Нолипрел А Би-форте – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Производители: Les Laboratoires Servier

Действующие вещества
Класс заболеваний
Клинико-фармакологическая группа
  • Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Фармакологическая группа
  • Ингибиторы АПФ в комбинациях

Таблетки пероральные Нолипрел А Би-форте (Noliprel A Bi-forte)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Периндоприл — ингибитор АПФ, блокирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II, устраняет его вазоконстрикторное действие и стимулирующее влияние на секрецию альдостерона. Способствует восстановлению эластичности крупных артериальных сосудов, уменьшает гипертрофию левого желудочка, давление в легочных капиллярах. Вторично повышает активность ренина плазмы. У больных с хронической сердечной недостаточностью уменьшает гипертрофию миокарда, снижает избыточное количество субэндотелиального коллагена, нормализует изоферментный профиль миозина; нормализует работу сердца, снижая преднагрузку и постнагрузку. Снижает давление наполнения левого и правого желудочков, снижает ОПСС, умеренно урежает ЧСС, усиливает региональный кровоток в мышцах.

Показания к применению

Эссенциальная гипертензия (пациентам, которым требуется терапия периндоприлом в дозе 10 мг и индапамидом в дозе 2,5 мг).

Форма выпуска

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг + 2,5 мг.

За 30 таблеток у флакон з поліпропілену, забезпечений дозатором і пробкою, що містить вологовбирний гель. 1 флакон по 30 таблеток з інструкцією по медичному застосуванню поміщений в пачку картонну з контролем першого розкриття.

Фармакодинамика

Ноліпрел А Бі-форте - комбінований препарат, що містить периндоприлу аргінін і індапамід. Фармакологічні властивості препарату Ноліпрел А Бі-форте поєднують в собі окремі властивості кожного з компонентів.

1. Механізм дії

Комбінація периндоприлу аргініну та індапаміду підсилює дію кожного з них.

Периндоприл аргінін

Периндоприл - інгібітор ферменту, що перетворює ангіотензин I в ангіотензин II (інгібітор АПФ). АПФ, або кініназа II, є екзопептідази, яка здійснює як перетворення ангіотензину I в судинозвужувальну речовину ангіотензин II, так і руйнування брадикініну, що володіє судинорозширювальну дію, до неактивного гептапептіда. У результаті периндоприл:

- Знижує секрецію альдостерону;

- За принципом негативного зворотного зв'язку збільшує активність реніну в плазмі;

- При тривалому застосуванні зменшує ОПСС, що обумовлено в основному дією на судини в м'язах і нирках. Ці ефекти не супроводжуються затримкою солі і води або розвитком рефлекторної тахікардії.

Периндоприл нормалізує роботу міокарда, знижує переднавантаження та післянавантаження.
При вивченні показників гемодинаміки у хворих з хронічною серцевою недостатністю було виявлено:
- Зниження тиску наповнення в лівому і правому шлуночках серця;
- Зниження ОПСС;
- Збільшення серцевого викиду і збільшення серцевого індексу;
- Підвищення м'язового периферичного кровотоку.

Індапамід

Індапамід відноситься до групи сульфаніламідів, за фармакологічними властивостями близький до тіазидних діуретиків. Індапамід інгібує реабсорбцію іонів натрію в кортикальному сегменті петлі Генле, що призводить до збільшення виведення нирками іонів натрію, хлору і меншою мірою іонів калію і магнію, посилюючи тим самим діурез і знижуючи АТ.

2. Антигіпертензивна дія

Ноліпрел А Бі-форту робить дозозалежне гіпотензивну дію, як на ДАТ, так і на сад в положенні стоячи і лежачи. Гіпотензивна дія препарату зберігається протягом 24 год. Стабільний терапевтичний ефект настає менш ніж через 1 міс від початку терапії і не супроводжується тахікардією. Припинення лікування не викликає синдрому відміни.

Ноліпрел А Бі-форте зменшує ступінь гіпертрофії лівого шлуночка, покращує еластичність артерій, знижує ОПСС, не впливає на метаболізм ліпідів (загальний холестерин, холестерин ЛПВЩ і ЛПНЩ, тригліцериди).

Вплив препарату на показники серцево-судинної захворюваності та смертності не вивчалось.

Доведено більш виражений вплив комбінації периндоприлу та індапаміду на гіпертрофію лівого шлуночка (ГТЛЖ) порівняно з еналаприлом. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ГТЛЖ, які отримували терапію периндоприлу тербутіламіном в дозі 2 мг (еквівалентно 2,5 мг периндоприлу аргініну) / індапамідом у дозі 0,625 мг або еналаприлом у дозі 10 мг 1 раз на добу, і при збільшенні дози периндоприлу до 8 мг (еквівалентно 10 мг периндоприлу аргініну) та індапаміду до 2,5 мг, або еналаприлу до 40 мг 1 раз на добу відзначено більш значуще зниження індексу маси лівого шлуночка (ИМЛЖ) у групі периндоприл / індапамід (-10,1 г / м2) по порівняно з групою еналаприлу (-1,1 г / м2).

Різниця в Ступені зниженя цього сертифіката № между групами складає -8,3 г / м2 (95% ДІ (-11,5; -5,0), p <0,0001). Найбільш значущими Вплив на ИМЛЖ досягається при застосуванні периндоприлу тербутіламіна в дозі 8 мг та індапаміду в дозі 2,5 мг.

Відзначено більш вираженими гіпотензівну дію на тлі Комбінованої терапії периндоприлом и індапамідом в порівнянні з еналаприлом. Різниця у зніженні АТ между групами склалось -5,8 мм рт. ст. (95% ДІ (-7,9; -3,7), p <0,0001) - для САТ и -2,3 мм рт. ст. (95% ДІ (-3,6, -0,9), p = 0,0004) - для ДАТ (дослідження PICXEL).

Периндоприл

Периндоприл є ефективна в терапії артеріальної гіпертензії будь-которого ступенів тяжкості.

Гіпотензивна дія препарату досягає максимуму через 4-6 годин після одноразового прийому всередину і зберігається протягом 24 годин. Через 24 годин після прийому препарату спостерігається виражене (порядку 80%) залишкове інгібування АПФ.

Периндоприл також виявляє гіпотензивну дію у хворих як з низькою, так і з нормальною активністю реніну в плазмі крові.

Одночасне призначення тіазидних діуретиків підсилює вираженість гіпотензивної дії. Крім цього, комбінування інгібітору АПФ і тіазидного діуретика також призводить до зниження ризику гіпокаліємії на фоні прийому діуретиків.

Індапамід

Гіпотензивна дія проявляється при застосуванні препарату в дозах, надають мінімальний діуретичну дію.

Гіпотензивна дія індапаміду пов'язано з поліпшенням еластичних властивостей великих артерій, зменшенням ОПСС.

Індапамід зменшує ГТЛЖ.

Індапамід не впливає на концентрацію ліпідів у плазмі крові: тригліцеридів, загального холестерину, холестерину ЛПНЩ, ЛПВЩ; вуглеводний обмін (в т.ч. у хворих з супутнім цукровим діабетом).

Фармакокинетика

Комбіноване застосування периндоприлу та індапаміду не змінює їх фармакокінетичних характеристик в порівнянні з роздільним прийомом цих коштів.

Периндоприл

При прийомі всередину периндоприл швидко всмоктується. Cmax в плазмі крові досягається через 1 год після прийому всередину. T1 / 2 складає 1 ч. Периндоприл не володіє фармакологічною активністю. Приблизно 27% від загальної кількості прийнятого внутрішньо периндоприлу потрапляє в кровотік у вигляді активного метаболіту - периндоприлату. Крім периндоприлату утворюються ще 5 метаболітів, що не володіють фармакологічною активністю. Cmax периндоприлу в плазмі крові досягається через 3-4 год після прийому периндоприлу всередину. Прийом їжі уповільнює перетворення периндоприлу на периндоприлат, таким чином впливаючи на біодоступність. Тому препарат слід приймати 1 раз на добу, вранці, перед прийомом їжі.

Існує лінійна залежність концентрації периндоприлу в плазмі крові від його дози. Vd незв'язаного периндоприлату становить приблизно 0,2 л / кг. Зв'язок периндоприлату з білками плазми, головним чином з АПФ, залежить від концентрації периндоприлу і становить близько 20%.

Периндоприлат виводиться з організму нирками. Ефективний T1 / 2 незв'язаної фракції становить близько 17 год, рівноважний стан досягається протягом 4 діб.

Виведення периндоприлу уповільнено в літньому віці, а також у хворих із серцевою і нирковою недостатністю.

Діалізний кліренс периндоприлату становить 70 мл / хв.

Фармакокінетика периндоприлу змінена у хворих з цирозом печінки: його печінковий кліренс зменшується в 2 рази. Тим не менш, кількість що утворюється периндоприлату не зменшується, що не вимагає корекції дози (див. «Спосіб застосування та дози» і «Особливі вказівки»).

Індапамід

Індапамід швидко і повністю абсорбується з ЖКТ.

Cmax індапаміду в плазмі крові спостерігається через 1 год після прийому всередину.

Зв'язок з білками плазми крові - 79%.

T1 / 2 складає 14-24 годин (у середньому 18 год). Повторний прийом препарату не призводить до його кумуляції в організмі. Виводиться в основному нирками (70% від введеної дози) і через кишечник (22%) у формі неактивних метаболітів.

Фармакокінетика препарату не змінюється у хворих з нирковою недостатністю.

Использование во время беременности

Ноліпрел А Бі-форте протипоказаний при вагітності і в період грудного вигодовування.

Противопоказания к применению

Периндоприл

- підвищена чутливість до периндоприлу та інших інгібіторів АПФ;

- ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) в анамнезі, пов'язаний з прийомом інгібітору АПФ;

- спадковий / ідіопатичний ангіоневротичний набряк;

- двосторонній стеноз ниркових артерій або стеноз артерії єдиної нирки;

- вагітність (див. «Застосування при вагітності та годуванні груддю»);

- період грудного вигодовування (див. «Застосування при вагітності та годуванні груддю»);

- вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені).

Індапамід

- підвищена чутливість до індапаміду та іншим сульфаніламідам;
- виражена печінкова недостатність (в т.ч. з енцефалопатією);
- гіпокаліємія;
- одночасне застосування з ЛЗ, здатними викликати аритмію типу «пірует» (див. «Взаємодія»);
- вагітність і період грудного вигодовування (див. «Застосування при вагітності та годуванні груддю»);
- вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені).

- підвищена чутливість до допоміжних речовин, що входять до складу препарату;

- виражена ниркова недостатність (Cl креатиніну <60 мл / хв);

- одночасний прийом з калійзберігаючими діуретиками, препаратами калію і літію, і у пацієнтів з підвищеним вмістом іонів калію в плазмі крові;

- наявність лактазной недостатності, галактоземія або синдром глюкозо-галактозної мальабсорбції, непереносимість лактози;

- одночасний прийом препаратів, які подовжують інтервал QT (див. «Взаємодія»);

- через відсутність достатнього клінічного досвіду препарат Ноліпрел® А Бі-форте не слід застосовувати у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, а також у пацієнтів з нелеченной серцевою недостатністю в стадії декомпенсації;

- вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені).

З обережністю (див. Також «Особливі вказівки» і «Взаємодія»): системні захворювання сполучної тканини (в т.ч. системний червоний вовчак, склеродермія), терапія імунодепресантами (ризик розвитку нейтропенії, агранулоцитозу), пригнічення кістковомозкового кровотворення, знижений ОЦК ( прийом діуретиків, солі дієта, блювання, діарея), ІХС, цереброваскулярні захворювання, реноваскулярна гіпертензія, цукровий діабет, хронічна серцева недостатність (IV функціональний клас за класифікацією NYHA), гіперурикемія (особливо супроводжується подагрою і уратним нефролітіазом), лабільність АТ, похилий вік; проведення гемодіалізу з використанням високопроточних мембран (наприклад AN69®) або десенсибілізація, аферез ЛПНЩ, стан після трансплантації нирок; стеноз аортального клапана / гіпертрофічна кардіоміопатія.

Побочные действия

Периндоприл виявляє інгібуючий ефект на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему (РААС) і зменшує виведення іонів калію нирками на тлі прийому індапаміду. У 6% пацієнтів на фоні застосування препарату Ноліпрел А Бі-форте було відзначено розвиток гіпокаліємії.

Частота побічних реакцій, які можуть виникати під час терапії, наведена у вигляді такої градації: дуже часто (> 1/10); часто (> 1/100, <1/10); нечасто (> 1/1000, <1/100); рідко (> 1/10000, <1/1000); дуже рідко (<1/10000); неуточненої частоти (частота не може бути підрахована за доступними даними).

З боку кровоносної та лімфатичної системи: дуже рідко - тромбоцитопенія, лейкопенія / нейтропенія, агранулоцитоз, апластична анемія, гемолітична анемія.

У певних клінічних ситуаціях (пацієнти після трансплантації нирки, пацієнти, які перебувають на гемодіалізі) інгібітори АПФ можуть викликати анемію (див. «Особливі вказівки»).

З боку ЦНС: часто - парестезії, головний біль, запаморочення, астенія; нечасто - порушення сну, лабільність настрою; дуже рідко - сплутаність свідомості.

З боку органа зору: часто - порушення зору.

З боку органа слуху: часто - шум у вухах.

З боку ССС: нечасто - виражене зниження артеріального тиску, в т.ч. ортостатичнагіпотензія; дуже рідко - порушення ритму серця, в т.ч. брадикардія, шлуночкова тахікардія, миготлива аритмія, а також стенокардія та інфаркт міокарда, можливо внаслідок надмірного зниження артеріального тиску у пацієнтів групи високого ризику (див. «Особливі вказівки»).

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто - на фоні застосування інгібіторів АПФ може виникнути сухий кашель, довгостроково зберігається під час прийому препаратів цієї групи і зникаючий після їх відміни, задишка; нечасто - бронхоспазм; дуже рідко - еозинофільна пневмонія, риніт.

З боку травної системи: часто - сухість слизової оболонки порожнини рота, нудота, блювання, біль у животі, біль в епігастрії, порушення смакового сприйняття, зниження апетиту, диспепсія, запор, діарея; рідко - ангіоневротичний набряк кишечника, холестатичнажовтуха; дуже рідко - панкреатит; неуточненої частоти - печінкова енцефалопатія у пацієнтів з печінковою недостатністю (див. «Протипоказання» і «Особливі вказівки»).

З боку шкірних покривів і підшкірно-жирової клітковини: часто - шкірний висип, свербіж, макулопапульозний висип; нечасто - ангіоневротичний набряк обличчя, губ, кінцівок, слизової оболонки язика, голосової щілини та / або гортані, кропив'янка (див. «Особливі вказівки»), реакції підвищеної чутливості у пацієнтів, схильних до бронхообструктивним і алергічних реакцій; геморагічний васкуліт. У пацієнтів з гострою формою системного червоного вовчака можливе погіршення перебігу захворювання. Дуже рідко - мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона. Відзначено випадки реакції фоточутливості (див. «Особливі вказівки»).

З боку кістково-м'язової системи та сполучної тканини: часто - спазми м'язів.

З боку сечовидільної системи: нечасто - ниркова недостатність; дуже рідко - гостра ниркова недостатність.

З боку репродуктивної системи: нечасто - імпотенція.

Загальні розлади і симптоми: нечасто - підвищене потовиділення.

Лабораторні показники: гіпокаліємія, особливо значуща для пацієнтів, що відносяться до групи ризику (див. «Особливі вказівки»); гіпонатріємія і гіповолемія, що призводять до дегідратації і ортостатичноїгіпотензії; підвищення концентрації сечової кислоти і глюкози в крові під час прийому препарату, незначне підвищення концентрації креатиніну в сечі і в плазмі крові, що проходить після відміни терапії, частіше у пацієнтів зі стенозом ниркової артерії, при лікуванні артеріальної гіпертензії діуретиками і у випадку ниркової недостатності, гіперкаліємія, частіше минуща; рідко - гіперкальціємія.

Способ применения и дозы

Всередину, по 1 табл. 1 раз на добу, бажано зранку, перед прийомом їжі.

Пацієнти літнього віку (див. «Особливі вказівки»)

У пацієнтів похилого віку Cl креатиніну розраховують з урахуванням віку, маси тіла і статі. Пацієнтам літнього віку з нормальною функцією нирок призначають Ноліпрел А Бі-форте по 1 табл. 1 раз на добу, при цьому слід контролювати ступінь зниження артеріального тиску.

Ниркова недостатність (див. «Особливі вказівки»)

Препарат протипоказаний пацієнтам з помірною та тяжкою нирковою недостатністю (Cl креатиніну <60 мл / хв).

Пацієнтам з Cl креатиніну, який дорівнює або перевищує 60 мл / хв, на тлі терапії необхідний регулярний контроль концентрації креатиніну та калію в плазмі крові.

Печінкова недостатність (див. «Протипоказання», «Фармакокінетика»)

Препарат протипоказаний пацієнтам з тяжкою печінковою недостатністю.

При помірно вираженою печінкової недостатності корекція дози не потрібна.

Діти та підлітки

Ноліпрел А Бі-форте не слід призначати дітям і підліткам до 18 років через відсутність даних про ефективність і безпеку застосування препарату у пацієнтів даної вікової групи.

Передозировка

Симптоми: найбільш ймовірний симптом передозування - виражене зниження артеріального тиску, іноді в поєднанні з нудотою, блювотою, судомами, запамороченням, сонливістю, сплутаністю свідомості і олігурією, яка може перейти в анурію (в результаті гіповолемії). Також можуть виникати електролітні порушення (гіпонатріємія, гіпокаліємія).

Лікування: заходи невідкладної допомоги зводяться до виведення препарату з організму: промивання шлунка та / або прийому активованого вугілля з наступним відновленням водно-електролітного балансу.

При значному зниженні артеріального тиску слід перевести хворого в положення лежачи на спині з піднятими ногами, при необхідності провести корекцію гіповолемії (наприклад в / в інфузія 0,9% розчину натрію хлориду). Периндоприлат, активний метаболіт периндоприлу, може бути видалений з організму за допомогою діалізу.

Взаимодействия с другими препаратами

1. Небажане поєднання ЛЗ

Препарати літію: при одночасному застосуванні препаратів літію та інгібіторів АПФ може виникати оборотне підвищення вмісту літію в плазмі крові та пов'язані з цим токсичні ефекти. Додаткове застосування тіазидних діуретиків може сприяти подальшому підвищенню вмісту літію і збільшувати ризик проявів токсичності. Одночасне застосування комбінації периндоприлу та індапаміду з препаратами літію не рекомендується. У разі проведення такої терапії необхідний регулярний контроль концентрації літію в плазмі крові (див. «Особливі вказівки»).

2. Поєднання препаратів, що вимагає особливої ​​уваги

Баклофен: можливе посилення гіпотензивної дії. Слід контролювати артеріальний тиск і функцію нирок, при необхідності потрібна корекція дози гіпотензивних засобів.

НПЗЗ, включаючи високі дози ацетилсаліцилової кислоти (більше 3 г / добу): призначення НПЗЗ може призвести до зниження діуретичного, натрійуретичного і гіпотензивної ефектів. При значній втраті рідини, а також у літніх пацієнтів може розвинутися гостра ниркова недостатність (внаслідок зниження швидкості клубочкової фільтрації). Хворим необхідно компенсувати втрату рідини і на початку лікування регулярно контролювати функцію нирок.

3. Поєднання засобів, потребує уваги

Трициклічні антидепресанти, антипсихотичні засоби (нейролептики): препарати цих класів підсилюють антигіпертензивний ефект і збільшують ризик ортостатичної гіпотензії (адитивний ефект).

ГКС, тетракозактид: зниження антигіпертензивного ефекту (затримка рідини і іонів натрію в результаті дії ГКС).

Інші гіпотензивні засоби Можливе посилення антигіпертензивного ефекту.

периндоприл

1. Небажане поєднання ЛЗ

Калійзберігаючі діуретики (амілорид, спіронолактон, тріамтерен як ізольовано, так і в комбінації) і препарати калію: на фоні терапії інгібіторами АПФ, як правило, вміст калію в сироватці крові залишається в межах норми, але іноді може розвинутись гіперкаліємія. Одночасний прийом калійзберігаючих діуретиків (наприклад, спіронолактон, триамтерен, амілорид), препаратів калію і калійвмісних замінників харчової солі може призводити до істотного підвищення вмісту іонів калію в сироватці крові аж до летального результату. Якщо необхідно спільне застосування інгібітора АПФ і зазначених вище препаратів (у разі підтвердженої гіпокаліємії), слід дотримуватися обережності і проводити регулярний контроль вмісту іонів калію в плазмі крові і параметрів ЕКГ.

2. Поєднання засобів, що вимагає особливої ​​уваги

Гіпоглікемічні засоби для прийому всередину (похідні сульфонілсечовини) і інсулін: зазначені нижче ефекти були описані для каптоприлу та еналаприлу. Інгібітори АПФ можуть посилювати гіпоглікемічний ефект інсуліну та похідних сульфонілсечовини у пацієнтів з цукровим діабетом. Розвиток гіпоглікемії спостерігається дуже рідко (за рахунок збільшення толерантності до глюкози і зниження потреби в інсуліні).

3. Поєднання засобів, потребує уваги

Алопуринол, цитостатичні і імунодепресивні засоби, ГКС (при системному застосуванні) і прокаїнамід: одночасне застосування з інгібіторами АПФ може супроводжуватися підвищеним ризиком лейкопенії.

Засоби для загальної анестезії: спільне застосування інгібіторів АПФ і засобів для загальної анестезії може призводити до посилення антигіпертензивного ефекту.

Діуретики (тіазидні та петльові): застосування діуретиків у високих дозах може призводити до гіповолемії, а додавання до терапії периндоприлу - до гіпотензії.

Препарати золота: при застосуванні інгібіторів АПФ, у т.ч. периндоприлу у пацієнтів, які отримують інфузійно препарати золота (ауротіомалат натрію), були відзначені нітратоподобние реакції (гіперемія шкіри обличчя, нудота, блювання, артеріальна гіпотензія).

Індапамід

1. Поєднання засобів, що вимагає особливої увагиЛЗ, здатні викликати аритмію типу «пірует»: через ризик розвитку гіпокаліємії слід дотримуватися обережності при спільному застосуванні індапаміду з препаратами, здатними викликати аритмію типу «пірует», наприклад антиаритмічними засобами (хінідин, гідрохінідин, дизопірамід, аміодарон, дофетилід, ібутилід, бретілія тозілат, соталол), деякими нейролептиками (хлорпромазин, ціамемазин, левомепромазин, тіоридазин, трифлуоперазин), бензамідів (амісульприд, сульпірид, сультоприд, тіаприд), бутирофенонами (дроперидол, галоперидол); іншими нейролептиками (пімозид), іншими препаратами, такими як бепридил, цизаприд, дифеманіл метілсульфат, еритроміцин в / в, галофантрин, мізоластин, моксифлоксацин, пентамідин, спарфлоксацин, вінкамін в / в, метадон, астемізол, терфенадин. Слід уникати розвитку гіпокаліємії і при необхідності проводити її корекцію, контролювати інтервал QT.

ЛЗ, здатні спричиняти гіпокаліємію: амфотерицин В (в / в), глюко- і мінералокортикостероїдів (при системному призначенні), тетракозактид, проносні засоби, що стимулюють моторику ШКТ: збільшення ризику розвитку гіпокаліємії (адитивний ефект). Необхідний контроль вмісту іонів калію в плазмі крові, при необхідності - його корекція. Особливу увагу слід приділяти хворим, одночасно отримують серцеві глікозиди. Слід використовувати проносні засоби, що не стимулюючі моторику ШКТ.

Серцеві глікозиди: гіпокаліємія підсилює токсичну дію серцевих глікозидів. При одночасному застосуванні індапаміду і серцевих глікозидів слід контролювати вміст іонів калію в плазмі крові та показники ЕКГ і, при необхідності, коригувати терапію.

2. Поєднання засобів, потребує уваги

Метформін: функціональна ниркова недостатність, яка може виникати на фоні прийому діуретиків, при одночасному застосуванні метформіну підвищує ризик розвитку молочнокислого ацидозу. Не слід використовувати метформін, якщо концентрація креатиніну в плазмі крові перевищує 15 мг / л (135 мкмоль / л) у чоловіків і 12 мг / л (110 мкмоль / л) у жінок.

Йодовмісні контрастні засоби: зневоднення організму на фоні прийому діуретичних засобів збільшує ризик розвитку гострої ниркової недостатності, особливо при використанні високих доз йодовмісних контрастних засобів. Перед застосуванням йодовмісних контрастних засобів хворим необхідно компенсувати ОЦК.

Солі кальцію: при одночасному застосуванні можливий розвиток гіперкальціємії внаслідок зниження виведення іонів кальцію нирками.

Циклоспорин: можливе підвищення концентрації креатиніну в плазмі крові без зміни змісту циркулюючого циклоспорину, навіть при нормальному вмісті рідини та іонів натрію.

Особые указания при приеме

Препарати літію

Одночасне застосування комбінації периндоприлу та індапаміду з препаратами літію не рекомендується (див. «Взаємодія»).

Порушення функції нирок

Терапія препаратом Ноліпрел А Бі-форте протипоказана пацієнтам з помірною та тяжкою нирковою недостатністю (Cl креатиніну <60 мл / хв). У деяких пацієнтів з артеріальною гіпертензією, без попереднього очевидного порушення функції нирок на фоні терапії, можуть з'явитися лабораторні ознаки функціональної ниркової недостатності. У цьому випадку лікування препаратом Ноліпрел® А Бі-форте слід припинити. Надалі можна відновити комбіновану терапію, використовуючи низькі дози комбінації периндоприлу та індапаміду, або використовувати препарати в режимі монотерапії.

Таким пацієнтам необхідний регулярний контроль вмісту іонів калію і креатиніну в сироватці крові - через 2 тижні після початку терапії і надалі кожні 2 міс. Ниркова недостатність частіше виникає у пацієнтів з тяжкою хронічною серцевою недостатністю або вихідним порушенням функції нирок, в т.ч. при стенозі ниркової артерії.

Ноліпрел А Бі-форте не рекомендований пацієнтам з двобічним стенозом ниркових артерій або стенозом артерії єдиної функціонуючої нирки.

Артеріальна гіпотензія і порушення водно-електролітного балансу.

Гіпонатріємія пов'язана з ризиком раптового розвитку артеріальної гіпотензії (особливо у пацієнтів зі стенозом ниркової артерії, в т.ч. двостороннім). Тому при спостереженні за пацієнтами слід звертати увагу на можливі симптоми зневоднення і зниження вмісту електролітів у плазмі крові, наприклад після діареї або блювання. Таким пацієнтам необхідний регулярний контроль вмісту електролітів плазми крові.

При вираженій артеріальній гіпотензії може знадобитися внутрішньовенне введення 0,9% розчину натрію хлориду.

Транзиторна гіпотензія не є протипоказанням для продовження терапії. Після відновлення ОЦК і АТ можна відновити терапію, використовуючи низькі дози комбінації периндоприлу та індапаміду, або використовувати препарати в режимі монотерапії.

Вміст калію

Комбіноване застосування периндоприлу та індапаміду не запобігає розвиток гіпокаліємії, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом або нирковою недостатністю. Як і у випадку застосування інших гіпотензивних засобів у комбінації з діуретиком, необхідний регулярний контроль вмісту іонів калію в плазмі крові.

Допоміжні речовини

Слід враховувати, що до складу допоміжних речовин препарату входить лактозимоногідрат. Не слід призначати Ноліпрел А Бі-форте пацієнтам зі спадковою непереносимістю галактози, лактазной недостатністю і глюкозо-галактозної мальабсорбцією.

Периндоприл

Нейтропенія / агранулоцитоз

Ризик розвитку нейтропенії на фоні прийому інгібіторів АПФ носить дозозалежний характер і залежить від прийнятого ЛЗ та наявності супутніх захворювань. Нейтропенія рідко виникає у хворих без супутніх захворювань, проте ризик збільшується у хворих з порушенням функції нирок, особливо на тлі системних захворювань сполучної тканини (в т.ч. системний червоний вовчак, склеродермія).

Після відміни інгібіторів АПФ клінічні ознаки нейтропенії проходять самостійно.

З особливою обережністю слід застосовувати периндоприл у пацієнтів з системними захворюваннями сполучної тканини, на фоні прийому імунодепресивних засобів, алопуринолу або прокаїнаміду і при їх спільному застосуванні, особливо у пацієнтів з вихідним порушенням функції нирок. У деяких пацієнтів виникали важкі інфекційні захворювання, у ряді випадків стійкі до інтенсивної антибіотикотерапії. При призначенні периндоприлу таким пацієнтам рекомендується періодично контролювати кількість лейкоцитів у крові. Пацієнти повинні повідомляти лікаря про будь-яких ознаках інфекційних захворювань (наприклад ангіна, лихоманка).

Підвищена чутливість / ангіоневротичний набряк (набряк Квінке)

При прийомі інгібіторів АПФ, у т.ч. і периндоприлу, у поодиноких випадках може спостерігатись розвиток ангіоневротичного набряку обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової щілини та / або гортані. При появі симптомів прийом препарату Норіпрел А Бі-форте повинен бути негайно припинений, а хворий повинен спостерігатися до тих пір, поки ознаки набряку не зникнуть повністю. Якщо набряк зачіпає тільки обличчя і губи, то його прояви зазвичай проходять самостійно, хоча для лікування його симптомів можуть застосовуватися антигістамінні засоби.

Ангіоневротичний набряк, що супроводжується набряком гортані, може призвести до летального результату. Набряк язика, голосової щілини або гортані може призвести до обструкції дихальних шляхів. При появі таких симптомів слід негайно ввести підшкірно епінефрин (адреналін) в розведенні 1: 1000 (0,3 або 0,5 мл) та / або забезпечити прохідність дихальних шляхів.

У хворих, в анамнезі яких відзначався набряк Квінке, не пов'язаний з прийомом інгібіторів АПФ, може бути підвищений ризик його розвитку при прийомі препаратів цієї групи (див. «Протипоказання»).

У рідкісних випадках на фоні терапії інгібіторами АПФ розвивається ангіоневротичний набряк кишечника. При цьому у пацієнтів відзначається біль у животі як ізольований симптом або в поєднанні з нудотою і блювотою, в деяких випадках без попереднього ангіоневротичного набряку обличчя і при нормальній активності ферменту С1 естерази. Діагноз встановлюється за допомогою комп'ютерної томографії черевної області, УЗД або в момент хірургічного втручання. Симптоми зникають після припинення прийому інгібіторів АПФ. У пацієнтів з болем в області живота, які отримують інгібітори АПФ, при проведенні диференціального діагнозу необхідно враховувати можливість розвитку ангіоневротичного набряку кишечника.

Анафілактоїдні реакції при проведенні десенсибілізації

Є окремі повідомлення про розвиток тривалих загрожують життю анафілактоїдних реакцій у хворих, які отримують інгібітори АПФ під час десенсибілізуючої терапії отрутою перетинчастокрилих комах (бджоли, оси). Інгібітори АПФ необхідно застосовувати з обережністю у хворих з обтяженим алергологічним анамнезом або схильністю до алергічних реакцій, що проходять процедури десенсибілізації. Слід уникати призначення інгібітора АПФ пацієнтам, які отримують імунотерапію отрутою перетинчастокрилих комах. Тим не менш, анафилактоидной реакції можна уникнути шляхом тимчасової відміни інгібітора АПФ не менше ніж за 24 год до початку процедури десенсибілізації.

Анафілактоїдні реакції при проведенні аферезу ЛПНЩ

У рідкісних випадках у пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ, при проведенні аферезу ЛПНЩ з використанням декстрасульфату можуть розвиватися загрозливі життя анафілактоїдні реакції. Для запобігання анафилактоидной реакції слід тимчасово припиняти терапію інгібітором АПФ перед кожною процедурою аферезу.

Гемодіаліз

У пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ, при проведенні гемодіалізу з використанням високопроточних мембран (наприклад AN69) були відзначені анафілактоїдні реакції. Тому бажано використовувати мембрану іншого типу або застосовувати гіпотензивний засіб інший фармакотерапевтичної групи.

Калійзберігаючі діуретики і препарати калію

Як правило, спільне застосування периндоприлу та калійзберігаючихдіуретиків, а також препаратів калію і калійвмісних замінників харчової солі не рекомендується (див. «Взаємодія»).

Кашель

На тлі терапії інгібітором АПФ може виникнути сухий кашель. Кашель тривало зберігається на фоні прийому препаратів цієї групи і зникає після їх відміни. При появі у пацієнта сухого кашлю слід пам'ятати про можливий зв'язок цього симптому з прийомом інгібітору АПФ. Якщо лікар вважає, що терапія інгібітором АПФ необхідна пацієнту, прийом препарату може бути продовжено.

Діти та підлітки

Ноліпрел А Бі-форте не слід призначати дітям і підліткам у віці до 18 років через відсутність даних про ефективність і безпеку застосування монопрепаратів або комбінованої терапії у хворих даної вікової групи.

Ризик артеріальної гіпотензії та / або ниркової недостатності (у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, порушеннями водно-електролітного балансу і т.д.).

При деяких патологічних станах може відзначатися значна активація РААС, особливо при вираженій гіповолемії і зниженні вмісту електролітів плазми крові (на тлі безсольової дієти або тривалого прийому діуретиків), у пацієнтів з початково низьким АТ, двостороннім стенозом ниркових артерій або стенозом артерії єдиної нирки, хронічної серцевої недостатністі або цирозом печінки з набряками і асцитом.

Застосування інгібіторів АПФ викликає блокаду РААС і тому може супроводжуватися різким зниженням артеріального тиску і / або підвищенням концентрації креатиніну в плазмі крові, що свідчить про розвиток функціональної ниркової недостатності. Ці явища частіше спостерігаються при прийомі першої дози препарату або протягом перших двох тижнів терапії. Іноді ці стани розвиваються гостро. У таких випадках при поновленні терапії рекомендується використовувати комбінацію периндоприлу та індапаміду нижчої дози і потім поступово збільшувати дозу.

Пацієнти літнього віку

Перед початком прийому препарату НОЛІПРЕЛ А Бі-форте необхідно оцінити функціональну активність нирок та вміст іонів калію в плазмі крові. На початку терапії дозу препарату підбирають, враховуючи ступінь зниження артеріального тиску, особливо у разі зниження ОЦК і втрати електролітів. Подібні заходи дозволяють уникнути різкого зниження артеріального тиску.

Атеросклероз

Ризик артеріальної гіпертензії існує у всіх хворих, проте особливу обережність слід дотримувати, застосовуючи препарат у пацієнтів з ІХС і недостатністю мозкового кровообігу. У таких пацієнтів лікування слід починати з низьких доз комбінації периндоприлу аргініну та індапаміду.

Хворі з реноваскулярною гіпертензією

Методом лікування реноваскулярної гіпертензії є реваскуляризація. Тим не менше, використання інгібіторів АПФ надає сприятливу дію у пацієнтів, як очікують хірургічного втручання, так і в тому випадку, коли проведення хірургічного втручання провести неможливо.

У пацієнтів з діагностованим або передбачуваним стенозом ниркової артерії лікування слід починати з більш низьких доз комбінації периндоприлу та індапаміду. У деяких хворих може розвинутися функціональна ниркова недостатність, яка зникає при відміні препарату Ноліпрел А Бі-форте.

Інші групи ризику

У пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (IV функціональний клас за класифікацією NYHA) і хворих на цукровий діабет типу 1 (небезпека спонтанного збільшення вмісту іонів калію) лікування повинно починатися з більш низьких доз комбінації периндоприлу та індапаміду і під постійним лікарським контролем.

Хворі на артеріальну гіпертензію та ІХС не повинні припиняти прийом бета-адреноблокаторів: комбінація периндоприлу та індапаміду повинна використовуватися спільно з бета-адреноблокаторами.

Пацієнти з цукровим діабетом

При призначенні препарату Ноліпрел А Бі-форте пацієнтам з цукровим діабетом, які отримують гіпоглікемічні засоби для прийому всередину або інсулін, протягом першого місяця терапії необхідний регулярний контроль концентрації глюкози в плазмі крові.

Етнічні відмінності

Периндоприл, як і інші інгібітори АПФ, очевидно, робить менш виражений гіпотензивну дію у пацієнтів негроїдної раси у порівнянні з представниками інших рас. Можливо, це розходження обумовлене тим, що у хворих на артеріальну гіпертензію негроїдної раси частіше відзначається низька активність реніну.

Хірургічне втручання / загальна анестезія

Застосування інгібіторів АПФ у хворих, що піддаються хірургічному втручанню із застосуванням загальної анестезії, може призвести до вираженого зниження артеріального тиску, особливо при використанні засобів для загальної анестезії, що надають антигіпертензивну дію.

Рекомендується припинити прийом інгібіторів АПФ тривалої дії, в т.ч. периндоприлу, за 12 год до хірургічного втручання.

Аортальний стеноз / мітральний стеноз / гіпертрофічна кардіоміопатія

Інгібітори АПФ повинні з обережністю призначатися хворим з обструкцією вихідного отвору лівого шлуночка і при мітральному стенозі.

Печінкова недостатність

У рідкісних випадках на тлі прийому інгібіторів АПФ виникає холестатична жовтяниця. При прогресуванні цього синдрому розвивається фульмінантний некроз печінки, іноді з летальним кінцем. Механізм розвитку цього синдрому неясний. При появі жовтяниці на тлі прийому інгібіторів АПФ пацієнту слід звернутися до лікаря. При значному підвищенні активності печінкових ферментів на тлі прийому інгібіторів АПФ слід припинити прийом препарату Ноліпрел® А Бі-форте (див. «Побічні дії»).

Анемія

Анемія може розвиватися у хворих після трансплантації нирки або у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі. При цьому зниження гемоглобіну тим більше, чим вище був його первісний показник. Цей ефект, мабуть, не є дозозалежним, але може бути пов'язаний з механізмом дії інгібіторів АПФ.

Гіпокаліємія

Гіперкаліємія може розвиватися під час лікування інгібіторами АПФ, у т.ч. і периндоприлом. Факторами ризику гіперкаліємії є ниркова недостатність, порушення функції нирок, похилий вік, цукровий діабет, деякі супутні стану (дегідратація, гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності, метаболічний ацидоз), одночасний прийом калійзберігаючих діуретиків (таких як спіронолактон, еплеренон, триамтерен, амілорид), а також препаратів калію або калійвмісних замінників харчової солі, а також застосування інших засобів, що сприяють підвищенню вмісту іонів калію в плазмі крові (наприклад, гепарин) (особливо у пацієнтів зі зниженою функцією нирок).

Гіперглікемія може призвести до серйозних, іноді фатальним, порушень ритму серця. Якщо необхідний комбінований прийом зазначених вище засобів, лікування повинно проводитися з обережністю, на тлі регулярного контролю вмісту іонів калію в сироватці крові (див. «Взаємодія»).

Індапамід

При наявності порушень функцій печінки прийом тіазидних та тіазидоподібних діуретиків може призвести до розвитку печінкової енцефалопатії. У даному випадку слід негайно припинити прийом препарату Ноліпрел А Бі-форте.

фоточутливість

На тлі прийому тіазидних та тіазидоподібних діуретиків повідомлялося про випадки розвитку реакції фоточутливості (див. «Побічні дії»). У випадку розвитку реакції фоточутливості на фоні прийому препарату слід припинити лікування. При необхідності продовження терапії діуретиками рекомендується захищати шкірні покриви від дії сонячних променів або штучних УФ-променів.

Водно-електролітний баланс

Вміст іонів натрію в плазмі крові. До початку лікування необхідно визначити вміст іонів натрію в плазмі крові. На тлі прийому препарату слід регулярно контролювати цей показник. Всі діуретичні засоби здатні викликати гіпонатріємію, яка іноді призводить до серйозних ускладнень. Гіпонатріємія на початковому етапі може не супроводжуватися клінічними симптомами, тому необхідний регулярний лабораторний контроль. Більш частий контроль вмісту іонів натрію показаний пацієнтам похилого віку (див. «Побічні дії» і «Передозування»).

Вміст іонів калію в плазмі крові. Терапія тіазидними і тіазидоподібними діуретиками пов'язана з ризиком розвитку гіпокаліємії. Необхідно уникати гіпокаліємії (менше 3,4 ммоль / л) у наступних категорій пацієнтів з групи високого ризику: пацієнти літнього віку, виснажені пацієнти або одержують сочетанную медикаментозну терапію, пацієнти з цирозом печінки, периферійними набряками або асцитом, ІХС, хронічною серцевою недостатністю. Гіпокаліємія у цих хворих підсилює токсичну дію серцевих глікозидів і підвищує ризик розвитку аритмії.

До групи підвищеного ризику також належать пацієнти із збільшеним інтервалом QT, при цьому не має значення, викликано це збільшення вродженими причинами або дією ЛЗ.

Гіпоглікемія, як і брадикардія, сприяє розвитку важких порушень ритму серця, особливо аритмії типу «пірует», яка може бути фатальною. У всіх описаних вище випадках необхідний регулярний контроль вмісту іонів калію в плазмі крові. Перший вимір змісту іонів калію необхідно провести протягом першого тижня від початку терапії.

При виявленні гіпокаліємії повинно бути призначено відповідне лікування.

Вміст іонів кальцію в плазмі крові. Тіазидні і споріднені діуретики зменшують виведення іонів кальцію нирками, приводячи до незначного і тимчасового підвищення вмісту іонів кальцію в плазмі крові. Виражена гіперкальціємія може бути наслідком раніше недіагностованого гіперпаратиреозу. Перед дослідженням функції паращитовидних залоз слід відмінити прийом діуретичних засобів.

Концентрація глюкози в плазмі крові

Необхідно контролювати концентрацію глюкози в крові у пацієнтів з цукровим діабетом, особливо за наявності гіпокаліємії.

Сечова кислота

У хворих з підвищеною концентрацією сечової кислоти в плазмі крові на фоні терапії може збільшуватися частота виникнення нападів подагри.

Діуретичні засоби і функція нирок

Тіазидні і споріднені діуретики ефективні в повній мірі тільки у пацієнтів з нормальною або незначно порушеною функцією нирок (концентрація креатиніну в плазмі крові у дорослих пацієнтів нижче 25 мг / л або 220 мкмоль / л). У пацієнтів похилого віку Cl креатиніну розраховують з урахуванням віку, маси тіла і статі.

На початку лікування діуретиками у хворих через гіповолемії і гіпонатріємії може спостерігатися тимчасове зниження швидкості клубочкової фільтрації і підвищення концентрації сечовини і креатиніну в плазмі крові. Ця транзиторна функціональна ниркова недостатність безпечна для пацієнтів з незміненою функцією нирок, однак у пацієнтів з нирковою недостатністю її вираженість може посилитися.

Спортсмени

Індапамід може дати позитивну реакцію при проведенні допінг-контролю.

Вплив на здатність керувати автомобілем або виконувати роботи, що вимагають підвищеної швидкості фізичних і психічних реакцій. Дія засобів, що входять до складу препарату Ноліпрел А Бі-форте, не призводить до порушення психомоторних реакцій. Однак у деяких пацієнтів у відповідь на зниження артеріального тиску можуть розвиватися різні індивідуальні реакції, особливо на початку терапії або при додаванні до проведеної терапії інших гіпотензивних засобів. У цьому випадку здатність керувати автотранспортом або виконувати роботи, що вимагають підвищеної швидкості фізичних і психічних реакцій може бути знижена.

Условия хранения

Список Б .: Спеціальних умов зберігання не потрібно.

Срок годности

36 мес.

Принадлежность к ATX-классификации:Похожие по действию препараты:** Справочник лекарств предназначен исключительно для ознакомительных целей. Для получения более полной информации просим Вас обращаться к аннотации производителя. Не занимайтесь самолечением; перед началом применения препарата Нолипрел А Би-форте Вы должны обратиться к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации. Любая информация на сайте не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.

Вас интересует препарат Нолипрел А Би-форте? Вы хотите узнать более детальную информацию или же Вам необходим осмотр врача? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, проконсультируют, окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

** Внимание! Информация, представленная в данном справочнике лекарств, предназначена для медицинских специалистов и не должна являться основанием для самолечения. Описание препарата Нолипрел А Би-форте приведено для ознакомления и не предназначено для назначения лечения без участия врача. Пациентам необходима консультация специалиста!


Если Вас интересуют еще какие-нибудь лекарственные средства и медикаменты, их описания и инструкции по применению, информация о составе и форме выпуска, показания к применению и побочные эффекты, способы применения, цены и отзывы о лекарственных препаратах или же у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.