного зворотного зв'язку збільшує активність реніну в плазмі;
- При тривалому застосуванні зменшує ОПСС, що обумовлено в основному дією на судини в м'язах і нирках. Ці ефекти не супроводжуються затримкою іонів натрію і рідини або розвитком рефлекторної тахікардії.

Периндоприл нормалізує роботу міокарда, знижує переднавантаження та післянавантаження.

При вивченні показників гемодинаміки у хворих з хронічною серцевою недостатністю було виявлено:
- Зниження тиску наповнення в лівому і правому шлуночках серця;
- Зниження ОПСС;
- Збільшення серцевого викиду і серцевого індексу;
- Підвищення м'язового периферичного кровотоку.

Індапамід

Індапамід відноситься до групи сульфаніламідів, за фармакологічними властивостями близький до тіазидних діуретиків. Індапамід інгібує реабсорбцію іонів натрію в кортикальному сегменті петлі Генле, що призводить до збільшення виділення нирками іонів натрію, хлору і меншою мірою - іонів калію і магнію, посилюючи тим самим діурез і знижуючи АТ.

2. Антигіпертензивна дія

Ноліпрел А надає дозозалежне антигіпертензивнудію як на ДАТ, так і на сад як в положенні стоячи, так і лежачи. Антигіпертензивна дія зберігається протягом 24 год. Стабільний терапевтичний ефект розвивається менш ніж через 1 міс від початку терапії і не супроводжується тахікардією. Припинення лікування не викликає синдрому відміни.

Ноліпрел А зменшує ступінь гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ), покращує еластичність артерій, знижує ОПСС, не впливає на метаболізм ліпідів (загальний холестерин, холестерин ЛПВЩ і ЛПНЩ, тригліцеридів).

Доведено вплив застосування комбінації периндоприлу та індапаміду на ГТЛЖ в порівнянні з еналаприлом. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ГТЛЖ, які отримували терапію периндоприлу ербуміном 2 мг (еквівалентно 2,5 мг периндоприлу аргініну) / індапамідом 0,625 мг або еналаприлом у дозі 10 мг один раз на добу, і при збільшенні дози периндоприлу ербуміна до 8 мг (еквівалентно 10 мг периндоприлу аргініну) та індапаміду до 2,5 мг, або еналаприлу до 40 мг один раз на добу, відзначено більш значуще зниження індексу маси лівого шлуночка (ИМЛЖ) у групі периндоприл / індапамід в порівнянні з групою еналаприлу.

При цьому найбільш значущий вплив на ИМЛЖ відзначається при застосуванні периндоприлу ербуміна 8 мг / індапаміду 2,5 мг.

Також відзначено більш виражену антигіпертензивну дію на фоні комбінованої терапії периндоприлом і індапамідом в порівнянні з еналаприлом. У пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 (середні показники - вік 66 років, індекс маси тіла - 28 кг / м2, глікозильований гемоглобін (HbA1c) - 7,5%, АТ - 145/81 мм рт. ст.) вивчався вплив фіксованої комбінації периндоприлу / індапаміду на основні мікро- і макросудинного ускладнення на додаток як до стандартної терапії глікемічного контролю, так і стратегії інтенсивного глікемічного контролю (ІГК) (цільової HbA1c - <6,5%).

У 83% пацієнтів відзначалася артеріальна гіпертензія, у 32 і 10% - макро- і мікросудинні ускладнення, у 27% - мікроальбумінурія. Більшість пацієнтів на момент включення в дослідження отримували гіпоглікемічну терапію, 90% пацієнтів - гіпоглікемічні засоби для прийому всередину (47% пацієнтів - в монотерапії, 46% - терапію двома препаратами, 7% - терапію трьома препаратами). 1% пацієнтів отримував інсулінотерапію, 9% - тільки дієтотерапію.

Похідні сульфонілсечовини брали 72% пацієнтів, метформін - 61%. В якості супутньої терапії 75% пацієнтів отримували гіпотензивні засоби, 35% пацієнтів - гіполіпідемічні засоби (головним чином інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини) - 28%), ацетилсаліцилову кислоту як антиагрегантного засобу та інші антиагреганті засоби (47%).

Після 6 тижнів вступного періоду, під час якого пацієнти отримували терапію периндоприлом / індапамідом, вони розподілялися в групу стандартного глікемічного контролю або в групу ІГК (Діабетон МВ з можливістю збільшення дози до максимальної 120 мг / добу або додавання іншого гіпоглікемічного засобу).

У групі ІГК (середня тривалість спостереження - 4,8 року, середній HbA1c - 6,5%) в порівнянні з групою стандартного контролю (середній HbA1c - 7,3%) показано значуще зниження на 10% відносного ризику комбінованої частоти макро- і мікросудинних ускладнень.

Перевага було досягнуто за рахунок значущого зниження відносного ризику: основних мікросудинних ускладнень на 14%, виникнення та прогресування нефропатії на 21%, мікроальбумінурії на 9%, макроальбумінурії на 30% і розвитку ускладнень з боку нирок на 11%.

Переваги гіпотензивної терапії не залежали від переваг, досягнутих на тлі ІГК.

Периндоприл

Периндоприл є ефективним в терапії артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня тяжкості.

Антигіпертензивна дія препарату досягає максимуму через 4-6 годин після одноразового прийому всередину і зберігається протягом 24 годин. Через 24 годин після прийому препарату спостерігається виражене (порядку 80%) залишкове інгібування АПФ.

Периндоприл виявляє антигіпертензивну дію у пацієнтів як з низькою, так і з нормальною активністю реніну в плазмі крові.

Одночасне призначення тіазидних діуретиків підсилює вираженість антигіпертензивної дії. Крім цього, комбінування інгібітору АПФ і тіазидного діуретика також призводить до зниження ризику гіпокаліємії на фоні прийому діуретиків.

Індапамід

Антигіпертензивна дія проявляється при застосуванні препарату в дозах, надають мінімальну діуретичну дію.

Антигіпертензивна дія індапаміду пов'язано з поліпшенням еластичних властивостей великих артерій, зменшенням ОПСС.

Індапамід зменшує ГТЛЖ, не впливає на концентрацію ліпідів у плазмі крові: тригліцеридів, загального холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ; вуглеводний обмін (в т.ч. у хворих з супутнім цукровим діабетом).

Фармакокинетика

Комбінація периндоприлу та індапаміду не змінює їх фармакокінетичних характеристик в порівнянні з роздільним прийомом цих препаратів.

Периндоприл

При прийомі всередину периндоприл швидко всмоктується. Біодоступність становить 65-70%.

Приблизно 20% загальної кількості абсорбованого периндоприлу перетворюється на периндоприлат - активний метаболіт. Прийом препарату під час їжі супроводжується зменшенням метаболізму периндоприлу в периндоприлат (даний ефект не має істотного клінічного значення).

Cmax периндоприлу в плазмі крові досягається через 3-4 год після прийому периндоприлу всередину.
Зв'язок з білками плазми крові менше 30% і залежить від концентрації периндоприлу в крові.

Дисоціація периндоприлату, пов'язаного з АПФ, сповільнена. Внаслідок цього ефективний T1 / 2 складає 25 год. Повторне призначення периндоприлу не призводить до його кумуляції, а T1 / 2 периндоприлату при повторному прийомі відповідає періоду його активності, таким чином рівноважний стан досягається через 4 добу.

Периндоприлат виводиться з організму нирками. T1 / 2 метаболіту становить 3-5 год.

Виведення периндоприлу уповільнено в літньому віці, а також у хворих із серцевою і нирковою недостатністю.

Діалізний кліренс периндоприлату становить 70 мл / хв.

Фармакокінетика периндоприлу змінена у хворих з цирозом печінки: його печінковий кліренс зменшується в 2 рази. Тим не менш, кількість що утворюється периндоприлату не зменшується, так що зміни дози препарату не потрібна.

Периндоприл проникає через плаценту.

Індапамід

Індапамід швидко і повністю абсорбується з ЖКТ.

C Max препарату в плазмі крові спостерігається через 1 год після прийому всередину.

Зв'язок з білками плазми крові - 79%.

T1 / 2 складає 14-24 годин (у середньому 19 год). Повторний прийом препарату не призводить до його кумуляції в організмі. Виводиться в основному нирками (70% від введеної дози) і через кишечник (22%) у формі неактивних метаболітів.

Фармакокінетика препарату не змінюється у хворих з нирковою недостатністю.

Использование во время беременности

Препарат протипоказаний при вагітності.

Противопоказания к применению

- підвищена чутливість до периндоприлу та інших інгібіторів АПФ, індапаміду, інших сульфонамідів, а також до допоміжних компонентів, що входять до складу препарату;

- ангіоневротичний набряк в анамнезі (в т.ч. на тлі прийому інших інгібіторів АПФ);

- спадковий / ідіопатичний ангіоневротичний набряк, гіпокаліємія, виражена ниркова недостатність (Cl креатиніну менше 30 мл / хв);

- стеноз артерії єдиної нирки, двосторонній стеноз ниркових артерій;

- виражена печінкова недостатність (в т.ч. з енцефалопатією);

- одночасний прийом препаратів, які подовжують інтервал QT;

- одночасне застосування з антиаритмічними засобами, здатними викликати аритмію типу «пірует» (див. «Взаємодія»);

- вагітність;

- період годування груддю.

Не рекомендується спільний прийом препарату з калійзберігаючими діуретиками, препаратами калію і літію та призначення пацієнтам з підвищеним вмістом калію в плазмі крові.

Через відсутність достатнього клінічного досвіду Ноліпрел А не слід застосовувати у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, а також у пацієнтів з невиліковною декомпенсованою серцевою недостатністю.

З обережністю (див. Також «Особливі вказівки» і «Взаємодія»): системні захворювання сполучної тканини (в т.ч. системний червоний вовчак, склеродермія), терапія імунодепресантами (ризик розвитку нейтропенії, агранулоцитозу), пригнічення кістковомозкового кровотворення, знижений ОЦК ( прийом діуретиків, солі дієта, блювання, діарея, гемодіаліз), стенокардія, цереброваскулярні захворювання, реноваскулярна гіпертензія, цукровий діабет, хронічна серцева недостатність (IV стадія за класифікацією NYHA), гіперурикемія (особливо супроводжується подагрою і уратним нефролітіазом), лабільність АТ, похилий вік; проведення гемодіалізу з використанням високопроточних мембран або десенсибілізація, перед процедурою аферезу ЛПНЩ; стан після трансплантації нирок; стеноз аортального клапана / гіпертрофічна кардіоміопатія; наявність лактазной недостатності, галактоземія або синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції; вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлена).

Побочные действия

Периндоприл виявляє інгібуючий ефект на РААС і зменшує втрату калію нирками на тлі прийому індапаміду. У 4% пацієнтів на фоні застосування препарату Ноліпрел А розвивається гіпокаліємія (рівень калію менше 3,4 ммоль / л).

Частота побічних реакцій, які можуть виникати під час терапії, наведена у вигляді такої градації: дуже часто (> 1/10); часто (> 1/100, <1/10); нечасто (> 1/1000, <1/100); рідко (> 1/10000, <1/1000); дуже рідко (<1/10000); неуточненої частоти (частота не може бути підрахована за доступними даними).

З боку кровотворної та лімфатичної системи: дуже рідко - тромбоцитопенія, лейкопенія / нейтропенія, агранулоцитоз, апластична анемія, гемолітична анемія.

Анемія: в певних клінічних ситуаціях (пацієнти після трансплантації нирки, пацієнти на гемодіалізі) інгібітори АПФ можуть викликати анемію (див. «Особливі вказівки»).

З боку ЦНС: часто - парестезії, головний біль, запаморочення, астенія, вертиго; нечасто - порушення сну, лабільність настрою; дуже рідко - сплутаність свідомості; неуточненої частоти - непритомність.

З боку органа зору: порушення зору.

З боку органа слуху: часто - шум у вухах.

З боку ССС: часто - виражене зниження артеріального тиску, в т.ч. ортостатичнагіпотензія; дуже рідко - порушення ритму серця, в т.ч. брадикардія, шлуночкова тахікардія, миготлива аритмія, а також стенокардія та інфаркт міокарда, можливо внаслідок надмірного зниження артеріального тиску у пацієнтів групи високого ризику (див. «Особливі вказівки»); неуточненої частоти - аритмія типу «пірует» (можливо з летальним результатом - див. «Взаємодія»).

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто - на фоні застосування інгібіторів АПФ може виникнути сухий кашель, довгостроково зберігається під час прийому препаратів цієї групи і зникаючий після їх скасування; задишка; нечасто - бронхоспазм; дуже рідко - еозинофільна пневмонія, риніт.

З боку травної системи: часто - сухість слизової оболонки порожнини рота, нудота, блювання, біль у животі, біль у епігатріі, порушення смакового сприйняття, зниження апетиту, диспепсія, запор, діарея; дуже рідко - ангіоневротичний набряк кишечника, холестатична жовтуха; панкреатит; неуточненої частоти - печінкова енцефалопатія у пацієнтів з печінковою недостатністю (див. «Протипоказання», «Особливі вказівки»), гепатит.

З боку шкірних покривів і підшкірно-жирової клітковини: часто - шкірний висип, свербіж, макулопапульозний висип; нечасто - ангіоневротичний набряк обличчя, губ, кінцівок, слизової оболонки язика, голосових складок і / або гортані; кропив'янка (див. «Особливі вказівки»); реакції підвищеної чутливості у пацієнтів, схильних до бронхообструктивних і алергічних реакцій; пурпура, у пацієнтів з гострою формою системного червоного вовчака можливе погіршення перебігу захворювання; дуже рідко - мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона. Відзначено випадки реакції фоточутливості (див. «Особливі вказівки»).

З боку кістково-м'язової системи та сполучної тканини: часто - спазми м'язів.

З боку сечовидільної системи: нечасто - ниркова недостатність; дуже рідко - гостра ниркова недостатність.

З боку репродуктивної системи: нечасто - імпотенція.

Загальні розлади і симптоми: часто - астенія; нечасто - підвищене потовиділення.

Лабораторні показники: гіперкаліємія, частіше - минуща; незначне підвищення концентрації креатиніну в сечі і в плазмі крові, що проходить після відміни терапії, частіше у пацієнтів зі стенозом ниркової артерії, при лікуванні артеріальної гіпертензії діуретиками і у випадку ниркової недостатності; рідко - гіперкальціємія; неуточненої частоти - збільшення QT інтервалу на ЕКГ (див. «Особливі вказівки»), підвищення концентрації сечової кислоти і глюкози в крові, підвищення активності печінкових ферментів, гіпокаліємія, особливо значуща для пацієнтів, що відносяться до групи ризику (див. «Особливі вказівки») , гіпонатріємія і гіповолемія, що призводять до дегідратації і ортостатичної гіпотензії. Одночасна гіпохлоремія може призвести до метаболічного алкалозу компенсаторного характеру (ймовірність і тяжкість даного ефекту низька).

Побічні ефекти, відмічені в ході клінічних досліджень

Відмічені в ході дослідження ADVANCE побічні ефекти узгоджуються з раніше встановленими профілем безпеки комбінації периндоприлу та індапаміду. Серйозні небажані явища були відзначені у деяких пацієнтів в досліджуваних групах: гіперкаліємія (0,1%), гостра ниркова недостатність (0,1%), артеріальна гіпотензія (0,1%) і кашель (0,1%).

У 3 пацієнтів у групі периндоприл / індапамід відзначався ангіоневротичний набряк (проти 2 в групі плацебо).

Способ применения и дозы

Всередину, переважно вранці, перед прийомом їжі.

Есенціальна гіпертензія

По 1 табл. препарату Ноліпрел А 1 раз на добу.

По можливості прийом препарату починають з підбору доз однокомпонентних препаратів. У випадку клінічної необхідності можна розглянути можливість призначення комбінованої терапії препаратом Ноліпрел А відразу після монотерапії.

Пацієнтам з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 для зниження ризику розвитку мікросудинних ускладнень (з боку нирок) і макросудинних ускладнень від серцево-судинних захворювань.

По 1 табл. Ноліпрел А 1 раз на добу. Через 3 міс терапії, за умови гарної переносимості, можливе збільшення дози до 2 табл. Ноліпрел А 1 раз на добу (або по 1 табл. Ноліпрел А форте 1 раз на добу).

Пацієнти літнього віку

Слід призначати лікування препаратом після контролю функції нирок і АТ.

Ниркова недостатність

Препарат протипоказаний пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю (Cl креатиніну менше 30 мл / хв).

Для пацієнтів з помірною нирковою недостатністю (Cl креатиніну 30-60 мл / хв) рекомендується починати терапію з необхідних доз препаратів (у вигляді монотерапії), що входять до складу Ноліпрел А.

Пацієнтам з Cl креатиніну, який дорівнює або перевищує 60 мл / хв, корекція дози не потрібна. На тлі терапії необхідний регулярний контроль рівня креатиніну та калію в плазмі крові.

Печінкова недостатність (див. «Протипоказання», «Особливі вказівки», «Фармакокінетика»)

Препарат протипоказаний пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю.

При помірно вираженою печінкової недостатності корекція дози не потрібна.

Діти та підлітки

Ноліпрел А не слід призначати дітям і підліткам через відсутність даних про ефективність і безпеку у хворих даної вікової групи.

Передозировка

Симптоми: найбільш ймовірний симптом передозування - виражене зниження артеріального тиску, іноді в поєднанні з нудотою, блювотою, судомами, запамороченням, сонливістю, сплутаністю свідомості і олігурією, яка може перейти в анурію (в результаті гіповолемії). Також можуть виникати електролітні порушення (гіпонатріємія, гіпокаліємія).

Лікування: заходи невідкладної допомоги зводяться до виведення препарату з організму: промивання шлунка та / або призначенням активованого вугілля з наступним відновленням водно-електролітного балансу.

При значному зниженні артеріального тиску слід перевести хворого у положення лежачи з піднятими ногами. При необхідності провести корекцію гіповолемії (наприклад в / в інфузія 0,9% розчину натрію хлориду). Периндоприлат, активний метаболіт периндоприлу, може бути видалений з організму за допомогою діалізу.

Взаимодействия с другими препаратами

1. Комбінації, що не рекомендуються до застосування

Препарати літію: при одночасному застосуванні препаратів літію та інгібіторів АПФ може виникати оборотне підвищення концентрації літію в плазмі крові та пов'язані з цим токсичні ефекти. Додаткове призначення тіазидних діуретиків може сприяти подальшому підвищенню концентрації літію і збільшувати ризик прояву токсичності. Одночасне застосування комбінації периндоприлу та індапаміду з препаратами літію не рекомендується. При необхідності проведення такої терапії слід постійно контролювати вміст літію в плазмі крові (див. «Особливі вказівки»).

2. Препарати, поєднання з якими потребує особливої ​​уваги та обережності

Баклофен: можливе посилення гіпотензивної дії. Слід контролювати артеріальний тиск і функцію нирок, при необхідності потрібна корекція дози гіпотензивних препаратів.

НПЗЗ, включаючи високі дози ацетилсаліцилової кислоти (більше 3 г / добу): призначення НПЗЗ може призвести до зниження діуретичного, натрійуретичного і гіпотензивної ефектів. При значній втраті рідини може розвинутися гостра ниркова недостатність (внаслідок зниження клубочкової фільтрації). До початку лікування препаратом необхідно заповнити втрату рідини і на початку лікування ретельно контролювати функцію нирок.

3. Поєднання препаратів, що вимагає уваги

Трициклічні антидепресанти, антипсихотичні засоби (нейролептики): препарати цих класів підсилюють антигіпертензивний ефект і збільшують ризик ортостатичної гіпотензії (адитивний ефект).

Кортикостероїди, тетракозактид: зниження гіпотензивної дії (затримка рідини і іонів натрію в результаті дії кортикостероїдів).

Інші гіпотензивні засоби: можливе посилення гіпотензивного ефекту.

Периндоприл

1. Комбінації, що не рекомендуються до застосування

Калійзберігаючі діуретики (амілорид, спіронолактон, тріамтерен) і препарати калію: інгібітори АПФ зменшують втрату калію нирками, викликану діуретиком. Калійзберігаючі діуретики (наприклад, спіронолактон, триамтерен, амілорид), препарати калію і калійвмісткі замінники харчової солі можуть призводити до суттєвого підвищення концентрації калію в сироватці крові аж до летального результату. Якщо необхідно спільне застосування інгібітора АПФ і зазначених вище препаратів (у разі підтвердженої гіпокаліємії), слід дотримуватися обережності і проводити регулярний контроль концентрації калію в плазмі крові і параметрів ЕКГ.

2. Поєднання препаратів, що вимагає особливої ​​уваги

Гіпоглікемічні засоби (інсулін, похідні сульфонілсечовини): зазначені нижче ефекти були описані для каптоприлу та еналаприлу. Інгібітори АПФ можуть посилювати гіпоглікемічний ефект інсуліну та похідних сульфонілсечовини у пацієнтів з цукровим діабетом. Розвиток гіпоглікемії спостерігається дуже рідко (за рахунок збільшення толерантності до глюкози і зниження потреби в інсуліні).

3. Поєднання препаратів, що вимагає уваги

Алопуринол, цитостатичні і імуносупресивні засоби, кортикостероїди (при системному застосуванні) і прокаїнамід: одночасне застосування з інгібіторами АПФ може супроводжуватися підвищеним ризиком лейкопенії.

Засоби для загальної анестезії: спільне застосування інгібіторів АПФ і засобів для загальної анестезії може призводити до посилення гіпотензивного ефекту.

Діуретики (тіазидні та петльові): застосування діуретиків у високих дозах може призводити до гіповолемії, а додавання до терапії периндоприлу - до гіпотензії.

Препарати золота: при застосуванні інгібіторів АПФ, у т.ч. периндоприлу, у пацієнтів, які отримують в / в препарат золота (ауротіомалат натрію), був описаний симптомокомплекс, що включає в себе: гіперемію шкіри обличчя, нудоту, блювоту, артеріальну гіпотензію.

Індапамід

1. Поєднання препаратів, що вимагає особливої ​​уваги

Препарати, здатні викликати аритмію типу «пірует»: через ризик розвитку гіпокаліємії слід дотримуватися обережності при спільному застосуванні індапаміду з препаратами, здатними викликати аритмію типу «пірует», наприклад антиаритмічними препаратами (хінідин, гідрохінідин, дизопірамід, аміодарон, дофетилід, ібутилід, бретілія тозілат, соталол); деякими нейролептиками (хлорпромазин, ціамемазин, левомепромазин, тіоридазин, трифлуоперазин); бензамідів (амісульприд, сульпірид, сультоприд, тіаприд); бутирофенонами (дроперидол, галоперидол); іншими нейролептиками (пімозид); іншими препаратами, такими як бепридил, цизаприд, дифеманіл метілсульфат, еритроміцин (в / в), галофантрин, мізоластин, моксифлоксацин, пентамідин, спарфлоксацин, вінкамін (в / в), метадон, астемізол, терфенадин. Слід уникати одночасного застосування з вищепереліченими препаратами, ризик розвитку гіпокаліємії і при необхідності проводити її корекцію; контролювати інтервал QT.

Препарати, здатні спричиняти гіпокаліємію: амфотерицин В (в / в), ГКС і мінералокортикостероїдів (при системному призначенні), тетракозактид, проносні засоби, що стимулюють моторику кишечника: збільшення ризику розвитку гіпокаліємії (адитивний ефект). Необхідний контроль рівня калію в плазмі крові, при необхідності - його корекція. Особливу увагу слід приділяти пацієнтам, одночасно отримують серцеві глікозиди. Слід використовувати проносні засоби, що не стимулюючі моторику кишечника.

Серцеві глікозиди: гіпокаліємія підсилює токсичну дію серцевих глікозидів. При одночасному застосуванні індапаміду і серцевих глікозидів слід контролювати рівень калію в плазмі крові та показники ЕКГ і при необхідності коректувати терапію.

2. Поєднання препаратів, що вимагає уваги

Метформін: функціональна ниркова недостатність, яка може виникати на фоні прийому діуретиків, особливо петльових, при одночасному призначенні метформіну підвищує ризик розвитку молочнокислого ацидозу. Не слід використовувати метформін, якщо рівень креатиніну в плазмі крові перевищує 15 мг / л (135 мкмоль / л) у чоловіків і 12 мг / л (110 мкмоль / л) у жінок.

Йодовмісні контрастні речовини: зневоднення організму на фоні прийому діуретичних препаратів збільшує ризик розвитку гострої ниркової недостатності, особливо при використанні високих доз йодвміснихконтрастних речовин. Перед застосуванням йодовмісних контрастних речовин пацієнтам необхідно компенсувати втрату рідини.

Солі кальцію: при одночасному призначенні можливий розвиток гіперкальціємії внаслідок зниження екскреції іонів кальцію нирками.

Циклоспорин: можливе підвищення рівня креатиніну в плазмі крові без зміни концентрації циркулюючого циклоспорину, навіть при нормальному вмісті води та іонів натрію.

Особые указания при приеме

Застосування препарату НОЛІПРЕЛ А 2,5 мг + 0,625 мг, що містить низьку дозу індапаміду і периндоприлу аргініну, не супроводжується істотним зниженням частоти побічних ефектів, за винятком гіпокаліємії, в порівнянні з периндоприлом і індапамідом в найменших дозволених для застосування дозах (див. «Побічні дії »). На початку терапії двома гіпотензивними препаратами, які пацієнт не отримував раніше, не можна виключити підвищений ризик розвитку ідіосинкразії. Ретельне спостереження за пацієнтом дозволяє звести цей ризик до мінімуму.

Порушення функції нирок

Терапія протипоказана пацієнтам з вираженою нирковою недостатністю (Cl креатиніну менше 30 мл / хв). У деяких пацієнтів з артеріальною гіпертензією без попереднього очевидного порушення функції нирок на фоні терапії можуть з'явитися лабораторні ознаки функціональної ниркової недостатності. У цьому випадку лікування слід припинити. Надалі можна відновити комбіновану терапію, використовуючи низькі дози препаратів, або використовувати препарати в режимі монотерапії.

Таким пацієнтам необхідний регулярний контроль рівня калію та креатиніну в сироватці крові - через 2 тижні після початку терапії і надалі кожні 2 міс. Ниркова недостатність частіше виникає у пацієнтів з тяжкою хронічною серцевою недостатністю або вихідним порушенням функції нирок, в т.ч. при стенозі ниркової артерії.

Артеріальна гіпотензія і порушення водно-електролітного балансу

Гіпонатріємія пов'язана з ризиком раптового розвитку артеріальної гіпотензії (особливо у пацієнтів зі стенозом артерії єдиної нирки і двостороннім стенозом ниркових артерій). Тому при динамічному спостереженні за пацієнтами слід звертати увагу на можливі симптоми зневоднення і зниження рівня електролітів у плазмі крові, наприклад після діареї або блювання. Таким пацієнтам необхідний регулярний контроль рівня електролітів плазми крові.

При вираженій артеріальній гіпотензії може знадобитися в / в введення 0,9% розчину натрію хлориду.

Транзиторна гіпотензія не є протипоказанням для продовження терапії. Після відновлення ОЦК і АТ можна відновити терапію, використовуючи низькі дози препаратів, або використовувати препарати в режимі монотерапії.

Рівень калію

Комбіноване застосування периндоприлу та індапаміду не запобігає розвиток гіпокаліємії, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом або нирковою недостатністю. Як і у випадку комбінованого застосування гіпотензивного препарату і діуретика необхідний регулярний контроль рівня калію в плазмі крові.

Допоміжні речовини

Слід враховувати, що до складу допоміжних речовин препарату входить лактозимоногідрат. Не слід призначати Ноліпрел А пацієнтам зі спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю і глюкозо-галактозною мальабсорбцією.

Препарати літію

Одночасне застосування комбінації периндоприлу та індапаміду з препаратами літію не рекомендується (див. «Протипоказання», «Взаємодія»).

Периндоприл

Нейтропенія / агранулоцитоз

Ризик розвитку нейтропенії на фоні прийому інгібіторів АПФ носить дозозалежний характер і залежить від прийнятого ЛЗ та наявності супутніх захворювань. Нейтропенія рідко виникає у хворих без супутніх захворювань, проте ризик збільшується у хворих з порушенням функції нирок, особливо на тлі системних захворювань сполучної тканини (в т.ч. системний червоний вовчак, склеродермія). Після відміни інгібіторів АПФ ознаки нейтропенії проходять самостійно.

Для попередження розвитку подібних реакцій рекомендується строго слідувати рекомендованій дозі. При призначенні інгібіторів АПФ даній групі пацієнтів слід ретельно оцінювати фактор користь / ризик.

Ангіоневротичний набряк (набряк Квінке)

При прийомі інгібіторів АПФ, у т.ч. і периндоприлу, у поодиноких випадках може спостерігатись розвиток ангіоневротичного набряку обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини та / або гортані. При появі симптомів прийом периндоприлу повинен бути негайно припинений, а хворий повинен спостерігатися до тих пір, поки ознаки набряку не зникнуть повністю. Якщо набряк зачіпає тільки обличчя і губи, то його прояви зазвичай проходять самостійно, хоча для лікування його симптомів можуть застосовуватися антигістамінні препарати.

Ангіоневротичний набряк, що супроводжується набряком гортані, може призвести до летального результату. Набряк язика, голосової щілини або гортані може призвести до обструкції дихальних шляхів. При появі таких симптомів слід негайно ввести п / к епінефрин (адреналін) в розведенні 1: 1000 (0,3 або 0,5 мл) та / або забезпечити прохідність дихальних шляхів.

У хворих, в анамнезі яких відзначався набряк Квінке, не пов'язаний з прийомом інгібіторів АПФ, може бути підвищений ризик його розвитку при прийомі препаратів цієї групи (див. «Протипоказання»).

У рідкісних випадках на фоні терапії інгібіторами АПФ розвивається ангіоневротичний набряк кишечника.

Анафілактоїдні реакції при проведенні десенсибілізації

Є окремі повідомлення про розвиток тривалих, що загрожують життю анафілактоїдних реакцій у хворих, які отримують інгібітори АПФ під час десенсібілізірущей терапії отрутою перетинчастокрилих комах (бджоли, оси). Інгібітори АПФ необхідно застосовувати з обережністю у схильних до алергічних реакцій хворих, що проходять процедури десенсибілізації. Слід уникати призначення інгібітора АПФ пацієнтам, які отримують імунотерапію отрутою перетинчастокрилих комах. Тим не менш, анафілактоїдної реакції можна уникнути шляхом тимчасової відміни інгібітора АПФ не менше ніж за 24 годин до початку процедури.

Анафілактоїдні реакції при проведенні аферезу ЛПНЩ

У рідкісних випадках у пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ, при проведенні аферезу ЛПНЩ з використанням сульфату декстрану, при проведенні гемодіалізу з використанням високопроточних мембран можуть розвиватися загрозливі життя анафілактоїдні реакції. Для запобігання анафилактоидной реакції слід тимчасово припиняти терапію інгібітором АПФ щонайменше за 24 годин до процедури аферезу.

Гемодіаліз

У пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ, при проведенні гемодіалізу з використанням високопроточних мембран (наприклад AN69®) були відзначені анафілактоїдні реакції. Тому бажано використовувати мембрану іншого типу або застосовувати гіпотензивний засіб інший фармакотерапевтичної групи.

Калійзберігаючі діуретики і препарати калію

Як правило, спільне застосування периндоприлу та калійзберігаючихдіуретиків, а також препаратів калію і калійвмісних замінників харчової солі не рекомендується (див. «Взаємодія»).

Кашель

На тлі терапії інгібітором АПФ може виникнути сухий кашель. Кашель тривало зберігається на фоні прийому препаратів цієї групи і зникає після їх відміни. При появі у пацієнта сухого кашлю слід пам'ятати про можливе ятрогенному характері цього симптому. Якщо лікуючий лікар вважає, що терапія інгібітором АПФ необхідна пацієнту, прийом препарату може бути продовжено.

Діти та підлітки

Препарат не слід призначати дітям і підліткам у віці до 18 років через відсутність даних про ефективність і безпеку застосування периндоприлу у вигляді монотерапії або у складі комбінованої терапії у пацієнтів даної вікової групи.

Ризик артеріальної гіпертензії та / або ниркової недостатності (у пацієнтів з серцевою недостатністю, порушенням водно-електролітного балансу і т.д.)

При деяких патологічних станах може відзначатися значна активація системи РААС, особливо при вираженій гіповолемії і зниженні рівня електролітів плазми крові (на тлі безсольової дієти або тривалого прийому діуретиків), у пацієнтів з початково низьким АТ, з двостороннім стенозом ниркових артерій або зі стенозом артерії єдиної нирки , хронічною серцевою недостатністю або цирозом печінки з набряком і асцитом.

Застосування інгібітора АПФ викликає блокаду цієї системи і тому може супроводжуватися різким зниженням артеріального тиску і / або підвищенням рівня креатиніну в плазмі крові, що свідчить про розвиток функціональної ниркової недостатності. Ці явища частіше спостерігаються при прийомі першої дози препарату або протягом перших двох тижнів терапії. Іноді ці стани розвиваються гостро і в інші терміни терапії. У таких випадках при поновленні терапії рекомендується використовувати препарат у більш низькій дозі і потім поступово збільшувати дозу.

Пацієнти літнього віку

Перед початком прийому препарату необхідно оцінити функціональну активність нирок і концентрацію калію в плазмі крові. На початку терапії дозу препарату підбирають, враховуючи ступінь зниження артеріального тиску, особливо в разі зневоднення і втрати електролітів. Подібні заходи дозволяють уникнути різкого зниження артеріального тиску.

Атеросклероз

Ризик гіпотензії існує у всіх хворих, проте особливу обережність слід дотримувати, застосовуючи препарат у пацієнтів з ІХС і недостатністю мозкового кровообігу. У таких пацієнтів лікування слід починати з низьких доз.

Хворі з реноваскулярною гіпертензією

Методом лікування реноваскулярной гіпертензії є реваскуляризація. Тим не менше, використання інгібіторів АПФ надає сприятливу дію у даної категорії пацієнтів, як очікують оперативного втручання, так і в тому випадку, коли хірургічне втручання провести неможливо.

Лікування препаратом Ноліпрел А пацієнтів з діагностованим або передбачуваним двобічним стенозом ниркових артерій або стенозом артерії єдиної нирки слід починати з низької дози препарату в умовах стаціонару, контролюючи функцію нирок і концентрацію калію в плазмі крові. У деяких хворих може розвинутися функціональна ниркова недостатність, яка зникає при відміні препарату.

Інші групи ризику

У осіб з тяжкою серцевою недостатністю (IV стадія) і хворих з інсулінозалежним цукровим діабетом (небезпека спонтанного збільшення концентрації калію) лікування повинно починатися з низької дози препарату і під постійним лікарським контролем.

Хворі на артеріальну гіпертензію з ІХС не повинні припиняти прийом бета-адреноблокаторів: інгібітори АПФ повинні використовуватися разом з бета-адреноблокаторами.

Анемія

Анемія може розвиватися у хворих після трансплантації нирки або в осіб, які перебувають на гемодіалізі. При цьому зниження концентрації гемоглобіну тим більше, чим вище був його первісний показник. Цей ефект, мабуть, не є дозозалежним, але може бути пов'язаний з механізмом дії інгібіторів АПФ.

Незначне зниження концентрації гемоглобіну відбувається протягом перших 6 міс, потім вона залишається стабільною і повністю відновлюється після відміни препарату. У таких хворих лікування може бути продовжено, однак гематологічні аналізи повинні проводитися регулярно.

Хірургічне втручання / загальна анестезія

Застосування інгібіторів АПФ у хворих, що піддаються хірургічному втручанню із застосуванням загальної анестезії, може призвести до вираженого зниження артеріального тиску, особливо при використанні засобів для загальної анестезії, що надають гіпотензивну дію.

Рекомендується припинити прийом інгібіторів АПФ тривалої дії, в т.ч. периндоприлу, за добу до хірургічної операції. Необхідно попередити лікаря-анестезіолога про те, що пацієнт приймає інгібітори АПФ.

Аортальний стеноз / гіпертрофічна кардіоміопатія

Інгібітори АПФ повинні з обережністю призначатися хворим з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка.

Печінкова недостатність

У рідкісних випадках на тлі прийому інгібіторів АПФ виникає холестатична жовтяниця. При прогресуванні цього синдрому можливий швидкий розвиток некрозу печінки, іноді з летальним кінцем. Механізм розвитку цього синдрому неясний. При появі жовтяниці або при значному підвищенні активності печінкових ферментів на тлі прийому інгібіторів АПФ слід припинити прийом препарату і звернутися до лікаря (див. «Побічні дії»).

Індапамід

При наявності порушень функцій печінки прийом тіазидних та тіазидоподібних діуретиків може призвести до розвитку печінкової енцефалопатії. У даному випадку слід негайно припинити прийом препарату.

Водно-електролітний баланс

Вміст іонів натрію в плазмі крові. До початку лікування необхідно визначити вміст іонів натрію в плазмі крові. На тлі прийому препарату слід регулярно контролювати цей показник. Всі діуретичні препарати здатні викликати гіпонатріємію, яка іноді призводить до серйозних ускладнень.

До групи підвищеного ризику також належать хворі із збільшеним інтервалом QT, при цьому не має значення, викликано це збільшення вродженими причинами або дією ЛЗ.

Гіпокаліємія, як і брадикардія, сприяє розвитку тяжких порушень серцевого ритму, особливо аритмії типу «пірует», яка може бути фатальною. У всіх описаних вище випадках необхідний більш регулярний контроль вмісту іонів калію в плазмі крові. Перший вимір концентрації іонів калію необхідно провести протягом першого тижня від початку терапії.

При виявленні гіпокаліємії повинно бути призначено відповідне лікування.

Вміст іонів кальцію в плазмі крові. Тіазидні і споріднені діуретики зменшують виведення іонів кальцію нирками, приводячи до незначного і тимчасового підвищення концентрації кальцію в плазмі крові. Виражена гіперкальціємія може бути наслідком що раніше не діагностованого гіперпаратиреозу. Перед дослідженням функції паращитовидних залоз слід відмінити прийом діуретичних засобів.

Вміст глюкози в плазмі крові. Необхідно контролювати рівень глюкози в крові у пацієнтів з цукровим діабетом, особливо за наявності гіпокаліємії.

Сечова кислота

У хворих з підвищеним рівнем сечової кислоти в плазмі крові на фоні терапії може збільшуватися частота виникнення нападів подагри.

Діуретичні засоби і функція нирок. Тіазидні і споріднені діуретики ефективні в повній мірі тільки у пацієнтів з нормальною або незначно порушеною функцією нирок (вміст креатиніну в плазмі крові у дорослих осіб нижче 25 мг / л або 220 мкмоль / л).

На початку лікування діуретиком у хворих через гіповолемії і гіпонатріємії може спостерігатися тимчасове зниження швидкості клубочкової фільтрації і збільшення концентрації сечовини і креатиніну в плазмі крові. Ця транзиторна функціональна ниркова недостатність не є небезпечною для пацієнтів з незміненою функцією нирок, однак у пацієнтів з нирковою недостатністю її вираженість може посилитися.

Фоточутливість

На тлі прийому тіазидних та тіазидоподібних діуретиків повідомлялося про випадки розвитку реакцій фоточутливості. У випадку розвитку реакцій фоточутливості на фоні прийому препарату слід припинити лікування. При необхідності продовження терапії діуретиками рекомендується захищати шкірні покриви від дії сонячних променів або штучних УФ-променів.

Спортсмени

Індапамід може дати позитивну реакцію при проведенні допінг-контролю.

Вплив на здатність керувати автомобілем або виконувати роботи, що вимагають підвищеної швидкості фізичних і психічних реакцій. Дія речовин, що входять до складу препарату ноліпрел А, не призводить до порушення психомоторних реакцій. Однак у деяких людей у ​​відповідь на зниження артеріального тиску можуть розвиватися різні індивідуальні реакції, особливо на початку терапії або при додаванні до проведеної терапії інших гіпотензивних препаратів. У цьому випадку здатність керувати автомобілем або виконувати роботи, що вимагають підвищеної швидкості фізичних і психічних реакцій, може бути знижена.

Условия хранения

Список Б.: Спеціальних умов зберігання не потрібно.

Срок годности

36 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Нолипрел А Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Нолипрел А? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Нолипрел А приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.